Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 61-85): Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

S-1446

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρα 61-85): Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Μακάριος προσφωνεί την πρώτη Βουλή

της Δημοκρατίας. Δίπλα από τον Μακάριο στο

προεδρείο ο Πρόεδρος του Σώματος Γλαύκος Κληρίδης

και δεξιά ο Αντιπρόεδρος Φαζίλ Κουτσιούκ. Στην

αμέσως επόμενη βαθμίδα εντελώς μόνος ο Αντιπρόεδρος

της Βουλής Ορχάν Μουντερίσογλου

Η νομοθετική εξουσία της Δημοκρατίας ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε κάθε θέμα με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, τα οποία υπάγονται στις Κοινοτικές Συνελεύσεις ( άρθρο 61).

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται σε πενήντα, (35 Ελληνες και 15 Τούρκοι) αλλά ο αριθμός αυτός δύναται να μεταβληθεί. (Ηδη με απόφαση της Βουλής ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στους 80 (56 Ελληνες και 24 Τούρκοι) (άρθρο 62).

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ: Ο κάθε πολίτης της Δημοκρατίας που έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του δικαιούται να εγγραφεί ως εκλογέας είτε στον ελληνικό εκλογικό κατάλογο είτε στον τουρκικό. Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας εγγράφονται στον ελληνικό κατάλογο και τα μέλη της τουρκικής κοινότητας στον τουρκικό (άρθρο 63).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ο κάθε ένας δικαιούναι να υποβάλει υποψηφιότητα βουλευτή εφόσον είναι πολίτης της Δημοκρατίας, έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του, δεν έχει καταδικασθεί για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας με απόφαση δικαστηρίου και δεν πάσχει από διανοητική νόσο που τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντα του ως βουλευτού ( άρθρο 64).

Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Η Βουλή εκλέγεται για περίοδο πέντε ετών ( άρθρο 65).

Οι εκλογές για την ανάδειξη της Βουλής διενεργείται τη δεύτερη Κυριακή του μήνα που προηγείται της λήξης της θητείας της Βουλής. Η κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρούται με αναπληρωματική εκλογή μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την κένωση της έδρας. (Με νόμο δεν διενεργούνται αναπληρωματικές εκλογές, αλλά η έδρα πάει στον επιλαχόντα του κόμματος στο οποίο ανήκε αυτός που άφησε κενή την έδρα). (άρθρο 66).

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Η διάλυση της Βουλής γίνεται μόνο με απόφαση του Σώματος με απόλυτη πλειοψηφία περιλαμβανομένου τουλάχιστον του ενός τρίτου των τούρκων βουλευτών. Η Βουλή που εκλέγεται ύστερα από διαλυθείσα Βουλή εκλέγεται για την περίοδο ίση προς τη μη διανυθείσα περίοδο της διαλυθείσας. Σε περίπτωση που η Βουλή θα διαλυθεί το τελευταίο έτος της πενταετούς ζωής αυτή θα καλύψει τον υπολοιπόμενο χρόνο της διαλυθείσας και στη συνέχεια τη νέα πενταετή περίοδο (άρθρο 67).

ΗΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ: Οταν η Βουλή συνεχίζει μέχρι την έναρξη της περιόδου της Βουλής που έχει εκλεγεί η απερχόμενη Βουλή δεν έχει εξουσία να ψηφίσει οποιουσδήποτε νόμους ή να λαμβάνει οποιεσδήποτε αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε θέμα εκτός μόνο σε περίπτωση επεγουσών και εξαιρεικά απροβλέπτων περιστάσεων ( άρθρο 68).

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Ο κάθε βουλευτής δίνει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στη Βουλή την ακόλουθη διαβεβαίωση:"Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου ( άρθρο 69).

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Η ιδιότητα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του υπουργού ή του μέλους της κοινοτικής συνέλευσης ή δημοτικού συμβουλίου, περιλαμβανομένου και του δημάρχου ως και σε άλλα αξιώματα ή θέσεις στη Δημοκρατία ( άρθρο 70).

ΚΕΝΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: Η έδρα βουλευτή κενώνεται με το θάνατο του, την παραίτησή του , την απώλεια της ιθαγένειας και την ανάληψη αξιώματος ή θέσης που είναι ασυμβίβαστες με το αξίωμα του βουλευτή (άρθρο 71).

KONSTAJTINIDS 27 1 37 el PA 1937

Πασχάλης Κωνσταντινίδης,

ένας από τους αρχαιότερους

εκλελεγμένους, αλλά και τους

μακροβιότερους βουλευτές

της Κύπρου. Εξελέγη για πρώτη

φορά βουλευτής το 1883 και

επανεξελέγη σύμφωνα με τον

Αριστείδη Κουδουνάρη

(βιογραφικό λεξικό των Κυπρίων

1800-1920 Λευκωσία 1995)

το 1886, το 1891 και το 1896

μέχρι το 1901. Υπήρξε

ο ιδρυτης του Κυρηνεικού

Κόμματος κατά τιςς πρώτες

δεκαετίες του εικοστού

πρώτου αιώνα.

Εισήλθε στη Βουλή ή καλύτερα

το Νομοθετικκό Συμβούλιο και

πάλι το 1911 μέχρι το 1916 και

απέθανε σε ηλικία 97 ετών το 1937

(γεννήθηκε το 1840 στη Λευκωσία).

Η φωτογραφία -και η λεζάντα-

άνω είναι παρμένη κατά την

περίοδο του θανάτου του

από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

στος 27 1 1937).

Βουλής είναι Ελληνας και ο αντιπρόεδρος Τούρκος. Και οι δύο εκλέγονται χωριστά για ολόκληρη τη διάρκεια της πενταετούς ζωής της Βουλής. Σε περίπτωση κένωσης της έδρας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου τα καθήκοντα της έδρας που κενούται εκτελεί ο γηραιότερος των βουλευτών από την κάθε κοινότητα μέχρι τη διενέργεια εκλογών ( άρθρο 72).

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Την επομένη της εκλογής της Βουλής ορίζεται επιτροπή επιλογής η οποία προχωρεί στην εκλογή των μελών των διαφόρων επιτροπών του Σώματος. Στις επιτροπές μετέχουν και εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Στις επιτροπές παραπέμπτονται τα Νομοσχέδια προς συζήτηση και ετοιμασία έκθεσης στο Σώμα που διαβάζεται πριν από την ψηφοφορία. Η συζήτηση του Νομοσχεδιου ή πρότασης νόμου (νομοσχέδια κατατίθενται από την Κυβέρνηση ενώ προτάσεις νόμου κατατίθενται από βουλευτές) γίνεται στη Ολομέλεια όταν η έκθεση της αρμόδκας επιτροπής που μελέτησε το νομοσχέδιο ή την πρόταση νόμου κυκλοφορήσει 48 ώρες πριν από τη συνεδρία του Σώματος. Ο βουλευτής που επιθυμεί να αγορεύσει σε θέμα που είναι εγγεγραμμένος στη Βουλή θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε κατάλογο ομιλητών. Οι αγορεύσεις βουλευτών γίνεται από το βήμα της Βουλής. Πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή με αριθμό βουλευτών τουλάχιστον ίσου προς το δώδεκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού των βουλευτών μπορεί να σχηματίσει κομματική ομάδα που δικαιούται αναγνώρισης ( άρθρο 73).

ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Η Βουλή συνέρχεται σε τακτική σύνοδο χωρίς σύγκληση τη δέκατη Πέμπτη ημέρα από τις γενικές εκλογές και στη συνέχεια την αντίστοιχη ημέρα κάθε χρόνου. Η αντίστοιχη σύνοδος της Βουλής διαρκεί από τρεις μέχρι έξη μήνες κάθε χρόνο. Η Βουλή συγκαλείται σε έκτακτη σύνοδο με αίτηση δέκα βουλετών ( άρθρο 74).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Οι συνεδριάσεις της Βουλής είναι δημόσιες. Η Βουλή δύναται, αν το θεωρήσει αναγκαίο να συνέλθει και σε μυστική συνεδρίαση ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων του συνολικού αριθού των βουλευτών ( άρθρο 75).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Ο Πρόεδρος της Βουλής ο οποίος κηρύσσει την έναρξη και η λήψη κάθε συνεδρίασης της Βουλής, ορίζει την ημέρα και ώρα της προσεχούς συνεδρίας και ταυτόχρονα ανακοινώνει το Σώμα την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας αυτής. Η ημερήσια διάταξη διανέμεται στους βουλευτές τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρία του Σώματος (άρθρο 76).

ΑΠΑΡΤΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: Η Βουλή βρίσκεται σε απεργία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Συζήτηση στη Βουλή δύναται να αναβληθεί για 24 ώρες με απόφαση της πλειοψηφίας του Σώματος (άρθρο 77).

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΩΝ: Οι Νόμοι ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία των βουλευτων που παρίστανται και ψηφίζουν στη συνεδρία του Σώματος. Κάθε τροποποίηση του εκλογικού νόμου ως και η ψήφιση Νόμου για τα Δημαρχεία και κάθε νόμου που επιβάλλει φόρους ή τέλη απαιτεί χωριστή απλή πλειοψηφια των βουλευτών των δυο κοινοτήτων που μετέχουν στη ψηφοφορία (άρθρο 78).

Η Βουλή της Δημοκρατίας συνεδριάζει

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Οι υπουργοί δύνανται να παρακολουθούν τις συνεδρίες της Βουλής ή οποιασδήποτε από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να ενημερώνουν τη Βουλή ή οποιαδήποτε επιτροπή για κάθε θέμα της αρμοδιότητας τους ( άρθρο 79).

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΙ: Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στη Βουλή προτάσεις νόμου και οι υπουργοί Νομοσχέδια. Οι βουλευτές δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις νόμου που συνεπάγονται αύξηση των εξόδων που προβλέπονται στον προύπολογισμό ( άρθρο 80).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:Ο Προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή το αργότερο τρεις μήνες πριν από την καθοριζόμενη έναρξη του οικονομικού έτους και ψηφίζεται από τη Βουλή πριν από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους ( άρθρο 81) .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΩΝ: Οι νόμοι και οι αποφάσεις της Βουλής τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας εκτός αν στο νόμο ή την απόφαση ορίκζεται διαφορετική ημερομηνία ( άρθρο 82).

ΔΙΩΞΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Οι βουλευτές δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν ευθύνονται αστικώς λόγω οποιασδήποτε γνώμης που εξέφρασαν ή ψήφου που έδωσαν στη Βουλή. Ο βουλευτής δεν διώκεται, δεν συλλαμβάνεται ή φυλακίζεται, χωρίς άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου εφ'όσον χρόνο εξακολουθεί να είναι βουλευτής. Τέτοια άδεια δεν απαιτείται για αδίκημα που επισύρει ποινή θανάτου ή φυλάκιση πέντε ετών και άνω εφόσον ο αδικοπραγήσας βουλευτής κατελήφθη επ' αυτοφώρω ( άρθρο 83).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Οι βουλευτές λαμβάνουν αποζημίωση που ορίζεται με νόμο. Οποιαδήποτε αύξηση της αποζημίωσης δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της περιόδου της Βουλής κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση ( άρθρο 84).

ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Κάθε θέμα που σχετίζεται με τα προσόντα εκλογιμότητας των υποψηφίων βουλευτών και κάθε ένσταση κατά των εκλογών εκδικάζονται οριστικά και αμετάκλητα από το Ανώτατο Συναγματικό Δικαστήριο ( άρθρο 85).