Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δεκέμβρης 1928: Τo Δεύτερo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κ.Κ.Κ. δίvει oδηγίες στηv Κεvτρική Επιτρoπή vα εργασθεί για oργάvωση Εvιαίoυ Μετώπoυ με τελικό σκoπό τηv απελευθέρωση της Κύπρoυ.

S-438

6.12.1928: TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Κ.Κ.Κ. ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Κυριάκος Κουκκουλλής: Πήρε μέρος στο ιδρυτικό συνέδριο του Κ.Κ.Κ. στη Λεμεσό το Δεκαπενταύγουστο του 1926

Το Β Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου του 1928 σε μια ημιπαράνομη κατάσταση και καθώς οξυνόταν η κατάσταση στην Κύπρο και με τις δυνάμεις που πρόσκειντο στην Εκκλησία να οργανώνονται όλο και περισσότερο, έδωσε οδηγίες στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να εργασθεί για οργάνωση ενιαίου μετώπου με τελικό σκοπό την απελευθέρωση της Κύπρου.

 

Λεπτομέρειες για το συνέδριο έδωσε μετά από πολλά χρόνια η εφημερίδα "Νέος Δημοκράτης" 1951.

Η εφημερίδα αποτελούσε όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Ανορθωτικού Κόμματος του Εγαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) του διαδόχου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου.

Εγραφε η εφημερίδα στηριζόμενη στο "Νέο Ανθρωπο", αντίγραφο του οποίου δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα φύλλα του:

"Στις παραμονές που θα έμπαινε σε εφαρμογή ο Νέος Ποινικός Κώδικας (πρωτοχρονιά του 1929) συνήλθε το Β Συνέδριο του Κ.Κ.

(αρχές του Δεκέμβρη του 1928). Ο "Νέος Ανθρωπος" της 6 του Δεκέμβρη 1928, δημοσιεύει το "Μανιφέστο προς του εργάτες, τους φτωχούς χωρικούς, τους βιοπαλαιστές και κάθε καταπιεζόμενο Κύπριο' οικονομική και πολιτική κατάσταση, θέσεις πάνω στο οργανωτικό ζήτημα και τις αποφάσεις.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν μια έκκληση προς τον Κυπριακό λαό για αγώνα, τοποθετούν το ζήτημα της πολιτικής και οικονομικής κρίσης στον τόπο, και χαράττουν οργανωτική γραμμή (βάση ο παράνομος κομματικός τριμελής πυρήνας) για την εκτέλεση των αποφάσεων του.

Από τις αποφάσεις του αποσπούμε τα πιο κάτω:

α). Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να καταβάλει όλες τις δυνάμεις για την οργάνωση Ενιαίου Μετώπου, που τελικό του σκοπό θάχει την απελευθέρωση του νησιού.

β). Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή, με τις δυνατότητες που θα μπορέσει να διαθέσει μέσα στην παρανομία, να λανσάρει συνθήματα του Κόμματος και να κάμει ούτως ώστε οι λαϊκές μάζες να υιοθετήσουν το πρόγραμμα του, γιατί χωρίς ένα τέτοιο αφύπνισμα του κυπριακού λαού ο αγώνας θα καθίσταται μάταιος.

γ). Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να διακηρύττει και μέσα στην παράνομη κατάσταση, μ'όποιο μέσο της είναι δυνατό, τις οικονομικές απαιτήσεις του λαού μας.

Πιο κάτω διαβάζουμε αποφάσεις "για συστηματικώτερη προπαγάνδα ανάμεσα στις τουρκικές εργαζόμενες μάζες", "για αναδιοργάνωση όλων των τμημάτων του Κόμματος", σύμφωνα με τη νέα παράνομη κατάσταση, στην οποία θα περάσει το Κ.Κ.Κ. από την 1η του Γεννάρη του 1929.

Στο ίδιο μέρος διαβάζουμε την ακόλουθη σημείωση του Β Συνεδρίου:

"Οι λοιπές εισηγήσεις, θέσεις και αποφάσεις του Β Συνεδρίου δε μπορούν να δημοσιευθούν, εξ αιτίας της παράνομης κατάστασης που θα διαμορφωθεί. Θα γίνουν, όμως γνωστές, σ' όλους τους οργανισμούς του Κ.Κ.Κ. από τη νέα Κεντρική Επιτροπή, που θα πρέπει να φροντίσει η δουλειά αυτή να γίνει με τον πιο μυστικό τρόπο".