Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 118-121) : Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της εκδοτικής τράπεζας

S-1450

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρα 118-121): Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Κ. Στεφανή, πρώτος

Διοικητής της Εκδοτικής

Τράπεζας. Η Κυπριακή

λίρα έφερε την

υπογραφή του

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουν από κοινού δυο ικανά και κατάλλλα πρόσωπα ως διοικητή και υποδοικητή της Εκδοτικής Τράπεζας, τηρουμένου του κανόνα ότι ο διοικητής και ο υποδιοικητής δεν θα ανήκουν στην ίδια κοινότητα (ἀρθρο 118).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Ο Διοικητής της Εκδοτικής Τράπεζας εφαρμόζει τους νομισματικους νόμους της Δημοκρατίας με τη βοήθεια του υποδιοικητή ( άρθρο 119).

20013: Πανίκος Δημητριάδης, Διοικητής της

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Χάρης Γαβριηλίδης, πρώτος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Cyprus Mail 16 12 1962)

ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τράπεζας δύναται να ασκεί, με οδηγίες του διοικητή, κάθε εξουσία και να εκτελεί κάθε καθήκον ή υπηρεσία που του ανατίθεται από το διοικητή (άρθρο 120)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Τίποτε από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο μπορεί να ερμηνευθεί ότι κωλύει τη μετατροπή της Εκδοτικής Τράπεζας σε Κεντρική Τράπεζα υπό τον όρο ότι ο διοικητής και ο υποδιοικητής θα καταστούν αντίστοιχα διοικητής και υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας (άρθρο 12). Πρώτος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας διορίστηκε το 1962 ο Χάρης Γαβριηλίδης από την Αμμόχωστο. Ακολούθησαν οι Αυξέντης Αυξεντίου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Αθανάσιος Ορφανίδης και Πανίκος Δημητριάδης.