Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 122-125): Η δημόσια υπηρεσία ( Γενικές Διατάξεις)

S-451

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθα 122-125):Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Γενικές Διατάξεις)

Κυβερνητικά κτίρια, τα οποία κτίστηκαν επί

αγγλοκρατίας και στα οποία στεγάστηκε η Δημόσια

Υπηρεσία

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: "Δημόσια θέση ή αξίωμα"σημαίνει θέση ή αξίωμα στη δημόσια υπηρεσία. Ο όρος "δημόσιος υπάλληλος"σημαίνει εκείνον που κατέχει μόνιμα ή προσωρινά δημόσια θέση ή αξίωμα ή αυτόν που αναπληρώνει το μόνιμο κάτοχο."Δημόσια Υπηρεσία"σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία εκτός από την υπηρεσία στο στρατό, τα σώματα ασφαλείας και περιλαμβανει υπηρεσία στη ΣΥΤΑ, το ΡΙΚ, την ΑΗΚ, και σε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου (άρθρο 122).

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: Η δημόσια υπηρεσία αποτελείται κατά 70% από Ελληνες και κατά 30% από Τούρκους. Η ποσοτική αυτή κατανομή εφαρμόζεται στο μέτρο του δυνατού σε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας στη δημόσια υπηρεσία. Σε περιοχές όπου η μία από τις δύο κοινότητες αποτελεί πλειοψηφία που αγγίζει το εκατό τοις εκατό οι επιφορτισμένοι για υπηρεσίες σε τέτοιες περιοχές ανήκουν στην εν λόγω κοινότητα ( άρθρο 123).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συνιστάται επιτροπή δημόσιας υπηρεσίας που αποτελείται από ένα πρόεδρο και εννέα μέλη που διοριζονται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Επτά από τα μέλη είναι Ελληνες και τρεις Τούρκοι. Η θητεία των μελών είναι εξαετής. Κανένας δεν διορίζεται ως Πρόεδρος εφόσον κατά τους δώδεκα προηγούμενους του διορισμού του μήνες ήταν υπουργός, βουλευτής ή μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης, δημοσιος υπάλληλος ή υπάλληλος οποιασδήποτε τοπικής αρχής ή νομικού προσώπου ή οργανισμού κοινής ωφέλειας που ιδρύθηκε για το δημόσιο συμφέρον ή ήταν μέλος συντεχνίας ή σωματείου ή οργάνωσης που ανήκει σε αυτή. Για τα μέλη της επιτροπής κανένας δεν διορίζεται αν τους προηγούμενους έξη μόνο μήνες είχε διατελέσει υπουργός κλπ, όπως αναφέρεται στην περίπτωση του Προέδρου ( άρθρο 124).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ: Η Επιτροπή δημόσιας υπηρεσίας οφείλει να κατανείμει τις δημόσιες θέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να διορίζει μονιμοποιεί, εντάσσει στη δύναμη των μόνιμων ή των δικαιουμένων συντάξεως υπαλλήων, προάγει μεταθέτει, καθιστά συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους και να ασκεί πειθαρχική εξουσία σ΄αυτούς περιλαμβανομένων της απόλυσης ή της απαλλαγής των καθηκόντων τους (άρθρο 125).