Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1.5.1903: Τo Β μέρoς τωv πρακτικώv της επιτρoπής για τηv αvτιφώvηση πρoς τov Υπατo Αρμoστή στηv oπoία εvεγράφη για πρώτη φoρά τo αίτημα τωv Κυπρίωv για έvωση.

S-228

1.5.1903: ΤΟ Β ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ

O Υπατος Αρμοστής Χάινς Σμιθ

Στην επιτροπή για την αντιφώνηση προς τον Υπατο Αρμοστή ενεγράφη για πρώτη φορά το αίτημα των Χριστιανών Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.

Τα πρακτικά της συνεδρίας της επιτροπής (Β μέρος), όπως τα παρέθεσε η εφημερίδα " "Ευαγόρας" (5.1.1903) έχουν ως εξής σε μεταγλώττιση:

Ακολουθεί η ανάγνωστη της 21ης παραγράφου (της αντιφώνησης- η οποία έχει ως εξής):

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21: Ηλπιζε γι' αυτό ο Κυπριακός λαός και το Συμβούλιο ότι πολιτικά θα χειραγωγείτο από το ευγενές αγγλικό έθνος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή του στα (θέματα) της διοίκησης και ότι λίγο κατ' ολίγο θα ασκείτο στην ενάσκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων μέχρις ότου οι δίκαιες του αξιώσεις δηλαδή Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ τύγχαναν πλήρους ικανοποίησης προς θρίαμβο του πολιτισμού και τιμή του φιλελεύθερου Αγγλικού έθνους. Το Συμβούλιο όχι μόνο δεν απέκαμε ελπίζοντας στη δικαιοσύνη του μεγάλου και φιλελεύθερου αγγλικού έθνους από το οποίο ελπίζει ότι θα δοθεί και στον Κυπριακό λαό δικαιοσύνη, διότι αυτός σε όλα του τα αιτήματα τίποτε δεν ζητεί από τους προστάτες του παρά δικαιοσύνη".

Ο κ. Σμίθ λέγει ότι φοβάται ότι θα φανεί μάλλον ηλίθιος ομολογώντας ότι δεν εννόησε την παράγαφο αυτή.

Ο Χ" Χαβούζ εφ. λέγει ότι και τα Μωαμεθανικά μέλη δεν ευνοούν καλώς κάποια μέρη της παραγράφου αυτής.

Ν. ΡΩΣΣΟΣ: Αν είχαμε καιρό, θα παρέπεμπα το έντ. μέλος σε όσα είπε ο Μέγας Γλάδστων στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ότι η αγγλική διοίκηση στην Κύπρο, θα τείνει όπως χειρογωγήσει το λαό της νήσου αυτής, όπου οφείλει κάθε λαός να τείνει προς εκπλήρωση του προορισμού του στον κόσμο δηλαδή στην εθνική αποκατάσταση του.

ΣΜΙΘ: Τότε σημαίνει προσάρτηση της Κύπρου.

Ν. ΡΩΣΣΟΣ: Ανέφερα τις λέξεις του Γλάδστωνος και αυτό μου αρκεί.

ΣΜΙΘ: Ο Γλάδστων στους λόγους του ήταν λαβυρινθώδης.

Ν. ΡΩΣΣΟΣ: Κανένας όμως δεν είπεν αυτόν ηλίθιο.

Χ"ΧΑΒΟΥΖ ΕΦ: Πρώτα οφείλω να ευχαριστήσω το έντιμο επίσημο μέλος ότι προκάλεσε διασάφηση της παραγράφου αυτής και δεύτερο να εκφράσω την πεποίθηση μου ότι τα χριστιανικά μέλη δεν θα φρονούν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτούς στο σπουδαιότατο αυτό μέρος.

Είναι αλήθεια ότι ο καθένας δικαιούται να εκδηλώνει αισθήματα από τη φύση που υπαγορεύονται και κανένας δεν μπορεί να ψέξει αυτόν γι' αυτό. Αλλά όπως ενεργήσουμε δίκαια και κατάλληλα στο ζήτημα αυτό είναι ανάγκη να εκδηλώνονται στην αντιφώνηση τα αισθήματα και του άλλου μέρους.

Το πράγμα όμως έχει έτσι: Εκλεγήκαμε για να συντάξουμε απάντηση στον εναρκτήριο λόγο σε όλα του τα σημεία, δεν ελπίζαμε δε ότι θα θίγονταν άλλα ζητήματα, για τα οποία δεν γίνεται καμμιά μνεία στο λόγο. Καμμιά δε ιδιαίτερη ωφέλεια δεν μπορεί να προκύψει από την περίπτωση αυτή, διότι η Κύπρος κατέχεται προσωρινά από την Αγγλία και αν ήθελε ποτέ να καταληφθεί θα αποδοθεί στο νόμιμο κύριο της.

ΦΙΛΙΟΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ: Αυτοί που συνέταξαν την απάντηση σκέφτηκαν πολύ ώριμα για να προσθέσουν την παράγαφο αυτή στην οποία παρίσταται ως ένα κάτοπτρο που επιτελείτο το καθήκον των Ελλήνων βουλευτών.

Κύπριος αγρότης

Μελετώντας κάποιος ολόκληρη την αντιφώνηση από την αρχή μέχρι το τέλος θα δει να εκπληρώνεται το διπλό καθήκον των αντιπροσώπων του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου.

Ως αντιπρόσωποι της χώρας οφείλουμε να παραστήσουμε προς την Κυβέρνηση τα δίκαια αιτήματα του λαού άδικα δε επεκρίθησαν αυτοί που συνέταξαν την αντιφώνηση ότι μετήλθαν τραχεία γλώσσα, διότι αυτά τα πράγματα υπαγόρευσαν τέτοια γλώσσα.

Παρά τα καθήκοντα όμως τα οποία έχουμε ως αντιπρόσωποι απέναντι στη διοίκηση, υπάρχει και άλλο υψηλότερο και ιερότερο καθήκον και το καθήκον αυτό θελήσαμε να εκπληρώσουμε στην τελευταία παράγραφο και αν γινόταν κάπως σκοτεινή, αυτό κάναμε για να μη προσβάλουμε τα αισθήματα των επισήμων και των Μωμεθανικών μελών του Συμβουλίου.

Εκτίμησα τους λόγους του εντ. μωαμεθανικού μέλους που μίλησε προηγουμένως για την ελευθερία την οποία έχει ο καθένας όπως εκδηλώνει τα αισθήματά του και το βεβαιώ ότι εμείς έχουμε τον ίδιο σεβασμό προς την ελευθερία του μωαμεθανικού πληθυσμού για την εκδήλωση των αισθημάτων του.

Δεν συμφωνώ όμως προς το απόφθεγμα ότι στην περίπτωση εγκατάλειψης της Κύπρου, αυτή πρέπει να αποδοθεί στον πρώην κύριο της.

Στον αιώνα του πολιτισμού και της αρχής των εθνικοτήτων, το ζήτημα της πολιτικής επικράτησης λύει η πλειονότητα. Στο δικαίωμα της πλειονότητας και του εθνικού και ιστορικού δικαίου που στηριζόμενος εκδηλώνει τα αισθήματά του και ο κυπριακός λαός και γι' αυτό ζητεί δικαιοσύνη και μόνο δικαιοσύνη, την οποία είναι πεπεισμένος ότι θα τύχει στο τέλος.

ΣΜΙΘ: Τώρα που έχουμε το πράγμα σαφές ενώπιον μας για την έννοια της παραγράφου, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος να εκφρασθεί τέτοιο φρόνημα.

Η πολιτική κατάσταση της Κύπρου είναι γνωστή, ότι κατέχεται αυτή προσωρινά από την Αγγλία και είναι χώρα Οθωμανική και οι Κύπριοι είναι Οθωμανοί υπήκοοι και η Κυβέρνηση δεν μπορεί να επιδοκιμάσει έτσι τα αισθήματα.

Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ, 11 Φεβρουαρίου 1898

ΧΡ. ΣΩΖΟΣ: Για μη υπάρχει κύριε Πρόεδρε, κάποια ασάφεια και αμφιβολία για την έκφραση των αισιθημάτων προτείνω όπως μετά την πρόταση "μέχρις ότου οι δίκαιες του αξιώσεις "να προστεθούν οι επόμενες λέξεις: ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ.

Η πρόταση αυτή του φιλοπάτριδος βουλευτή από τη Λεμεσό τίθεται σε ψηφοφορία και την καταψηφίζουν τα επίσημα και τα παρόντα μωαμεθανικά μέλη, την υπερψηφίζουν όλοι οι Ελληνες βουλευτές και με την πλειονοψηφία τους η προσθήκη αποτελεί μέρος της αντιφώνησης.

Χ" ΧΑΒΟΥΖ: Λαμβάνω υπόψη κυριε Πρόεδρε, την παράγραφο αυτή και για να εκτελέσουμε το καθήκον μας προς τη μουσουλμανική κοινότητα θα προτείνουμε κι εμείς την προσθήκη άλλης παραγράφου, την εξής:

Λόγω των αισθημάτων που εκφράζονται στην προηγούμενη παράγραφο, από μέρους της Μουσουλμανικής κοινότητας εκφάζομεν τα επόμενα αισθήματα.

" Η κατάλληλη πορεία είναι όπως όταν επέλθει ποτέ καιρός για να εγκαταλειφθεί η Κύπρος από την Αγγλία να αποδοθεί αυτή στην Α.Α.Μ. τον Σουλτάνο ο οποίος είναι και νόμιμος της Κύριος και αυτό προσδοκά η Μουσουλμανική κοινότητα από την αγγλική Κυβέρνηση".

Ζητήματα τα οποία προκαλούν ανταγωνιστικές διαθέσεις και προσβάλλουν συνθήκες μεταξύ υψηλών μερών μας περιάγουν σε πολύ δυσχερή θέση. Αλλά ακολουθώντας την αρχή την οποίαν εξέφρασε ο κ. Ζαννέτος ότι οι αντιπρόσωποι διπλά εκπληρώνουν καθήκοντα, αυτά κι εμείς εκπληρώνοντας κάνουμε την πρόταση αυτή για να μη θεωρηθεί ότι η πρόταση των χριστιανών συναδέλφων μας παρήλθε χωρίς διαμαρτυρία.

(Η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία και την καταψήφισαν τα επίσημα μέλη και οι Ελληνες βουλευτές, την υπερψήφισαν δε οι Μωμαθενοί και η πρόταση απερρίφθη.

Τίθεται μετά από αυτό σε ψηφοφορία το σύνολο της αντιφώνησης η οποία επιψηφίζεται με την ψήφο όλων των Ελλήνων βουλευτών και καταψηφίζεται από τα επίσημα και μωαμεθανικά μέλη).