Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

(Μέρος22)Ενα ψήφισμα και 7αποφάσεις εγκρίνει το ΣυμβούλιοΑσφαλείας από τις 20Ιουλίου1974 μέχρι τις 30Αυγούστου με τις οποίες ζητείται η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από τηνΚύπρο χωρίς,ωστόσο, να γίνεται αναφορά στα τουρκικά στρατεύματα εισβολής

S-2389

31.10.1988: ΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ (22 μέρος ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ)

Στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής (20 Ιουλίου 1974 μέχρι 30 Αυγούστου του ίδιου χρόνου το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε ένα ψήφισμα (353) και επτά αποφάσεις με τις οποίες ζητούσε άρση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στο νησί ύστερα παό την εισβολή.

Το ψήφισμα και οι Αποφάσεις ζητείται ακόμα η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο, αλλά δεν γίνεται καμιά αναφορά ονομαστικά στα τουρκικά στρατεύματα εισβολής.

Το ψήφισμα και οι αποφάσεις παρατίθενται στο κεφάλαιο ΙΒ της έκθεσης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον φάκελο της Κύπρου.

Αναφέρεται στην έκθεση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο του ψηφίσματος 353 που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 1179 σύνοδο του, στις 20 Ιουλίου 1974:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

αφού εξέτασε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα πάνω στα πρόσφατα γεγονότα της Κύπρου κατά τη γενική σύνοδο του,

αφού άκουσε τις δηλώσεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις δηλώσεις των αντιπροσώπων της Κύπρου, της Τουρκίας, της Ελλάδος και άλλων κρατών μελών,

αφολύ εξέτασε στη σημερινή συνεδρίαση του τις νέες εξελίξεις στη νήσο,

αφού επέκρινε το ξέσπασμα της βίας και της συνεχιζόμενης αιματοχυσίας,

εξαιρετικά ανήσυχο για μια κατάσταση που αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και που δημιουργεί μία ιδιαίτερα εκρηκτική κατάσταση σε όλη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου,

εξαρετικά ανήσυχο επίσης για το ζήτημα της ανάγκης για αποκατάσταση της συντριπτικής δομής της Κυπριακής Δημοκρατίας, δομής που έχει κατοχυρωθεί από διεθνείς συμφωνίες,

αναφερόμενο στο ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 4ης Μαρτίου 1964 και στις επόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για το ζήτημα αυτό,

έχοντας συνείδηση της πρωταρχικής του ευθύνης για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού Χάρτη,

1. Καλεί όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

2. Καλεί όλα τα μέρη που μετέχουν στις μάχες, ως πρώτο μέτρο, την άμεση κατάπαυση του πυρός και παρακαλεί όλα τα κράτη να εκδηλώσουν τη μεγαλύτερη μετριοπάθεια και να απόσχουν από κάθε πράξη που θα ήταν δυνατόν να επιδεινώσει περισσότερο την κατάσταση,

3. Απαιτεί να τεθεί αμέσως τέρμα στην ξένη στρατιωτική επέμβαση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση της παραγράφου 1.

4. Ζητεί την χωρίς καθυστέρηση αποχώρηση από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται εκεί χωρίς να το προβλέπουν οι διεθνείς συμφωνίες, περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών εκείνων των οποίων την αποχώρηση ζήτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στην επιστολή του στις 2 Ιουλίου 1974.

5. Καλεί την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας να αρχίσουν συνομιλίες χωρίς καθυστέρηση για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή και της συνταγματικής κυβέρνησης της Κύπρου και να ενημερώσουν σχετικά το Γενικό Γραμματέα.

6. Ζητεί την πλήρη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών με Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών για να την διεκολύνουν στην εκπλήρωση της αποστολής της.

7. Αποφασίζει να έχει την κατάσταση κάτω από συνεχή επίβλεψη και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να κάνει την κατάλληλη αναφορά με σκοπό τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την επάνοδο σε συνθήκες ειρήνης το συντομότερο δυνατό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (Ι974)

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1783 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 23.7.1974

Το Συμβούλιο Ασφαλείας

Ανανεώνοντας τους όρους της Απόφασης του 353 (1974) της 20ης Ιουλίου 1974

Ζητά όπως όλες οι πλευρές που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση συμμορφωθούν αμέσως με την παράγραφο 2 της Απόφασης 353 (1974) του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και παρακαλεί όλα τα Κράτη να εξασκήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή και να αναχαιτίσουν κάθε άλλη πράξη που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (1974)

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1879 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974

Το Συμβούλιο Ασφαλείας

Αναφερόμενο στις Αποφάσεις του 186 (1964) της 4ης Μαρτίου 1964, 353 (1974 ) της 20ης Ιουλίου 1974 και 354 (1974 ) της 23ης Ιουλίου 1974,

Σημειώνοντας ότι όλα τα κράτη έχουν δηλώσει το σεβασμό τους για την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου,

Λαμβάνοντας υπ' όψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα στην 1788 Σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας,

Ζητά να δράσει κατάλληλα ο Γενικός Γραμματέας, ώστε να γίνει γνωστή η δήλωση του και να κάνει μια πλήρη αναφορά στο Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η κατάπαυση του πυρός θα είναι το πρώτο βήμα για πλήρη εκπλήρωση των όρων της αποφάσεως 353 (1974) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (1974)

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1792 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974

Το Συμβούλιο Ασφελείας

Αναφερόμενο στις Αποφάσεις του 186 353 (1974) της 20ης Ιουλίου 1974 και 354 (1974 ) της 23ης Ιουλίου 1974,

και 355 (1974) της 1ης Αυγούστου 1974,

Βαθιά συγκλονισμένο από το γεγονός ότι ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες στην Κύπρο αντίθετα προς τους όρους της απόφασης του 353 (1974),

1. Ανανεώνει την Απόφαση του 353 (1974) σε όλουυς τους όρους της και καλεί όλες τις πλευρές που έχουν εμπλακεί να τηρήσουν τους όρους χωρίς καθυστέρηση.

2. Απαιτεί απ' όλες τις πλευρές την άμεση κατάπαυση του πυρός και κάθε στρατιωικής ενέργειας,

3. Ζητά να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις αμέσως για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή και της συνταγματικής κυβέρνησης στην Κύπρο, σύμφωνα με την Απόφαση 353 (1974)

4. Αποφασίζει να επωφεληθεί από την ευκαιρία αυτή να καλέσει αμέσως σε Συμβούλιο, όπως απαιτείται και να εξετάσει τα περισσότερα αποτελεσματικά μέτρα που τυχόν χρειασθούν, αν δε γίνει σεβαστή η κατάπαυση του πυρός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (1974)

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1793 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 15.8.1974

Το Συμβούλιο Ασφαλείας

Βαθιά συγκλονισμένο από το γεγονός ότι συνεχίζονται οι βιαιότητες και η αιματοχυσία στην Κύπρο,

βαθιά λυπημένο από τη μη συμφωνία του για την Απόφαση του 357 (1974):

1. Αναφέρεται στις Αποφάσεις 353 (1974), 354 (1974) 355 (1974) και 357 (1974),

2. Επιμένει στην πλήρη υποταγή στις παραπάνω Αποφάσεις όλων των πλευρών με την άμεση και αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (1974)

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1793 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 15.8.1974

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Σημειώνει με ενδιαφέρον από τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα σχεικά με τις εξελίξεις στην Κύπρο και ειδικότερα με τις Σ 11353 Αδδ. 24 και 25, ότι αυξάνονται συνέχεια οι στρατιωτικές απώλειες στο προσωπικό της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, σαν άμεσο αποτέλεσμα της στρατιωτικής δραστηριότητας που συνεχίζεται ακόμα στο νησί,

Υπενθυμίζοντας ότι η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο βρίσκεται εκεί με την πλήρη συναίνεση των Κυβερνήσεων της Κύπρου, της Τουρκίας και της Ελλάδας,

Υπομνήσκοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας με την Απόφαση 355 (1974) της 1ης Αυγούστου 1974, παρακάλεσε το Γενικό Γραμματέα να δραστηριοποιηθεί κατάλληλα με βάση την έκθεση που έκανε κατά την 1788η σύνοδο του Συμβουλίου, κατά την οποία ασχολήθηκε με το ρόλο, τα έργα και το μέγεθος της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και συσχέτισε τα αποτελέσματα που προήλθαν από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις σχετικά με το κυπριακό,

1. Θρηνεί βαθιά για το ότι μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν.

2. Ζητά από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές τον πλήρη σεβασμό της διεθνούς θέσης της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και να αναχαιτίσουν κάθε πράξη που νπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των μελών της.

3. Ενθαρρύνει όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να διαδηλώσουν κατά τρόπο σταθερό, ξεκάθαρο και σαφή τη θέληση τους να εκπληρώσουν τις υποθήκες που ανάλαβαν αναφορικά με το θέμα αυτό.

4. Απαιτεί επιπλέον όπως όλες οι πλευρές συνεργασθούν με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, για να εκπληρώσουν το έργο της, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπιστικών έργων σε όλο το νησί, και σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού της Κύπρου.

5. Δίνει έμφαση στη βασική αρχή ότι η θέση και η ασφάλεια των μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και η οποιαδήποτε Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνει σεβαστή από όλες τις πλευρές, κάτω από όλες τις προϋποθέσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (1974)

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1794 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 16.8.1974

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Υπενθυμίζοντας τις Αποφάσεις του 353 (1974), 354 (1974) 357 (1974) και 358 (1974),

Σημειώνοντας όλα τα κράτη διακήρυξαν το σεβασμό τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου,

Ανησυχεί βαθιά για τη χειροτέρευση της κατάστασης στην Κύπρο, που οφείλεται στη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου,

1. Σημειώνει την προηγούμενη αποδοκιμασία του για τις μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες κατά της Δημοκρατίας της Κύπρου,

2. Ενθαρρύνει τις πλευρές να συμμορφωθούν με όλους τους όρους των προηγουμένων Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας συμπεριαλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την υποχώρηση από τη Δημοκρατία της Κύπρου, χωρίς καθυστέρηση, του ξένου στρατιωτικού προωπικού που βρίσκεται χωρίς να προβλέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες.

3. Ενθαρρύνει τις πλευρές να ξαναρχίσουν χωρίς καθυστέρηση σε ατμόσφαιρα εποικοδομητικής συνεργασίας τις διαπραγματεύσεις που αναφέρονται στην απόφαση 353 (1974) των οποίων η έκβαση δεν θα απειλείτο ή θα ήταν προκατειλημμένη από την απόκτηση πλεοντηκτημάτων που θα προερχόταν από στραατιωτική επιχείρηση.

4. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να του αναφέρει ότι είναι απαραίτητο, για τη δυνατή υιοθέτηση και άλλων σχεδιαζόμενων μέτρων ώστε να προωθήσει την αποκατάσταση ειρηνευτικών συνθηκών.

5. Αποφασίζει να παρακολουθεί μόνιμα την υπόθεση και να συνέλθει σε οποιαδήποτε στιγμή, για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξέλιξη της κατάστασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (1974)

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1796 ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 30.8.1974

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Με συναίσθηση των ειδικών ευθυνών του σύμφωνα με το κατασταστικό των Ηνωμένων Εθνών,

Υπενθυμίζοντας τις Αποφάσεις 186 (1964) του 353 (1974), 354 (1974), 355 (1974) 357 (1974) και 358 (1974),

359 (1974) και 360 (1974),

Σημειώνοντας ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του νησιού έχει μετακινηθεί και βρίσκεται σε τρομερή ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δίνοντας προσοχή ότι είναι μία από τις πρωταρχικές προθέσεις των Ηνωμένων Εθνών να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε καταστάσεις όπως αυτή που επικρατεί και εξελίσσεται στην Κύπρο,

Σημειώνοντας επίσης ότι ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες έχει ήδη διορισθεί σαν συτονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, επιφορτισμένος με το έργο του συντονισμού της βοήθειας ανακούφισης που προβλέπεται από τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, οργάνων και άλλων πηγών,

Εχοντας λάβει υπόψη την έκθεση του "Γενικού Γραμματέα που περιέχεται στο έγγραφο Σ 11473,

1. Εκφράζει την εκτίμηση του στο Γενικό Γραμματέα για το ρόλο που έπαιξε ώστε να να αρχίσουν συνομιλίες μεταξύ των αρχηγών των 2 κοινοτήτων στην Κύπρο,

2. Καλοσωρίζει θερμά την εξέλιξη και καλεί όλους που λαμβάνουν μέρος στις συνομιλίες να τις συνεχίσουν ενεργά με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα και για τα συμφέροντα του κυπριακού λαού στο σύνολο,

3. Καλεί όλες τις πλευρές να κάνουν ότι εξαρτάται από την ισχύ τους για να ανακουφίσουν αυτούς που υποφέρουν, να εξασφαλίσουν το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων για κάθε άτομο και να απέχουν από κάθε πράξη που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση,

4. Εκφράζει το μεγάλο του ενδιαφέρουν για την κατάσταση των προσφύγων και όλων των ατόμων που μετακινήθηκαν επακόλουθο της κατάστασης στην Κύπρο και ενθαρρύνει όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, μαζί με το Γενικό Γραμματέα να ψάξουν να βρουν ειρηνικές λύσεις στα προβλήματα των προσφύγων και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την περίθαλψη και ευημερία και να επιτρέψουν στα άτομα που επιθυμούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια.

5. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει με πρώτη ευκαιρία μια πλήρη Εκθεση για την κατάσταση των προσφύγων και των άλλων ατόμων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτής της απόφασης και αποφασίζει να παρακολουθεί σταθερά την κατάσταση.

6. Επιπλέον παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να εφοδιάζει την ανθρωπιστική βοήθεια επείγουσας ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού του νησιού που έχει ανάγκη αυτής της βοήθειας.

7. Καλεί όλες τις πλευρές, σαν μια επίδειξη καλής πίστης, να αναλάβουν ατομικά και σε συνεργασία μεταξύ τους όλα τα στάδια που μπορεί να προωθήσουν κατανοητές και επιτυχείς διαπραγματεύσεις.

8. Επαναλαμβάνει το κάλεσμα του σε όλες τις πλευρές να συνεργασθούν πλήρως με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ που επιτελεί αυτό το έργο.

9. Εκφράζει την πεποίθηση ότι η γρήγορη εκπλήρωση των όρων αυτής της απόφασης θα βοηθήσει την εκτέλεση μιας ικανοποιητικής διευθέτησης στην Κύπρο.