Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

14/27.11.1915: Ο βρετταvός πρωθυπoυργός Ασκoυϊθ και o υπoυργός Εξωτερικώv Εvτoυαρτ Γκρέϊ επιβεβαιώvoυv στη Βρετταvική Βoυλή ότι η Αγγλία πρoσέφερε τηv Κύπρo στηv Ελλάδα με αvτάλλαγμα vα εισέλθει στov πόλεμo στo πλευρό τωv συμμάχωv.

S-302

14/27 11.1915: Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΚΟΥΙΘ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΓΚΡΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΟΤΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

Το λιμάνι της Λεμεσού. Γκραβούρα από το βιβλίο του Σταύρου Λαζαρίδη "Κύπρος 1878-1900, μια ιστορική αναδρομή μέσα από γκραβούρες εποχής"

ΛΕΜΕΣΟΣ 2011: Πλοίο εισέρχεται στο λιμάνι

Η Βρεττανική προσφορά ηγέρθη και στην αγγλική Βουλή και τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Εντουαρτ Γκρεϊ όσο και ο πρωθυπουργός Ασκουϊθ επιβεβαίωσαν ότι είχε γίνει η προσφορά της Βρετανίας στην Ελλάδα για την Κύπρο.

Στις 14/27 Νοεμβρίου 1915 έγραφε η εφημερίδα "Ελευθερία" σε αναδημοσίευση από τις αγγλικές εφημερίδες:

Κατά την 27η Οκτωβρίου στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός των Εξωτερικών Σερ Εντουαρτ Γκρέϊ λαμβάνοντας αφορμή από επερώτηση του βουλευτή Σερ Π. Μάγκνους έκαμε δήλωση για την απόρριψη της γενόμενης προσφοράς.

Οι δε Times παρέχουν την ακόλουθη είδηση για τις δηλώσεις του άγγλου υπουργού των Εξωτερικών:

Ο Πρόεδρος καταλαμβάνει τη θέση του κατά τις 3.15 οπότε ο Σερ Π. Μάγνους (βουλευτής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Ενωτικός,) ερωτά τον υπουργό των Εξωτερικών εάν θα μπορούσε να δώσει στη Βουλή οποιανδήποτε πληροφορία ως προς την προσφορά υπό όρους από την Κυβέρνηση της νήσου Κύπρου στο Βασίλειο της Ελλάδας.

ΣΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΓΚΡΕΙ: Μάλιστα, Κυριε, η Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητος θεώρησε εαυτήν υποχρεωμένη, όπως κατά την πολύ κρίσιμη θέση, στην οποία τέθηκε η σύμμαχος της Σερβία, κάμει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής σε αυτήν της μόνης υπάρχουσας άμεσης βοήθειας.

Λόγω τούτου κατεστήσαμε γνωστό ότι εάν η Ελλάδα ήθελε να παράσει πλήρη και άμεση υποστήριξη προς την Σερβία εναντίον της Βουλγαρίας, η Κυβέρνηση της Α. Μεγαλειότητος θα ήταν έτοιμη να δώσει την Κύπρο στην Ελλάδα. Επειδή όμως η Ελλάδα αρνήθηκε να υποστηρίξει την Σερβία, ο όρος υπό τον οποίο έγινε η προσφορά δεν εκπληρώθηκε και συνεπώς η προσφορά ακυρώθηκε (has Lapsed).

ΣΕΡ Ε. ΓΚΡΕΙ: Ισως το έντιμο μέλος θα μου δώσει ειδοποίηση για την επερώτηση.

Εξ άλλου η εφημερίδα "Τάϊμς" δημοσίευσε τον πιο κάτω διάλογο μεταξύ βρετανού βουλευτή και του βρεττανού πρωθυπουργού (Ελευθερία 21/4 Δεκεμβρίου 1915):

Πλήρεις λεπτομέρειες, όπως δημοσιεύθηκαν στην κυπριακή εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 28/3 Μαρτίου 1915 παρατίθενται κατωτέρω και στις επόμενες σελίδες

Ο Σερ Α Μάρκχαμ ρώτησε τον πρωθυπουργό εάν είτε αυτός είτε ο υπουργός των Εξωτερικών στη διάρκεια του πολέμου, έχουν προσφέρει σπουδαίο μέρος του βρετανικού εδάφους ή εδάφους συμμαχικού σε οποιανδήποτε ξένη δύναμη χωρίς τη συμβουλή του Υπουργικού Συμβουλιου.

ΑΣΚΟΥΙΘ (Πρωθυπουργός): Το μόνο παράδειγμα για το θέμα αυτό είναι η Κύπρος της οποίας η προσφορά έγινε σε σπουδή ύστερα από συμβολή των προϊσταμένων τμημάτων που ενδιαφέρονταν περισσότερο".

Περισσότερες πληροφορίες από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην επόμενη σελίδα

Αλλες πληροφορίες στην επόμενη σελίδα

Το τελευταίο τμήμα των πληροφοριών για την κατάσταση στην Ελλάδα