Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

24.11.1955: Οι Αγγλoι απαγoρεύoυv τη λειτoυργία σχoλείωv όπoυ έχoυv τoπoθετηθεί ελληvικές σημαίες στη θέση τωv βρετταvικώv.

S-1109

24.11.1955: ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ

Το κτίριο του βρετανικού Συμβουλίου, όπως και όλες οι περιουσίες της

βρετανικής διοίκησης στη νήσο, γίνονται στόχοι βομβιστών της ΕΟΚΑ

Προς τα τέλη του 1955 άρχισε μια διαφορετική μάχη που χαρακτηρίστηκε ως " η μάχη των σημαιών".

Με οδηγίες της ΕΟΚΑ όλες οι αγγλικές σημαίες αφαιρούνταν από τα σχολεία- κυρίως τα δημοτικά που ήταν δύσκολο να ελεγχθούν στα απομακρυσμένα χωριά που βρίσκονταν- και στη θέση τους τοποθετούνταν ελληνικές.

Ετσι το Νοέμβριο του 1955, καθώς η ΕΟΚΑ, αλλά και μαθητές σε πείσμα των Αγγλων, αφαιρούσαν τις αγγλικές σημαίες που κυμάτιζαν στα κτίρια τους και τοποθετούσαν Κυπριακές, ο Κυβερνήτης Σερ Τζων Χάρτιγκ, έδωσε αυστηρές οδηγίες όπως όσα σχολεία στα οποία αναρτώντο ελληνικές σημαίες και δεν αφαιρούνταν, δεν θα λειτουργούσαν με την ελληνική σημαία να κυματίζει.

Ετσι πολλά σχολεία έμεναν κλειστά για πολλές ημέρες ή και μήνες γιατί κανένας δεν ανέβαινε στον ιστό για να υποστείλει την ελληνική σημαία ή δεν τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Οσοι προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες στιγματίζονταν.

Σχετική οδηγία έδωσε το Γραφείο Παιδείας στις 24 Νοεμβρίου 1955 όταν άρχισε να γενικεύεται η αφαίρεση των αγγλικών σημαιών από τα σχολεία, που αποτελούσαν και τα φυτώρια της νεολαίας της ΕΟΚΑ.

Με εγκύκλιο προς τους Προέδρους των χωριτικών αρχών της Κύπρου ο Διευθυντής του Γραφείου της Παιδείας δρ Σλάϊτ τόνιζε:

"Εχω τώρα εντολή να επισύρω την προσοχή σας ακόμη μια φορά στον κανονισμό αυτόν, με τον οποίο καθορίζεται ότι μη βρεττανικές Σημαίες ή εμβλήματα δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στα δημοτικά σχολεία και να ζητήσω από σας όπως φροντίσετε για την τήρηση του κανονισμού.

Οπου εθνική σημαία εκτός της Βρετανικής ανυψούται σε σχολείο είναι καθήκον της Χωριτικής Αρχής να φροντίσει όπως αυτή αφαιρεθέί. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δάσκαλος γνωρίζει ότι αυτή ανυψώθη από μαθητές ή από άλλο πρόσωπο που συνδέεται με το σχολείο θα ενεργήσει βεβαίως ο ίδιος.

Στέλλω αντίγραφο της παρούσης στο Διευθυντή του σχολείου και διαβιβάζω με την παρούσα εντολή μου όπως εάν ανυψωθεί σημαία σε σχολείο, σταματήσει αυτός όλα τα μαθήματα και απολύσει τους μαθητές. Μόνον όταν η σημαία αφαιρεθεί μπορεί οι μαθητές να συναθροισθούν πάλι στο σχλείο και να επαναρχίσει η διδασκαλία.

Δρ Σλάϊτ

Διευθυντής Παιδείας

Το μέτρο της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων ήταν τιμωρητικό. Πολλές φορές οι Ελληνικές σημαίες παρέμεναν αναρτημένες για μήνες και έτσι τα σχολεία κλείνονταν επ' αόριστο.

Ετσι πολλοί μαθητές έχασαν ακόμα και χρονιές την περίοδο της δράσης της ΕΟΚΑ γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν μάθημα.