Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

30.6.1951: Καvovισμός για τα επιδόματα τoυ Εφκάφ με βάση τo Νόμo για τo Εβκάφ

S-45

30.6.1953: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑΦ MΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΚΑΦ

Δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ της 18. 9.1952 για τον διορισμό του Μουφτή της Κύπρου

Στις 30 Ιουνίου 1953 η βρετανική Κυβέρνηση δημοσίευσε με βάση το νόμο του Εβκάφ τους κανονισμούς για τις χορηγίες από αυτό.

Αναφέρεται στους κανονισμούς:

1. Οι κανονισμοί μπορούν να χαρακτηρίζονται ως Κανονισμοί για φιλοδωρήματα από το Εβκάφ.

2. Επίσημοι που έχουν διορισμό από τα Αρχηγεία και τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος του Εβκάφ και των οποίων τα γραφεία δεν έχουν ανακηρυχθεί ως συντάξιμα σύμφωνα με το Νόμο του Εβκάφ, θα μπορούν να λαμβάνουν φιλοδώρημα αφυπηρέτησης από την υπηρεσία του Τμήματος του Εβκάφ όπως προνοείται κατωτέρω.

3. Φιλοδώρημα που καταβάλλεται σε οποιονδήποτε επίσημο που κατέχει διορισμό στα Αρχηγεία και τα επαρχιακά γραφεία του τμήματος του Εβκάφ θα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για κάθε συμπληρωμένο χρόνο εργασίας.

4. Για σκοπούς υπολογισμού του φιλοδωρήματος ένας μηνιαίος μισθός θα αποτελεί το μέσο όρο του μισθού που έχει πάρει ο κάθε επίσημος στη διάρκεια των τριών χρόνων που προηγούνται αμέσως της αφυπηρέτησης του από την υπηρεσία του Τμήματος του Εβκάφ.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 25 9 1909

5. Ο μηνιαίος μισθός θα περιλαβάνει προσωπικό φιλοδώρημα, εάν υπάρχει,

και κανένα άλλο φιλοδώρημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

6. Κανένας επίσημος δεν θα λαμβάνει φιλοδώρημα κατά την αφυπηρέτηση του από την υπηρεσία του Τμήματος του Εβκάφ εκτός εάν έχει στο Τμήμα του Εβκάφ μίνιμουμ συνεχή εργασία δέκα ετών.

7. Δεν θα καταβάλλεται φιλοδώρημα σε οποιονδήποτε επίσημο πέραν του μάξιμουμ χρόνου των 30 ετών συνεχούς υπηρεσίας στο Τμήμα του Εβκάφ.

8. Φιλοδώρημα δυνατόν, εν τούτοις να καταβάλλεται σε οποιονδήποτε επίσημο ύστερα από τρία ολοκληρωμένα χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στο Τμήμα του Εβκάφ, εάν ο επίσημος απολυθεί για ιατρικούς λόγους ή αφυπηρετήσει εθελοντικά όταν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του.

9. Συνεχής υπηρεσία στο Τμήμα του Εβκάφ σε οποιοδήποτε επίσημο πριν από την εισαγωγή αυτών των κανονισμών δεν μετρά για σκοπούς υπολογισμού του φιλοδωρήματος.

10 Λόγω θανάτου οποιουδήποτε επισήμου στην υπηρεσία του Τμήματος του Εβκάφ δικαιουμένου να λάβει φιλοδώρημα, οι αντιπρόσωποι του Εβκάφ έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εισηγηθούν για έγκριση από τον Κυβερνήτη την καταβολή χορηγήματος στους εξαρτώμενους του αποθανόντος, ποσού που δεν θα υπερβαίνει το φιλοδώρημα που θα λάμβανε ο αποθανών την ημέρα του θανάτου του.

11. Εξαιρουμένου ο,τιδήποτε που προβλέπεται στους κανονισμούς, οι αντιπρόσωποι του Εβκάφ έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εισηγηθούν για έγκριση στον Κυβερνήτη είτε μείωση στο ποσό του φιλοδωρήματος είτε όπως το φιλοδώρημα κρατηθεί λόγω ανικανότητας, κακής διαγωγής, αμέλειας εργασίας από τέτοιο επίσημο στην υπηρεσία του Τμήματος του Εβκάφ.

12. Ολα τα διλοδωρήματα θα πρέπει να καταβάλλονται είτε από τα Ταμεία των Βακουφίων Μαzμπουτά (Mazbouta Vakfs) ή των Βακουφίων Μουλακά (Moulhaka Vakfs) λαμβάνοντας υπόψη το ταμείο από το οποίο ο μισθός του επισήμου καταβάλλεται.

13. Ολα τα επιδόματα που καταβάλλονται σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς υπόκεινται στις εισηγήσεις των αντιπροσώπων του Εβκάφ και της έγκρισης του Κυβερνήτη.