Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 126-128): Ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστή

S-1452

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρα 126-128):Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Το πρώην υπουργείο Οικονομικών το οποίο συνεργάζεται στενά με

τον ανεξάρτητο αξιωματούχο του κράτους Γενικό Λογιστή

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ: Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διορίζουν από κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικό λογιστή και βοηθό γενικό λογιστή τηρουμένου του κανόνα ότι ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστή δεν θα ανήκουν στην ίδια κοινότητα. Ο γενικός λογιστής είναι προϊστάμενος του θησαυροφυλακίου. Οι διοριζόμενοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι (άρθρο 126).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ: Ο γενικός λογιστής βοηθούμενος από το βοηθό γενικό λογιστή διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία, σχετική προς τα χρημικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό των οποίων η διαχείριση γίνεται από τη Δημοκρατία ή στο όνομα της και προς τις αναληφθείσες από τη Δημοκρατίια ή για λογαριασμό της υποχρεώσεις. Ο γενικός λογιστής δέχεται να ενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων της Δημοκρατίας ( άρθρο 127).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ: Ο βοηθός γενικός λογιστής έχει εξουσία και εκτελεί τις υπηρεσίες και καθήκοντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του και εκτελεί κάθε υπηρεσία και καθήκον με οδηγίες του γενικού λογιστή. Αναπληρώνει το γενικό λογιστή στην ενάσκηση των καθηκόντων του και σε περίπτωση απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος αυτού ( άρθρο 128).