Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1.5.1903: Τα πρακτικά (Α Μέρoς) της επιτρoπής για για τηv αvτιφώvηση πρoς τov Υπατo Αρμoστή στηv oπoία εvεγράφη τo θέμα της εξύβρισης τωv φωτoγαφιώv τωv Ελλήvωv Βασιλέωv στo χωριό Γέρι.

S-227

1.5.1903: ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Α Μέρος) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞΥΒΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΙ

To κάστρο του Κολοσσίου σε γκραβούρα του GORDON HOME

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής του Νομοθετικού Συμβουλίου για ετοιμασία της αντιφώνησης προς τον Αρμοστή και στην οποία εγγράφηκε τελικά η αξίωση των Κυπρίων να απομακρύνει τον διοικητή Λευκωσίας γιατί είχε εξυβρίσει τις εικόνες των βασιλέων των Ελλήνων έχουν ως εξής όπως τα παρέθεσε η εφημερίδα "Ευαγόρας" την 1η Μαϊου 1903:

(Μεταγλώττιση)

Την Πέμπτη εξακολούθησε και περατώθηκε η συζήτηση και επιψήφιση του σχεδίου της αντιφώνησης της οποίας οι παράγραφοι 19 και 21 έδωσαν αφορμή σε βαρυσήμαντες δηλώσεις για το εθνικό φρόνημα του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου.

Η 18η παράγραφος έχει ως εξής:

19. Το Συμβούλιο λυπείται πολύ γιατί η Κυβέρνηση κρατεί στην υπηρεσία ανώτερο άγγλο υπάλληλο που ύβρισε σκαιώς δημόσια τις εικόνες των Α.Α.Μ.Μ. των Βασιλέων των Ελλήνων. Είναι δε πολύ λυπηρό διότι ενώ ζητήθηκε από τους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού ικανοποίηση από την Κυβέρνηση, μέχρι στιγμής καμμιά ακόμη τέτοια (ικανοποίηση) δεν δόθηκε. Αυτό δεν μπορεί παρά χαρακτηρισθεί ως περιφρόνηση κατά του ελληνικού λαού στην καρδιά του οποίου βασιλεύουν οι Βασιλείς των Ελλήνων, το δε Συμβούλιο επιμένει να απαιτεί να δοθεί πλήρης ικανοποίηση".

Ο διευθυντής του Κτηματολογίου κ. Σμιθ κατέχοντας την έδρα του Αρχιγραμματέα λέγει τα επόμενα στην παράγραφο αυτή:

Το κάστρο Κολοσσίου το 2011

Οχι ως επίσημο μέλος, κ. Πρόεδρε, αλλά ως απλό (μέλος) του Συμβουλίου αυτού λέγω ότι είναι λυπηρότατο γιατί περιλήφθηκε τέτοια παράγραφος διότι μου φαίνεται ότι πρόκειται για μικρό προσωπικό ζήτημα υπαλλήλου της κυβέρνησης. Εγιναν παραστάσεις ότι εξύβρισε δημόσια τις εικόνες του Βασιλέα και της βασίλισσας της Ελλάδας. Εγιναν έρευνες και βρέθηκε ότι ήταν παρεξήγηση και ζητήθηκε λόγος από το πρόσωπο αυτό το οποίο εξέφρασε τη λύπη του για την παρανόνηση που έγινε.

Θ. ΘΕΟΔΟΤΟΥ: Το Συμβούλιο θα επιθυμούσε να πεισθεί ότι οι διαβεβαιώσεις της Κεβέρνησης και του Τσάμπερλαϊην είναι αληθινές. Εξίσου λυπούμαστε ότι βρισκόμαστε στη δυσάρεστη ανάγκη να το κάνουμε, διότι το Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι εν γνώσει του ο κ. Τσιάμπερλαιην εξύβρισε τις εικόνες της Βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

Μόλις ακούστηκε το επεισόδιο, με ππαραγγελία των Ελλήνων βουλευτών ανέλαβα να εξετάσω το πράγμα και ζήτησα να εύρω ελαφρυντικές περιπτώσεις υπέρ του κυρίουο Τσιάμπερλεην αλλά δεν βρήκα καμμιά τέτοια (περίπτωση).

Είχε την ελαφρυντική περίπτωση ότι το γεγονός συνέβη κατά τη δύση του ηλίου και δεν μπορούσε να διακρίνει τα εικονιζόμενα πρόσωπα.

Αλλά αφού ρώτησε το δάσκαλο του σχολείου Γέρι ποια εικόνα ήταν αυτή και πληροφορήθηκε από αυτόν ότι είναι της Βαιλικής Οικογένειας της Ελλάδας, ρώτησε πάλι ο κ. Τσάμπερλαιην γιατί είναι αυτή στο σχολείο και την έχει αναρτημένη χαμηλότερα από τις εικόνες της Παλαιάς Γραφής, ο δάσκαλος απάντησε αμέσως ότι χρησιμεύει προς διδασκαλία κατά το πρόγραμμα και πράγματι διαλαμβάνεται σ' αυτό ως μάθημα διδακτέο και για το Βασιλέα Γεώργιο.

Ομολογώ ότι όταν πιήγαινα προς το Γέρι δεν πίστευα ότι όσα λέχθηκαν για το επεισόδιο αποδεικνύονταν, αλλά κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έχει διαφορετική γνωμη και τις καταθέσεις τους υπέγραψαν για να μη μπορεί να πουν άλλα. Ιδιαίτερα δε στο μουχτάρη είπεν ότι αυτός πέραν κάθε άλλου φέρει μεγάλη ευθύνη και εκείνος με βεβαίωσε ότι όσα είπαν οι άλλοι είναι αλήθεια,

Οταν επανήλθα στη Λευκωσία συντάξαμε με τον έντ. συνάδελφο μου κ. Σιακαλλή έντονη διαμαρτυρία την οποία δώσαμε προς την Κυβέρνηση.

Πριν από την έγγραφη αυτή δκαμαρτυρία ζητήσαμε και συμμετείχαμε για το ζήτημα στον Μ. Αρμοστή, ο οποίος αφού μας άκουσε, είπε ότι το πράγμα είναι σοβαρότατο και πρέπει να καταθέσουμε έγγραφη καταγγελία, την οποία υπογράψαμε ως πληρεξούσιο των Ελλήνων συναδέλφων μας.

Η Ιερά Μονή Τροοδίτισσας σε γκραβούρα του GORDON HOME

Ζητήσαμε πλήρη ικανοποίηση όπως διαταχθεί ο κ. Τσάμπελαιην να εγκαταλείψει το έδαφος της Κύπρου, την οποία κατοικούν κατά τά τέσσερα πέμπτα Ελληνες, των οποίων ο εθνισμός και το φρόνημα είναι ακραιφνώς ελληνικά.

Η κοινή γνωμη και ο τόπος εξηγέρθη και στράφηκε εναντίον μας ότι δεν επράξαμε το καθήκον μας, ότι δεν επράξαμε ότι έπρεπε να πράξουμε, αλλά εμείς φρονούμε ότι δεν μπορούμε να πράξουμε διαφορετικά.

Προς τιμή των Αγγλων υπαλλήλων λέγω ότι πρώτη φορά από την κατοχή συμβαίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα κατά βασιλέως, λαού που είναι αφωσιωμένος προς το αγγλικό έθνος και το βασιλικό Οίκο του.

Ο κ. Τσάμπερλαιην δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνει την αποστροφή του προς το ελληνικό έθνος, του οποίου και τη σημαια περιύβρισε και η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει ριζικά

μέτρα, διότι γνωρίζοντας αυτή και πεισθείσα για την αλήθεια των γεγονότων και μη τιμωρώντας τον υβριστή φαίνεται ότι επιδοκιμάζει την ύβρη του.

Ενώ προ μηνών είχαμε υποβάλει τη διαματυρία πριν από 15 μόλις ημέρες λάβαμε απάντηση της Κυβέρνησης η οποία αρνείται μεν το γεγονός, αλλά θέλει να το κολάσει ότι δήθεν δεν αντιλήφθηκε ο κ. Τισάμπερλαιην ότι ήταν εικόνες των βασιλέων και εξέφρασε τη λύπη του.

Εάν μου επιτρέπεται να αναγνώσω την απολογία του την οποία απέστειλε η Κυβέρνηση σε μένα και στον κ. Σιακαλλή.

(Διαβάζει την επιστολή):

"Σε απάντηση της επιστολής σας 12 Δεκεμβρίου 1902 που αφορά στην επίσκεψη του Ταγματάρχη Τσιάμπελεην στη σχολή Γερίου έχω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι έγινε πλήρης και λεπτομερής έρευνα και φαίνεται εσφαλμένα παρουσιάστηκαν τα όσα συνέβησαν.

Ο διοικητής επισκέφθηκε το σχολείο όπως ερευνήσει για κάποιες καταγελίες κατά του δασκάλου από υπεύθυνα πρόσωπα και προκλήθηκε η προσοχή του από το γεγονός ότι οι γεωγραφικοί χάρτες ήταν αναρτημένοι στον τοίχο πολύ ψηλά.

Παρατήρησε τούτο και έκαμε κάποιες παρατηρήσεις για άλλες εικόνες όπως αναρτηθούν στους τοίχους σε θέσεις κατάλληλες για γεωγραφικούς χάρτες και εικόνες των ιερών γραφών.

Οταν ο διοικητής έδειξε με τη ράβδο του την εικόνα για την οποία αναφερεσθε έδειξε μόνο το κατότερο μέρος της επειδή το ανώτερο κρυβόταν από το τόξο της αψίδας και αγνοούσε τι περίστανε αυτή.

2011: Η Ιερά Μονή Τροοδίτισσας

Ο διοικητής δήλωσε επίσης ότι λυπείται ότι έγινε οποιαδήποτε σκέψη ότι ήταν δυνατό να πράξει κάτι αυτός που τείνει να δείξει έλλειψη σεβασμού προς τις Α.Α. Ελληνικές

Μεγαλειότητες οι οποίες τόσο στενά συνδέονται με τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας.

Εχω την τιμή να διατελώ Κύριοι

Αρθουρ Γιαγκ, Αρχιγραμματέας".

Νομίζω ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου ανεχόμενη να βρίσκεται η Βασιλική οικογένεια της Ελλάδας είναι υπεύθυνη και γι' αυτό περιλάβαμε το γεγονός στην αντιφώνηση και αν εξέταζε και βεβαιούτο για την ακρίβεια μια οδός απομένει, η οδός της αποπομπής από το έδαφος της Κύπρου του προσωρινού διοικητή Λευκωσίας.

Οφείλω να πω ότι κανένας δεν λυπήθηκε περισσότερο από μένα ότι δεν έγινε δυνατό να βρω αθωωτικούς λόγους υπέρ του κ. Τσιάμπελαιην και ισχυρίζομαι γι'αυτό ότι έχουμε πληρέστατα δίκαιο να περιλάβουμε το γεγονός στην αντιφώνηση, λέγω δε ότι το ελληνικό κοινό της Κύπρου διατελεί πάντοτε σε αναβρασμό και επιθυμούμε η αγγελία του θλιβερού αυτού επεισοδίου να φθάσει μέχρι το θρόνο της Αυτού Βρετανικής Μεγαλειότητας για να μάθουμε αν μπορεί να επιτραπεί σε άγγλο υπάλληλο να βρίζει τον βασιλέα, φίλου έθνους και αδελφό της λαοφιλούς βασίλισσας της Αγγλίας.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ: Από την αρχή της υπόθεσης αντιλήφθηκα ότι το έντιμο μέλος θέλει να εγείρει θαλασσοταραχή σε ποτήρι κατά την αγγλική φράση, αλλά καθ' όσον αφορά το τελευταίο μέρος, όπως μπορούσε να απαγγείλει προς αμαθές πλήθος και όχι προς συμβούλιο Νομοθετικό, θα απαντήσω μερικά.

ΘΕΟΔΟΤΟΥ: Ζητώ εξηγήσεις.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ: Θα εξηγηθώ. Οταν το έντιμο μέλος λέγει ότι η Κυβέρνηση δεν παραδέχθηκε το γεγονός όπως παρουσιάστηκε σ' αυτήν υπάρχει ευθύνη γι' αυτό δικαιούμαι να πω ότι δεν λέγεται αυτό σοβαρά. Νομίζω ότι κανένας Ελληνας υπήκοος δεν θα το παραδεχθεί αυτό γνωρόζοντας τις στενές και εγκάρδιες σχέσεις των δυο εθνών, του ελληνικού και του αγγλικού, τη στενή συγγένεια των δυο δυναστειών, ότι μπορεί η αγγλική Κυβέρνηση να ανεχθεί τέτοια ύβρη. Η διαμαρτυρία που υποβλήθηκε από τους έντιμους κ.κ. Θεοδότου και Σιακαλλή έχει ως εξής:

"1η Μαϊου,

Εξοχότατε,

Στις 18/30 Οκτωβρίου 1902 ο προσωρινός διοικητής Λυκωσίας κ, Τσιάμπελαιην μετέβη στο χωριό Γέρι και όταν επισκέφθηκε το σχολείο στάθηκε μπροστά στην εικόνα της βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας, η οποία ήταν αναναρτημένη σε τοίχο, κτυπώντας την περιφρονητικά με το μαστίγιο του, έλεγε προς τους παρισταμένους σε κύκλο αυτούς χωρικούς: "Τι την θέλετε αυτήν εδώ, αυτή πρέπει να είναι στα καφενεία και όχι εδώ".

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 17/30 Μαίου 1903. η συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Αυτό εξοχότατε αποτελεί ύβρη κατά της βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας και δίκαια ο ελληνικός πληθυσμός της νήσου εξανέστη ζητώντας ικανοποίηση από την Κυβέρνηση καθ' ότι ο υβριστής τυγχάνει υπάλληλος της.

Ως μόνη ικανοποίηση εμείς και ως αντιπρόσωποι του λαού και ως πληρεξούσιοι των άλλων Ελλήνων βουλευτών της νήσου, ζητούμε όπως ο κ. Τσιάμπελεην εγκαταλείψει την ελληνικότατη Κύπρο, της οποίας τα διακαή αισθήματα εθνισμού δεν σεβάστηκε περιυβρίσας τη βασιλική οικογένεια της Ελλάδας προς την οποία συνδέεται με τους άρρηκτους δεσμούς του αίματος και της γλώσσας.

Αντίγραφο του παρόντος παρακαλείται η εξοχότητα σας να υποβάλει στην Κεντρική Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρεττανίας και το Μεγαλειότατο Αυτής βασιλέα Εδουάρδο τον 7ο από τους οποίους δικαιοούμαστε να προσδοκούμε παραδειγματική τιμωρία του υβριστή του βασιλέα μας.

Σε απάντηση των παραστάσεων αυτών κύριε Πρόεδρε, στάληκε στα έντιμα μέλη η αναγνωσθείσα πριν από λίγο επιστολή που συντάχθηκε από τον προσωρινό Αρχιγραμματέα κατ' εντολή της Α. Εξοχότητας του Αρμοστή και μια φράση σ' αυτήν κατά την οποία "ότι έδειξε τις εικόνες ομολογεί ότι έβλεπε το κάτω τους μόνο και εκφράζει τη λύπη του" θα ήταν ικανοποιητική για κάθε ορθοφρονούντα.

Είναι ακατανόητο άλλωστε, πως είναι δυνατό αρχαίος αξιωματικός του αγγλικού στρατού να ασεβήσει προς τους Βαισλείς των Ελλήνων που είναι στενότατα συνδεδεμένοι με τους βασιλείς του.

Μιλώντας κύριε Πρόεδρε, με αφορμή αυτό, λέγω ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε αφ' ενός το δάσκαλο να καταγγέλλει και εξ άλλου ταγματάρχη του αγγλικού στρατού να αποκρούει την προσαπτώμενη κατηγορία και η Κυβέρνηση δεν όφειλε βεβαίως να δώσει περισσότερη πίστη στον πρώτο ή το δεύτερο.

Θ. ΘΕΟΔΟΤΟΥ: Εκπλήττομαι κύριε Πρόεδρε, διότι ο υβριστής του βασιλέα των Ελλήνων βρήκε συνήγορο στο Συμβούλιο αυτό και μάλιστα στο πρόσωπο του έντιμου δικηγόρου του Στέμματος.

Είπεν ότι θελήσαμε να εγείρουμε τριμκυμία σε ποτήρι, ότι πρόκειται για μικρό και ασήμαντο πράγμα.

Αν νομίζει ότι είναι μικρό πράγμα να βρίζεται ο βασιλέας της καρδιάς του, εμείς έχουμε διαφορετική γνώμη.

Λέγει ότι είναι αθώος ο καταγγελλόμενος υπάλληλος διότι αυτός αρνείται την ενοχή του πράγμα που είναι πρωτοφανές στα δικαστικά χρονικά.

Αλλά τι θα πει ο έντιμος δκηγόρος του Στέμματος αν πρόσεχε στην παράγραφο της επιστολής "όταν ο διοικητής έδειξε με τη ράβδο του την εικόνα στην οποία αναφέρεσθε, έδειξε μόνο το κατότερο μέρος της, επειδή το ανώτερο κρυπτόταν από το τόξο της αψίδας (καμάρας), και αγνοούσε τι να παρίστανε αυτή".

Και αφού τα άκουσε είναι ντροπή να πιστεύσει σ' αυτά. Λέγει ο έντιμος δικηγόρος του Στέμματος ότι μόνο στο δάσκαλο πιστεύσαμε και δεν έλαβε υπόψη του ότι πήγα προσωπικά στο Γέρι και ζήτησα πληροφορίες από όλο το χωριό, γύρω στους 15 από αυτούς βεβαιώνουν το γεγονός και η Κυβέρνηση θεώρησε το ζήτημα ως ασήμαντο και επιτρέπει να παραμείνει ο υβριστής στην Κύπρο και να εξυβρίζει τον Βασιλέα των Ελλήνων και Βασιλέα μας.

Αλλά η αγγλική Κυβέρνηση παρέλειπε στοιχειώδες καθήκον να μη θέλει να εξετάσει το ζήτημα υπό κάθε άποψη και αυτή η αδιαφορία της μας δικαιολογεί να περιλάβουμε στην αντιφώνηση το θλιβερό επεισόδιο.

Το δεύτερο τμήμα της είδησης σχετικά με το θάνατο του επιτρόπου του ΕΦΚΑΦ

Ο έντιμος δικηγόρος του στέμματος ερωτά ποιον λόγο έχει αρχαίος στρατιώτης της Αγγλίας να εξυβρίσει τη βασιλική οικογένια της Ελλάδας. Αλλά πρέπει να μάθει ότι πριν από πολλά χρόνια αξιωματικός επίσης του αγγλικού στρατού εξύβρισε στη Λεμεσό στον περιφερόμενο επιτάφιο.

Και τότε δόθηκε πλήρης ικανοποίηση με τον απαπεμφθεί κακήν κακώς ο υβριστής.

Και τότε θέλησε αυτός να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι έκαμε τούτο, το έκαμε παίζοντας, όχι προτιθέμενος να προσβάλει το θρησκευτικό αίσθημα κάποιου.

Βεβαιούμε την Κυβέρνηση ότι αν τότε νόμιζε ότι όφειλε να σεβασθεί το θρησκευτικό αίσθημα και σήμερα μπορεί να περιφρονεί το εθνικό μας αίσθημα σφάλλεται και θα πηθαναγκασθεί όπως το σεβασθεί.

ΑΓΙΟΣ ΚΙΤΙΟΥ: Δύο φορές μέχρι τούδε, Κύριε Πρόεδρε, ο έντιμος δικηγόρος του Στέμματος, μίλησε και τους λόγους του στήριξε στο αδύνατο χθες είπεν ότι είναι αδύνατο αγγλική Κυβέρνηση να παρανομεί και σήμερα ότι είναι αδύνατο αρχαίος ταγματάρχης να βρίσει τον Βασιλεα των Ελλήνων.

Ας έχει υπομονήν ο έντιμος δικηγόρος του Στέμματος για να δει και μάθει προσωπικά εν αναμονή ή όχι η Κυβέρνηση Η διαφορά στο προκείμενο ζήτημα είναι μεταξύ δύο, ενός ισχυρού και ενός αδυνάτου και πιστεύει αδίστακτα στον ισχυρό ο έντιμος δικηγόρος του Στέμματος, αν δεν καθιερώσει τέτοια αρχή η Κυβέρνηση θα χαννόταν.

Δεν ρώτησε και τους δικηγόρους, αλλά αρκέστηκε μόνο στη διαβεβαίωση του Ταγματάρχη, ενώ και ο μουκτάρης και πολλοί χωρικοί τίμιοι και καλοί, παραθέτουν τα γεγονότα λεπτομερώς.

Ο Ταγματάχης είχε το θάρρος να υβρίσει, και την ανανδρεια να αρνηθεί την ύβρη.

Οι ανακρίσεις έγιναν λεπτομερώς και όφειλε ο έντιμος διηγόρος του Στέμματος να εξετάσει και ύστερα να εκφέρει γνώμη και να μη λέγει "αν είμαστε ευθύφρονες θέλοντας να πει ότι δεν είμαστε ευθύφρονες.

Νομίζω, Κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είχε το δικαίωμα να αξιώνει όπως δεχθούμε μια άρνηση του υβριστή και επειδή την αποκρούσαμε να μας αποκαλεί μη ευθύφρονες.

ΔΙΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ: Ο,τι είπα εγώ και για το οποίο εξέφρασα τη δυσαρέσκεια μου ότι λέχθηκε ότι η Κυβέρνηση που δεν παραδέχθηκε την κατηγορία είναι υπεύθυνη.

ΑΓΙΟΣ ΚΙΤΙΟΥ: Είπεν ότι επειδή δεν δεχθήκαμε τη διαβεβαίωση του κ. Τσιάμπελαιην δεν είμαστε ευθύφρονες. είπεν ότι δεν είναι δυνατό αρχαίος αξιωματικός του αγγλικού στρατού να βρίσει τους Βασιλείς των Ελλήνων.

Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Τσιάμπερλαιην δεν είναι ούτε βρεττανός που δεν δείχνει ευλάβεια στους συγγενείς του Βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας.

Είπεν ότι θελήσαμε να εγείρουμε τρικυμία σε ποτήρι, θεωρώντας το πράγμα μικρό.

Αν επρόκειτο για εξύβριση στις εικόνες των βασιλέων της Μεγάλης Βρετανίας θα μετακινούντο στόλοι και θα κινητοποιούντο στρατοί, όπως δοθεί πλήρης ικανοποίηση.

Και αν εμείς μικροί και ασθενείς, δεν έχουμε κραταιούς στόλους και ισχυρούς στρατούς, έχουμε το δίκιαο υπέρ μας και στο όνομα του δικαίου αυτού, ζητούμε δικαιοσύνη από το Μεγαλειότατο βασιλέα της Μεγάλης Βετανίας.

Αν όχι για τίποτε άλλο, για στοιχειώδη αβρότητα και η Κυβέρνηση, αλλα και ο υβριστής όφειλαν να σεβασθούν για χάρη της αβρότητας τον αδελφό της γαληνότατης βασίλισσας της Αγγλίας.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 13/26 Δεκεμβρίου 1903

Ενώσο δεν γίνονται δεύτερες ανακρίσεις προς εξακρίβωση του γεγονότος, αρκούμαστε στις γνωστές μας καταθέσεις και θεωρούντες αυτές ακριβείς, αξιώνουμε όπως δοθεί πλήρης ικανοποίηση στον ελληνικό λαό της Κύπρου, διότι αν ο Βασιλέας Εδουάρδος είναι Βασιλέας μας πολιτικώς, ο Βασιλέας των Ελλήνων είναι Βασιλέας μου και Βασιλέας των καρδιών όλων των Ελληνων Κυπρίων και θέλουμε να περιέλθει αυτό σε γνώση της Α. Βετανικής Μεγαλειότητας.

Είμαστε λαός ασθενής και μικρός και μπορούμε να ανεχθούμε στραγγαλισμό για υλικά πράγματα, αλλά δεν ανεχόμαστε να θίγονται τα εθνικά και θρησκευτικά μας αισθήματα.

Οφείλουν οι Κυβερνήτες να σέβονται τα αισθήματα μας αυτά, διότι δεν είναι γενναίο οι ισχυροί να περιυβρίζουν και περιφρονούν τα ιερά και τα όσια των αδύνατων και μικρών.

Γ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο εντ. δικηγόρος του Στέμματος είπεν ότι είναι ακατανόητο πως είναι δυνατό να υβρίσει αξιωματικός του αγγλικού στρατού τις εικόνες των βασιλέων φίλου έθνους.

Παραδέχομαι ότι άνθρωπος με σώες τις φρένες, δεν μπορεί να το κάμει αυτό αν συνέβη ή όχι είναι άλλο ζήτημα, είναι δύσκολο να συμβεί και όμως είναι αληθές.

Ο εντ. δικηγόρος του Στέμματος λέγει ότι έχουμε δυο καταθέσεις του δασκάλου και του Τσιάμπελαιην και ρωτά το Συμβούλιο αν μεταξύ των δυο καταθέσεων δεν πρέπει να πιστεύσουμε εκείνην του κ. Τσιάμπερλεην.

Ο εντ. συνάδελφος μου κ. Θεοδότου μετέβη στο Γέρι και εξέτασε την υπόθεση. Δεν μπόρεσα να μεταβώ κι γώ λόγω ασθένειας, αλλά πείστηκα ότι είναι αληθείς οι καταθέσεις και ο εντ. συνάδελφος βεβαίωσε ότι ρώτησε όλους που παρίσταντο στο επεισόδιο, οι οποίοι βεβαίωσαν ότι το καταγγελόμενα είναι αληθινά.

Φρονώ κ. Πρόεδρε, ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί ν' αμφιβάλλει για την αλήθεια και οφείλει να δεχθεί την παράγραφο όπως έχει.

Ο εντ. δικηγόρος του Στέμματος διαμαρτυρήθηκε ότι τα αιρετά μέλη μέμφθηκαν την κυβέρνηση ότι αμέλησε να εξετάσει και όφειλε να εξετάσει. Μόλις το επεισόδιο έγινε γνωστό, ο τύπος όλος διαμαρτυρήθηκε και εμείς πήγαμε στον Αρμοστή εκ μέρους όλων των Ελλήνων βουλευτών ζητήσαμε συνέντευξη (αφηγείται όσα ανέφερε και ο Θεοδοτου).

Τι έκαμε η Κυβέρνηση ύστερα από τις διαμαρτυρίες μας; Δυστυχώς τίποτε δεν μας είπεν ο εντ. δικηγόρος του Στέμματος ότι πήγε και ηρεύνησε προσωπικά η Α. Εξοχότης ή ότι διορίστηκε επιτροπή και ερεύνησε γι' αυτό και η Α. Εξοχότητα, αφού εσίγησε για πέντε μήνες, στις 10/23 Απριλίου απέστειλε την επιστολή που διαβάστηκε πριν από λίγο στην οποία δεν αρνείται το γεγονός. Ο κ. διοικητής, αλλά δικαιολογεί τη συμπεριφορά του κατά τρόπο αστείο.

Δικαιούμαστε γι' αυτό να εκφράσουμε μομφή κατά της Κυβέρνησης ότι δεν εξέτασε επισταμένα το ζήτημα και ζητούμε την απομάκρυνση του προσωρινού διοικητή Λευκωσίας από την Κύπρο, διότι η νήσος αυτή εθνολογικώς και ιστορικώς είναι ελληνική και είναι Βασιλεύς στις καρδιές των Ελλήνων κατοίκων, είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων".