Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 133-151): Το Ανώτατο Συνταγματικό Διικαστήριο

S-1454

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (άρθρα 133-151): ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρώτος Πρόεδρος του Συνταγματικου Ερνστ Φόρτσχοφ

Οι πρώτοι δικαστές του Συνταγματικού ( από αριστερά) Μιχ. Τριανταφυλλίδης, Ερνστ Φόρτσχοφ και Μεχμέτ Μουνίρ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Καθιδρύεται Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας που αποτελείται από ένα Ελληνα, ένα Τούρκο και ένα ουδέτερο δικαστή. Πρόεδρος του είναι ουδέτερος δικαστής. Ο πρόεδρος και οι δικαστές του Ανωτάτου διορίζεται από τον Πρόεδρο και των Αντιπρόεδρο από κοινού. Σε περίπτωση κένωσης μιας θέσης είτε Ελληνα είτε τούρκου δικαστή υπερισχύει η πρόταση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου στην κοινότητα του οποίου ανήκει ο διορισθησόμενος δικαστής.

- Εδρα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι η πρωτεύουσα,

Ο πρώτος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μπάρα Ο' Μπράϊαν με τον Πρόεδρο Μακάριο και τον Αντιπροεδρο Φαζίλ Κουτσιούκ. Μαζί τους και η κόρη του Αρχιδικαστή (και δεξιά σε έγχρωμη φωτογραφία)

- Ο ουδέτερος δικαστής δεν μπορεί να είναι πολίτης της ή υπήκοος της Δημοκρατίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας ή της Βρετανίας και των αποικιών της.

- Ο Ελληνας και ο Τούρκος δικαστής του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου πρέπει να είναι πολίτες της Δημοκρατίας.

- Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διορίζεται για περίοδο έξη ετών ο δε πρόεδρος και οι δικαστές επιλέγονται μεταξύ νομομαθών ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου. Ο Ελληνας και ο τούρκος δικαστής είναι μόνιμα μέλη της δικαστικής

Ι. Ιωσηφίδης, δικαστής του Ανωτάτου

υπηρεσίας της Δημοκρατίας και παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι το εξηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο.

- Απαγορεύεται κάθε αγωγή εναντίον του προέδρου ή οποιουδήποτε δικαστή του Δικαστηρίου για κάθε πράξη που έγινε ή κάθε γνώμη που εξέφρασαν κατά την ενάσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων (άρθρο 134).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: Οι συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι δημόσιες ( άρθρο 134).

Μεχμέτ Ζεκκιά,

δικαστής του Ανωτάτου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζει όλα όσα σχετίζονται με τη λειτουργία του και τους υπαλλήλους του ( ἀρθρο 135).

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣIΑ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κέκτηται αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για όλα τα αντικείμενα για τα επόμενα άρθρα 137- ) ( άρθρο 136).

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΟΥΣ: Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δικαούνται να προσφύγουν ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου γιατί νόμος ή απόφαση της Βουλής ή κάποια διάταξη τους κάμνει δυσμενή διάκριση σε βάρος μιας από τις δύο κοινότητες ( άρθρο 137).

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος διαπιστώσουν δυσμενή διάκριση και ανέπεμψαν το νόμο στη Βουλή και αν αυτή επιμένει τότε μπορούν να προσφύγουν στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Το Δικαστήριο δικαιούται να ακυρώσει ή να επικυρώσει τον Προϋπολογισμό ή να τον αναπέμψει ολόκληρον ή μερικώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων (άρθρο 138).

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κέκτηται αρμοδιότητα να αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα σε κάθε προσφυγή που αφορά σύγκρουση ή αμφισβήτηση εξουσίας ή αρμοδιότητας, που εγείρεται μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Κοινοτικών Συνελεύσεων ή κάθε μιας από αυτές ως και μεταξύ οποιωνδήποτε οργάνων ή αρχών της Δημοκρατίας (άρθρο 139).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος πριν από την έκδοση νόμου ή απόφασης της Βουλής δικαιούνται να αναφερθούν στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για να γνωματεύσει αυτό κατά πόσον ο νόμος , η απόφαση ή η ορισμένη διάταξη τους

Ο δεύτερος αρχιδικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Τζ. Γουϊλσον ( αριστερά) με τον δικαστή του ιδίου

Δικαστηρίου Μεχμέτ Ζεκκιά

βρίσκεται σε αντίθεση ή είναι ασύμφωνη σε κάποια διάταξη του Συντάγματος για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τη δυσμενή διάκριση σε βάρος της μιας ή της άλλης κοινότητας. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο γνωματεύσει ότι ο νόμος ή η απόφαση ή η διάταξη βρίσκεται σε αντίθεση ή ασυμφωνία προς κάποια διάταξη του Συντάγματος, ο νόμος ή η απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας ( άρθρο 140).

Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δύνανται πριν από την έκδοση νόμου που επιβάλλει διατυπώσεις, όρους ή περιορισμούς στο εγγυημένο δικαίωμα να αναφερθεί στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για να γνωματεύσει αυτό κατά πόσον οι διατυπώσεις, οι όροι ή οι περιορισμοί τίθενται ή όχι προς το δημόσιον συμφέρον ή είναι αντίθετοι προς τα συμφεοντα της κοινότητας του. Αν το Δικαστήριο γνωματεύσει ότι οι όροι, οι περιορισμοί ή οι διατυπώσεις δεν τέθηκαν προς το δημόσιο συμφέρον, ο νόμος δεν μπορεί να εκδοθεί (άρθρο 141).

Γεώργιος Βασιλειάδης,

δικαστής του Ανωτάτου

Δικαστηρίου

Ο Πρόεδρος σε σχέσει με οποιονδήποτε νόμο ή απόφαση της ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης και ο Αντιπρόεδρος σε σχέσει προς οποιονδήποτε νόμο ή απόφαση της τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης, δύνανται, πριν από τη δημοσίευση του Νόμου ή της απόφασης αυτής, να αναφερθούν στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για να γνωματεύσει, κατά πόσον ο εν λόγω νόμος ή η απόφαση ή ορισμένη διάταξη αυτών βρίσκεται σε αντίθεση ή ασυμφωνία με κάποια διάταξη του Συντἀγματος. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο γνωματεύσει ότι ο νόμος ή η απόφαση ή κάποια διάταξη τους βρίσκεται σε αντίθεση ή ασυμφωνία σε κάποια διάταξη του Συντάγματος, ο νόμος ή η απόφαση ή η ορισμένη διάταξη αυτών δεν μπορεί να δημοσιευθεί από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας ανάλογα με την περίπτωση (άρθρο 142).

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή βουλευτές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού των βουλευτών της νεοκλεγομένης Βουλής, δικαιούνται να προσφύγουν στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, για να αποφανθεί αυτό αν συντρέχουν τέτοιες επίγουσες και εξαιρετικά απρόβλεπτες περιστάσεις που να δικαιολογούν την ψήφιση από τη Βουλή, που συνεχίζει μέχρι την έναρξη της περιόδου της νέας Βουλής, νόμων ή τη λήψη αποφάσεων κατά το άρθρο 68 (άρθρο 143).

ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΩΝ: Κάθε διάδικος δικαιούται κατά οποιονδήποτε στάδιο της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και σε έφεση, να εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας νόμου ή απόφασης ή κάποιας διάταξης αυτών που είναι ουσιώδης για τη διάγνωστη της εκκρεμούσας ενώπιον του δικαστηρίου υπόθεσης. Το δικαστήριο αποστέλλει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο το εγειρόμενο ζήτημα και αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας μέχρις ότου αποφανθεί γι' αυτό το Ανώτατο (άρθρο 144).

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:Το Ανώτατο Συναγματικό Δικαστήριο κέκτηται αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα σε κάθε εκλογική ένσταση, που ασκείται κατά τον εκλογικό νόμο, και που αναφέρεται στην εκλογή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ή των βουλευτών ή των μελών των Κοινοτικών Συνελεύσεων ( άρθρο 145).

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικατήριο κέκτηται αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα σε κάθε προσφυγή που

2013: Το μοντέρνο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου. Στην ένθετη φωτογραφία του κτίριο των δικαστηρίων στην τουρκική συνοικια της Λευκωσίας πριν από το 1963

υποβάλλεται εναντίον της απόφασης, πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκούν εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία για το λόγο ότι αυτή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Συντάγματος ή το νόμο ή έγινε καθ΄υπέρβαση ή κατάχρηση της εξουσίας που είναι εμπιστευμένη στο όργανο ή την αρχή ή

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθηγητής Φόρστχοφ με τον ελληνοκύπριο δικαστή Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη

το πρόσωπο αυτό ( άρθρο 146).

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κέκτηται αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα σε αίτηση του γενικού εισαγγελέα και του βοηθού γενικού εισαγγελέα για την ύπαρξη μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας ή μη προσωρινής απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας που κωλύει την ενεργή εκπλήρωση των καθηκόντων του ( άθρο 147).

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ: Κάθε απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία ή την αρμοδιότητα του δεσμεύει κάθε δικαστήριο, όργανο, αρχή ή πρόσωπο μέσα στη Δημοκρατία (άρθρο 148).

Ο Πρόεδρος Μακάριος και ο Φαζίλ Κουτσιούκ μαζί με τον

Πρόεδρο του Συνταγματικού γερμανό καθηγητή φόρτσοχ

(δίπλα στον Μακάριο) και τους Κυπρίους δικαστές Μιχαλάκη

Τριανταφυλλίδη, (άκρο αριστερά) και Μουνίρ Μεχμέτ

Νετζιατί (άκρο δεξιά)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΙΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κέκτηται αποκλειστική δικαιοδοσία επίλυσης οποιασδήποτε αντίφασης δύο κειμένων του Συντάγματος με αναφορά στο κείμενο του σχεδίου Συντάγματος που υπεγράφη στη Μικτή Συνταγματική Επιτροπή στη Λευκωσία στις 6 Απριλίου 1960 απο ανιπροσώπους της Ελλάδας, της Τουρκίας και των δυο κοινοτήτων της Κύπρου λαμβανομένου υπ όψη και του κειμένου των συμφωνιών Ζυρίχης της 11 ης Φεβρουαρίου 1959 και Λονδίνου της 19ης Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα αυτών. Το

Δικαστήριο κέκτηται ακόμα αποκλειστική δικαιοδοσία ερμηνείας του Συντάγματος σε περίπτωση ασάφειας, λαμβανομένου υπ' όψη και του κειμένου των συμφωνιών Ζυρίχης της 11 ης φεβρουαρίου 1959 και του Λονδίνου της 19 ης Φεβρουαρίου 1959 και κατά το γράμμα και το πνεύμα τους ( άρθρο 149).

ΠΟΙΝΕΣ ΓΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κέκτηται δικαιοδοσία να επιβάλλει ποινές λόγω περιφρόνησης του. ( άρθρο 150).

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κέκτηται αποκλειστικά αρμοδιότητα να αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα σε αναφορά της επιτροπής δημόσιας υπηρεσίας. Η αρμοδιότητα αυτή του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν αποκλείει την άσκηση προσφυγής στρεφόμενης εναντίον απόφασης, πράξης ή παράλειψης της επιτροπής δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 151).