Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 112-114) : Ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέας

S- 1448

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρα 112- 114) : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Κρίτων Τορναρίτης,

πρώτος Γενικός

Εισαγγελέας της

Κύπρου

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουν από κοινού πρόσωπα που έχουν τα προσόντα διορισμού ως δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως γενικό εισαγγελέα και βοηθό γενικό εισαγγλέα της Δημοκρατίας. Στους διορισμούς τηρείται ο κανόνας ότι οι δύο άνδρες δεν θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια κοινότητα. Ο γενικός εισαγγελέας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας έπεται αυτού.

- Η νομική υπηρεσία της Δημοκρατιας είναι ανεξάρτητη υπηρεσία και δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε υπουργείο.

- Ο γενικός εισαγγελέας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέα έχουν το δικαίωμα να ακούονται από κάθε δικαστήριο τηρουμένου του κανονισμού ότι ο γενικός εισαγγελέας προηγείται πάντοτε ιεραρχικά του βοηθού γενικού εισαγγελέα.

Λουκής Λουκαϊδης:

Διατέλεσε για σειράν

ετών Βοηθός Γενικού

Εισαγγελέα

- Ο γενικός εισαγγελέας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέα είναι μέλη της μόνιμης νομικής υπηρεσίας και υπηρετούν με τους ίδιους όρους που υπηρετούν οι δικαστές του Ανωτάτου δικαστηρίου εκτός από τον Πρόεδρο του και δεν απολύονται παρά μόνο υπό όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι δικαστές (άρθρο 112).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: Ο γενικός εισαγγελέας βοηθούμενος από τον βοηθό γενικό εισαγγελέα είναι ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των υπουργών. Ο γενικός εισαγγελέας έχει εξουσία προς το δημόσιο συμφερον να κινεί, διεξάγει, επιλαμβάνεται και συνεχιζει ή διακόπτει οποιανδήποτε διαδικασία ή διατάσσει δίωξη και οποιοδήποτε πρόσωπο στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε αδίκημα ( άρθρο 113).

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: Ο βοηθός γενικού εισαγγελέα έχει την εξουσία και ασκεί τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα, τα οποία κανονικά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του αξιώματός του. Αυτός μπορεί να ασκεί κάθε εξουσία και να εκτελεί κάθε υπηρεσία ή καθήκον που ανατίθεται στο γενικό εισαγγελέα από το Σύνταγμα ή τους νόμους υποκείμενος στις οδηγίες του γενικού εισαγγλέα της Δημοκρατίας. Ο βοηθός γενικού εισαγγελέα αναπληρώνει το γενικό εισαγγελέα στην ενάσκηση των καθηκόντων του σε περίπτωση απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος του ( άρθρο 114).