Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 165-168): Δημοσιονομικές διατάξεις

S-1456

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρα 165-168): ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η πρώτη έκδοση της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας στις

16 Αυγούστου 1960

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ: Κάθε έσοδο και κάθε χρηματικό ποσό που συλλέγεται ή εισπράττεται από τη Δημοκρατία καθ οιονδήποτε τρόπο κατατίθεται σε λογαριασμό του δημοσίου που καλείται "λογαριασμός πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας". Ολα τα έσοδα και κάθε χρηματικό ποσό που συλλέγεται ή εσπράττεται από την κάθε Κοινοτική Συνέλευση κατατίθεται σε λογαριασμό που αποκαλείται "λογαρισμός πάγιου ταμείου Κοινοτικής Συνέλευσης" (άρθρο 165).

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:Ο λογαριασμός πάγιου ταμείου χρεώνεται από κάθε σύνταξη και κάθε χορήγημα για την καταβολή των οποίων υποχρεούται να το πράξει η Δημοκρατία, των χορηγιών του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, της αντιμιλσθίας των δικαστών και των ανεξάρτητων αξιωματούχων της Πολιτείας και κάθε άλλο ποσό που υποχρεούται να καταβάλει η Δημοκρατία (άρθρο 166).

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Ο υπουργός Οικονομικών μεριμνά για τον καταρτισμό του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για κάθε έτος και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει ψηφισθεί από τη Βουλή είναι ανεπαρκές ή παρίσταται ανάγκη διάθεσης κονδυλίου για σκοπό που δεν έχει προβλεφθεί κονδύλι, καταθέτει στη Βουλή προς ψήφιση συμπληρωματικό προϋπλογισμό. Η Βουλή μπορεί να ψηφίσει ή να αρνηθεί την ψήφιση οποιασδήποτε δαπάνης αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει αύξηση δαπάνης ή μεταβολή του σκοπού για τον οποίον αυτή προορίζεται ( άρθρο 167).

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΔΕΚΑΤΙΜΟΡΙΩΝ: Καμιά δαπάνη δεν διενεργείται από το Δημόσιο παρά μόνο με ένταλμα πληρωμής υπογραμμένου από τον υπουργό Οικονομικών, αλλά ο υπουργός δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή εντάλματος πληρωμής δαπάνης που προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Εάν ο προϋπολογισμός δεν έχει ψηφισθεί από τη Βουλή δύναται να δίνει εξουσία για διενέργεια δαπάνης η οποία θα ισούται με το ένα δωδέκατο του κονδυλίου που προβλέπεται στον προϋπολογισμό δηλαδή για ποσό που αναλογεί σε ένα μήνα. ( Το ποσό αυτό ονομάζεται Δωδεκατιμόριο, όπως συνηθιζόταν να αναφέρεται κατά την κατάθεση προβλέψεων για διάθεση ποσών στη Βουλή για σειρά ετών,όταν δεν εγκρινόταν ο προϋπολογισμός). Η Βουλή δικαιούται να εγκρίνει δαπάνη για δύο μήνες πριν εγκριθεί ο Προϋπολογισμός (δηλαδή δωδεκατιμόρια για τους μήνες Γεννάρη και Φεβρουάριο του νέου προϋπολογισμού) ( άρθρο 168).