Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

12/25.3.1911: Ο Αχιλλέας Λιασίδης σαρώvει στις δημoτικές εκλoγές και επαvέρχεται θριαμβευτής στo Δημαρχείo Λευκωσίας. Οι Κιτιακoί εκλέγoυv μόvo τo Νικόλαo Δέρβη. Πoιoι oι εκλεγέvτες στις άλλες πόλεις.

S-263

12/25.3.1911: Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ ΣΑΡΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΟΙ ΚΙΤΙΑΚΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΡΒΗ. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Αχιλλέας Λιασίδης: Επανήλθε θριαμβευτής στο Δήμο Λευκωσίας στις εκλογές του 1911

Στις εκλογές που ακολούθησαν το ψηφοδέλτιο του Αχιλλέα Λιασίδη σάρωσε κυριολεκτικά και εξασφάλισε πέντε από τις έξι έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι εκλεγέντες ήσαν οι Ι. Βεργόπουλος, Α. Λιασίδης, Α. Αρτέμης, Χρ. Μιχαηλίδης και Αχ. Μαρκίδης. Από την άλλη παράταξη (Κιτιακοί) εκλέγηκε μόνο ο γιατρός Ν. Δέρβης και έμεινε έξω ο Θεοφάνης Θεοδότου, ηγετικό στέλεχος των Κιτιακών.

Η διαφορά από τους υπόλοιπους ήταν μερικές δεκάδες ψήφοι, αλλά αυτό επέτρεψε στο Λιασίδη να επιστρέψει Θριαμβευτικά στο Δημαρχείο. Τα αποτελέσματα των εκλογών παρέθετε η εφημερίδα " Φωνή της Κύπρου" στις 12/25 Μαρτίου 1911:

Ι. Βεργόπουλος 574 λευκές και 409 μαύρες,

Α. Αρτέμης 560 με 424,

Α. Λιασίδης 560 με 423,

Χρ. Μιχαηλίδης 555 με 430,

Αχ. Μαρκίδης 547 με 435,

Ν. Δέρβης 545 με 440,

Π. Κωνσταντινίδης 536 με 446,

Α. Θεοδότου 530 με 451,

Ν. Ιακωβίδης 514 με 468,

Ζ. Ζαχαριάδης 506 με 479,

Γ. Χριστοδουλίδης 487 με 497 και

Π. Λεοντιάδης 270 με 713.

Στις εκλογές των μουσουλμάνων δημοτικών συμβούλων αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι:

Γκαλίπ βέης με 309 ψήφους,

Μεχμέτ Μουνίρ βέης με 308,

Ν. Σατρετίν βέης με 287,

Μεχμέτ Αρίφ εφ. 285 και

Ομέρ Νασίτη εφ. 275.

Με το θρίαμβο του ο Λιασίδης δεν ήταν δύσκολο να επιστρέψει στη θέση του δημάρχου, ιδιαίτερα μετά την προεκλογική συμφωνία που είχε γίνει. Ετσι ο Λιασίδης αναδείχθηκε δήμαρχος με αντιδήμαρχο τον κιτιακό γιατρό Νικόλαο Δέρβη.

Εγραφε η " Φωνή της Κύπρου" στις 26/8 Απριλίου 1911 για την πρώτη συνεδρία του νέου δημοτικού συμβουλίου κατά την οποία αναδείχθηκε ο Λιασίδης Δήμαρχος της Λευκωσίας:

"Το παρελθόν Σάββατο εγένετο εν Λευκωσία η εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την επίβλεψιν του διοικητού, κατ' αυτήν δε εξελέγη διά της ψήφου των Ελλήνων Συμβούλων ο και άλλοτε επί μακρά έτη διατελέσας τοιούτος κ. Α. Λιασίδης, Αντιπρόεδρος εξελέγη ο ιατρός κ. Ν.Θ. Δέρβης.

Τα μουσουλμανικά μέλη του συμβουλίου υπέδειξαν ίδιον πρόεδρον και αντιπρόεδρον μειονοψηφίσαντας.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 6/13 Μαρτίου 1910

Μετά την εκλογήν ο Πρόεδρος ηυχαρίστησε θερμώς το συμβούλιον επί τη εκλογή του, ο δε εκ των συμβούλων αξ. κ. Αρτέμης προτείνας την υποψηφιότητα του τε Προέδρου και του Αντιπροέδρου εδικαιολόγησε δι' ωραιοτάτων λόγων την πρότασιν του, μεθ' ον ο διοικητής συνεχάρη τους εκλεχθέντας και το Συμβούλιον δι' ειλικρινών και θερμών εκφράσεων.

Αναμφιβόλως η εκλογή είναι η καλλίστη, έχομεν δε πάντα λόγον να πιστεύωμεν ότι τα του δήμου μας θα χωρήσωσι καλώς επ' ωφελεία της πόλεως.

Την Τετάρτην το νέο Συμβούλιον έκαμε την πρώτην μετά την εκλογήν του προεδρείου συνεδρίαν του καθ' ην διάφοροι ελήφθησαν αποφάσεις κανονισθείσης και της μισθοδοσίας του Προέδρου δι' ομοφώνου αποφάσεως εις 150 λίρας ετησίως".

(Μεταγλώττιση)

Το παρελθόν Σάββατο έγινε στη Λευκωσία η εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την επίβλεψη του διοικητή, κατ' αυτήν δε εξελέγη με την ψήφο των Ελλήνων Συμβούλων ο κ. Α. Λιασίδης, ο οποίος και άλλοτε για αρκετά χρόνια διατέλεσε ως τέτοιος, Αντιπρόεδρος δε εξελέγη ο ιατρός κ. Ν.Θ. Δέρβης.

Τα μουσουλμανικά μέλη του συμβουλίου υπέδειξαν δικό τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο, οι οποίοι μειοψήφισαν.

Μετά την εκλογή ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά το συμβούλιο για την εκλογή του, ο δε κ. Αρττέμης, από τους συμβούλους πρότεινε την υποψηφιότητα και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δικαιολόγησε με ωραιότατους λόγους την πρόταση του, μετά τον οποίο ο διοικητής συγχάρηκε τους εκλεχθέντες και το Συμβούλιο με ειλικρινείς και θερμές εκφράσεις.

Αναμφίβολα η εκλογή είναι η καλύτερη, έχουμε δε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι τα θέματα του δήμου μας θα προχωρήσουν καλώς προς όφελος της πόλης.

Την Τετάρτη το νέο Συμβούλιο συνήλθε στην πρώτη μετά τη εκλογήν του προεδρείου, συνεδρία του, κατά την οποία λήφθηκαν αποφάσεις, ενώ κανονίστηκε και η μισθοδοσία του Προέδρου με ομόφωνη απόφαση σε 150 λίρας το χρόνο.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Στις εκλογές στις άλλες πόλεις έγινε επίσης προσπάθεια να αποφευχθεί η εκλογική αναμέτρηση, αλλά σε ορισμένες στάθηκε αδύνατο.

Εκλογές δεν έγιναν στη Λάρνακα, την Κερύνεια, την Ακανθού και τον Καραβά τουλάχιστον, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

ΛΑΡΝΑΚΑ: Γ. Παντελίδης, Δ. Διανέλλος, Μ. Βαλδασσερίδης, Ν. Θεμιστοκλέους, Δ.Ν. Δημητρίου, Λ. Τσολακίδης και Π. Θεοδοσίου.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Χρ. Σώζος, Αγ. Φραγκούδης, Μ. Η. Μιχαηλίδης, Π. Ιακωβίδης, Π. Σταυρινίδης, Κ. Γεωργαλλίδης και Κλ. Πιερίδης.

ΠΑΦΟΣ: Ομ. Δημητριάδης, Νεόφ. Νικολαϊδης, Γ. Ιερόπουλος, Σ. Αγρότης και Α. Κακογιάννης.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 13/26 Μαρτίου 1910

ΒΑΡΩΣΙ: Λουκάς Γεωργίου, Χαρ. Δημητρίου, Μ. Ζήσιμος, Ν. Μοσχοβίας, Ι. Μυριάνθης και Πολ. Γεωργίου.

ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Χ. Φιερός, Ι. Βασιλείου, Γ. Βασιλείου, Ν.Β. Καρατζάς, Χ" Κωστής, Χ" Πέτρου, Μιλτ, Σιακαλλής.

ΛΑΠΗΘΟΣ: Ν. Πύργος, Κ. Χριστοδουλάκης, Χαρα. Αθανάση, Σοφ, Χ" Κυριακού, Κλ. Α. Σιακίδης, Κ.Ν. Χ" Παρασκευά, Κ. Χ. Αανστάση και Ι. Κωνσταντινίδης.

ΚΑΡΑΒΑΣ: Γρηγ. Χ" Λάμπρου, Ελευθ. Χ" Στεφάνου, Πιερής Χ" Λουκά, Γεώργ, Πιριτίλλης, Κ. Χ" Αλεξάνδρου, Μιχ. Κωνσταντινίδης, Ιάκωβος Αντωνίου και Χρ. Χ" Κυριακού

ΜΟΡΦΟΥ: Κ. Γεωργιάδης, Γ. Γρ. Δημητριάδης, Μ. Λοϊζίδης, Κ. Ηφαιστίδης, Ν. Γαβριηλίδης, Νεόφ. Χ" Γαβριήλ, Χριστοφ, Ιωαννίδης και Ιωσ. Χειμωνίδης

Δήμαρχοι εκλέγηκαν είτε μετά τις εκλογές είτε σύμφωνα με το συμβιβασμό που είχε επέλθει οι πιο κάτω:

Στη Λεμεσό συμφωνήθηκε όπως το δημαρχείο διατηρήσει ο Χρ. Σώζος, στη Λάρνακα επανεξελέγη ο Ν. Δ. Θεμιστοκλέους, στην Πάφο ο Ν. Νικολαϊδης, στο Βαρώσι ο Λ. Γεωργίου, στην Κερύνεια ο Χρ. Φιερός, στη Μόρφου ο Κ. Γεωργιάδης, στα Λεύκαρα ο Α. Τιγγιρίδης και στη Λάπηθο ο Ν. Πύργος.