Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

3.2.1879: Ο Φόρoς Υπoτελείας (Tribute) πoυ κατέβαλλε η Κύπρoς (92.799 λίρες, 11 σελίvια και 3 πέvες).

S-102

3.2.1879: Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ (TRIBUTE) ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ 92.799 ΛΙΡΕΣ, 11 ΣΕΛΙΝΙΑ ΚΑΙ 3 ΠΕΝΕΣ

Λόρδος Γκράνβιλ διαδέχθηκε τον Λόρδο Σώλσμπερι στο Υπουργείο Eξωτερικών στη νέα κυβέρνηση του ηγέτη των Φιλελευθέρων Γλάδστων, μετά την άνοδο του στην εξουσία το 1880 (Από το βιβλίο The life and time of Queen Victoria

Με την υπογραφή της δεύτερης Προσθήκης στη συνθήκη της 4ης Ιουνίου, 1878, παρέμεναν ακόμα μερικά εκκρεμή θέματα κυρίως οικονομικής φύσης, τα οποία, ωστόσο, θα διαρκούσαν για πολλά ακόμα χρόνια για να επιλυθούν.

Το ένα αφορούσε τον καθορισμό του ποσού των εσόδων που θα είχε η Πύλη από την ελεύθερη πώληση και ενοικίαση κτημάτων της και από άλλη περιουσία που ανήκε στο Οθωμανικό Κράτος και το Στέμμα, σύμφωνα με το άρθρο τέσσερα της Προσθήκης που είχε υπογραφεί την 1η Ιουλίου, 1878, ως και γενικά ο καθορισμός του πλεονάσματος που θα καταβαλλόταν στην Πύλη από τη διαχείρηση της νήσου από την Αγγλία.

Το πλεόνασμα αυτό όπως αναφερόταν στο άρθρο 3 της Προσθήκης της 1ης Ιουλίου είχε καθορισθεί σε 22.936 πουγγία (κάθε πουγγίο ισοδυναμούσε με πέντε λίρες), αλλά παρέμεναν πολλές διαφορές, παρά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας και της Προσθήκης σ' αυτή.

Επίτευξη συμφωνίας δεν κατέστη δυνατή για το τελικό ποσό για το φόρο Υποτελείας (Tribute) και οι συνομιλίες κράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υστερα από μακρές διαπραγματεύσεις που κράτησαν μέχρι το Φεβρουάριο του 1879 η Πύλη δέχθηκε τελικά όπως το ποσό των εσόδων της από ενοίκια και τις πωλήσεις κτημάτων στην Κύπρο καθορισθεί στις 5.000 λίρες. Τη συμφωνία ανήγγειλε ο πρεσβευτής της Αγγλίας στην Πυλη Ωστέν Λαγιάρτ στο υπουργείο Εξωτερικών στις 3 Μαρτίου του ίδιου χρόνου.

Ο Λαγιάρτ επισύναπτε μάλιστα τη συμφωνία που αποτελούσε προσθήκη στην αρχική που είχε υπογραφεί στις 4 Ιουνίου 1878. Ανέφερε ο Λαγιάρτ:

"Πέρα, 21 Φεβρουαρίου, 1879.

Εχω την τιμή να σας εσωκλείσω την αρχική συμφωνία στην οποία προήλθα με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων με την οποία η Πόρτα αποδέχεται το ετήσιο ποσό των 5.000 λιρών σχετικά με όλα τα δικαιώματα της, έσοδα και περιουσίες που προέρχονται από τα κτήματα του Στέμματος και του Κράτους στην Κύπρου, που επιφυλάχθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 4 της συνθήκης της 4ης Ιουνίου, 1878.

Εφόσο ο Καραθεωρής Πασάς δεν μου έχει διαβιβάσει το τουρκικό κείμενο του εγγράφου, θεώρησα ορθό να μη καθυστερήσω την αποστολή του στην Εξοχότητα σας".

(υπογραφή)

Λαγιάρτ

Η συμφωνία είχε ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1879

Τζιορτζ Γκοσιέν: Διαδέχθηκε το 1880 τον πρεσβευτή της Βρετανίας στην Πόλη, Χένρι Λαγιάρτ

Συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης της

Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας και της Αυτής Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητας του Σουλτάνου ότι επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων του Οθωμανικού κράτους και της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Προσθήκης στης συνθήκης που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Ιουνίου, 1878, θα αντικατασταθεί από καταβολή ενός ετήσιου ποσού χρημάτων. Οι πιο κάτω υπογράφοντες, ο εντιμότατος Ωστέν Χένρι Λαγιάρτ, έκτατος απεσταλμένος της Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας στην Υψηλή Πύλη και η Αυτού Εξοχότητα Αλέξανδρος Καραθεωρής, Πασάς υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Αυτής Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητας, εξουσιοδοτημένοι πλήρως να προβούν σ' αυτό, διακηρύσσουν ότι:

Ολη η περιουσία, τα έσοδα και δικαιώματα που επιφυλάχθηκαν στο Οθωμανικό Στέμμα και την Κυβέρνηση στο αναφερόμενο άρθρο 4 της Προσθήκης της 4ης Ιουνίου, περιλαμβανομένων όλων των εσόδων που απορρέουν από τα Tapous, mahful και intikal αντικαθίστανται εδώ από μια καθορισμένη ετήσια καταβολή χρημάτων από 5.000 λίρες, που θα γίνεται από την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας στην Αυτής Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα το Σουλτάνο κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κατοχής της Κύπρου, που θα υπολογίζεται από τη έναρξη του επομένου οικονομικού χρόνου.

Εγινε στην Κωνσταντινούπολη την τρίτη μέρα του Φεβρουαρίου του χίλια οκτακόσια και εννέα.

Την 22η Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1879.

(Υπογραφές)

Α.Χ. Λαγιάρτ

Αλ. Καραθεοδωρής

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Το αγγλικό κείμενο της νέας Προσθήκης που έστειλε ο Λαγιάρτ που ήταν και η τελευταία στην οποία είχε καταλήξει ο βρετανός προσβευτής έχει ως εξής:

Agreement signed at Cosntantinople, February 3 1879.

It having been agreed between the Britanic Majesty's Goverment and that to His Imperial Majesty the sultan that all the rights reserved to Ottoman Grown and Goverment under Article IV of the Annex to the Convention signed at Constantinople on the 4th June, 1878 shall be

Ερείπια του ναού St. Fransis στην Αμμόχωστο

commuted by a fixed annual money payment, the Undersigned, the Right Honourable Austen Henry Lagard, Her Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Syblime Porte and Hus Excellency Alexandre Garatheodory Pasha, His Imperial Majesty's Minister for Foreign Affairs, being duly authourized so to do, herebuy declare that:

All property, revenue, and rights reserved to the Ottoman Crown and Government in the said article IV on the Annex to convention of the 4th June, including all revenue derived from tapous, mahloul, and Intikal are commuted hereby for o fixed annual payment of 5.000 l. to made by Her Brittanic Majesty's Goverment to that of His Imperial Majesty the Sultan every year during thw British occupation of Cyprus, to be calculated from the beginning of next financial year.

Done at Consantinople, the third day of Febrouary, one thousant eight hundred and seventy-one.

Signed

A.H.LAYGARD

AL.CARATHEODORY

22 Janouary, 1879

3 February 1879

Με την υπογραφή και της νέας προσθήκης συνεχίστηκαν για λίγο ακόμα χρονικό διάστημα οι προσπάθειες για ξεκαθάρισμα του θέματος του φόρου υποτελείας που θα έδινε η Κύπρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Τελικά ο φόρος υποτελείας εξελίχθηκε σε συνδυασμό με το δάνειο που είχαν παραχωρήσει η Αγγλία και η Γαλλία στην Τουρκία από το 1855.

Γύρω από τις προσπάθειες αυτές ο Φίλιος Ζαννέτος αναφέρει στην Ιστορία του (Μεταγλώττιση):

Εφημερίδα ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ (23/ 4 Ιουνίου 1879 σε αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (4/21 Μαϊου 1927)

"Η Πύλη μόλις εκχωρήθηκε η νήσος έσπευσε να υποβάλει στην Αγγλία λογαριασμό των εσόδων και εξόδων της πενταετίας κατά τον οποίο ο μέσος όρος του πλεονάσματος ανερχόταν σε 34.822 πουγγία. Παρά τους λογαριασμούς αυτούς υπάρχουν στα επίσημα έγγραφα της νήσου λογαριασμοί σε μεταλλικά γρόσια, των οποίων τα αθροίσματα έχουν ως εξής:

Ολικές εισπράξεις: Γρόσια 83.950.051

Μείον έξοδα και έκτακτοι φόροι: 19.645.105

Ολικό πλεόνασμα πενταετίας: 64.304.946

Η ενός έτους: 12.860.989

Μείον

1. Συνήθης δαπάνη στρατού γρ. 836.610

2. Εισπράξεις δεφτέρ Χανέ γρ. 905.427

Σύνολο: 1.742.037

Πλεόνασμα προσόδων πέραν των δαπανών 11.121.952

Ο Δεύτερος Υπατος Αρμοστής της Κύπρου Βίδωλφ έχοντας υπόψει τους λογαριασμούς αυτούς και θέλοντας να τους μετατρέψει σε αγγλικές λίρες υπολογίζει μεν την αγγλική λίρα προς 120 μεταλλικά γρόσια, προσθέτει όμως ότι ο υπολογισμός γίνεται κατά προσέγγιση, υποδεικνύει δε τις μεγάλες ανωμαλίες των τουρκικών λογαριασμών, χωρίς να τηρηθεί στα βιβλία καμιά διάκριση της διαφοράς του μεταλλικού και του καϊμέ, ως και των άλλων γενικά νομισματικών διαφορών.

Φαίνεται όμως πιθανότερο, ότι κατά τις διαπραγματεύσεις για καθορισμό του πλεονάσματος ως βάσης λήφθηκε η τουρκική λίρα προς 120 μεταλλικά γρόσια, παρ' όλον ότι ο Βίδωλφ λαμβάνει ως βάση μερικώς την αγγλική προς 120.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Στους λογαριασμούς της Κύπρου (Parliamentary Papers. G.-2.628) αναγράφονται τα εξής σχετικά ποσά:

Για το έτος 1878-1879:

Κατά το 3ο άρθρο της Προσθήκης: 7.102.625 γρόσια

Για το 4ο έτος μηδέν.

Για το έτος 1879-1880:

Κατά το 3ο άρθρο της Προσθήκης 11.092,377 γρόσια.

Κατά το 4ο άρθρο της Προσθήκης 5.000 λίρες.

Υποσημειώνεται δε ότι μέρος του πλεονάσματος του 1878-9 εισπράχθηκε από τις τουρκικές αρχές και απεστάλη στην Κωνσταντινούπολη.

Η Αγγλία, άρα, αφού κατέλαβε την Κύπρο επιβάρυνε τον προϋπολογισμό της με την υποχρέωση του πλεονάσματος, γεγονός το οποίο προκάλεσε πολλά πράγματα.

Αλλά ας παρακολουθήσουμε, κατά τον καθορισμό πρώτο, της τύχης και έπειτα του πλεονάσματος σχετικά με τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η Τουρκία όπως ανφέρθηκε είχε ήδη υποβάλει λογαριασμούς της πενταετίας με βάση τους οποίους όριζε σχεδόν ποιο ήταν το πλεόνασμα. Φαίνεται δε ότι η Αγγλία ενώ ακόμη γινόταν η διαπραγμάτευση της συνθήκης, παραδέχθηκε ότι το πλεόνασμα έπρεπε να αναγνωρισθεί από αυτήν ως πέραν των 80.000 λιρών. Πρός εξέλεγξη των τουρκικών λογαριασμών και οριστικό καθορισμό του πλεονάσματος απεστάλη στην Κωσνταντινούπολη ο Αρμοστής Βίδωλφ, ο οποίος ... απουσίασε από την Κύπρο από τις 6 Σεπτεμβρίου (ε.ν.) και κατευθύνθηκε πρώτα στην Αγγλία όπου είναι φανερό ότι πήρε ετολή για και τις αναγκαίες οδηγίες μέχρι τις 7/19 Νοεμβρίου 1879.

Η Αμμόχωστος το 1878 σε γκραβούρα του Graphic

Ο έλεγχος τουρκικών λογαρισμών ήταν κατά τον Βίδωλφ πράγμα δύσκολο, όχι για τις ανακρίβειες τους, όσο γιατί καμιά διάκριση δεν τηρήθηκε σε μεταλλικό και καϊμέ εισπράξεων, ή μεταξύ των οποίων διαφορά που κυμάνθηκε ήταν τεράστια όπως γνωρίζουμε κι εμείς.

Οπωσδήποτε οι υπολογισμοί έγιναν σε μεταλλικά γρόσια, και ως αξία του γροσίου λήφθηκε ο μέσος όρος των διακυμάνσεων κατά την πενταετία, ως προς δε την μετατροπή σε χρυσό για την ετήσια απότιση του πλεονάσματος, συμφωνήθηκε να υπολογίζεται προς 120 μεταλλικά γρόσια η αγγλική ή η τουρκική λίρα, διότι στα επίσημα έγγραφα επικρατεί σύγχυση ως προς τούτο.

Κατά τον Βίδωλφ, ο μέσος όρος του πλεονάσματος της πενταετίας ήταν 11.121.951 μεταλλικά γρόσια, μείον 29.574 γρόσια για το έκτακτο αναγκαστικό δάνειο του 1877. Το πιο πάνω ποσό, άρα, αντιπροσώπευε 92.500 περίπου λίρες, αν ως βάση λήφθηκε η αγγλική προς 120 ή περί τις 83.400, αν βάση λήφθηκε η τουρκική λίρα.

Καθίσταται όμως φανερό από την επίσημη αλληλογραφία ότι η Τουρκία, παρόλον ότι δεν θεώρησε τις συμφωνίες οριστικές, δέχθηκε να υπολογισθεί το πλεόνασμα κατά τα πρώτα χρόνια σε 5.000 λίρες. Αργότερα ο Βίδωλφ επωφελούμενος της ευκαιρίας της έκπτωσης του μεταλλικού γροσιού ισχυρίσθηκε ότι η Αγγλία μπορούσε να καταβάλλει το πλεόνασμα στην τρέχουσα αξία του μεταλλικού, οπότε το ποσό του πλεονάσματος θα κατερχόταν στις 47 περίπου χιλιάδες λίρες, αλλά αυτό δεν το δέχθηκε η Κυβέρνηση Γλάδστωνος (βρετανική Κυβέρνηση που διαθέχθηκε την Κυβέρνηση του Λόρδου Μπήκονσφιλντ) διότι η προκάτοχος Κυβέρνηση είχε παραδεχθεί, όπως το ποσό ή εν πάση περιπτώσει είναι ανώτερο από τις 80.000 λίρες.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ: Ενώ δε παρέμεινε εκκρεμής ο καθορισμός του πλεονάσματος από τον οποίο δεν καταβλήθηκε γι' αυτό καμιά πληρωμή στην Πύλη, η τύχη της όλης υποχρέωσης πήρε άλλη κατεύθυνση και κυρίως προς εκείνο που είχε την υποχρέωση με τον εξής τρόπο:

Στις 13/25 Νοεμβρίου 1879 ο πρέσβης Λαγιάρτ διαβίβασε στο Λόρδο Σώλσμπερι (υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας) διάγγελμα της Πύλης, με το οποίο θα δινόταν ετήσια για το δημόσιο χρέος ποσό από 1.350.000 τουρκικές λίρες από τις προσόδους του κράτους, μεταξύ των οποίων και όλες οι πρόσοδοι από την Κύπρο.

Ωστέν Λαγιάρντ

Ο Σώλσμπερι απαντώντας στις 11/23 Δεκεμβρίου διέταξε το Λαγιάρτ να πληροφορήσει την Πύλη ότι "η Κυβέρνηση της Βασίλισσας ήταν υποχρεωμένη από το άρθρο 3 της Συνθήκης της 4ης Ιουνίου 1878, να πληρώνει το πλεόνασμα της Κύπρου στο Σουλτάνο και μόνο στο Σουλτάνο και ότι δεν μπορούσε να σπεύδει ή να αναγνωρίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού του Σουλτάνου σε άλλο πρόσωπο για να λαμβάνει τα χρήματα... Επί πλέον δε κάθε υποχρέωση της Πύλης προς την Κυβέρνηση της Α. Μεγαλειότητας πρέπει να είναι πρώτος απαιτητής του αναφερόμενου πλεονάσματος".

Εγραφε ο Σώλσμπερι στο Λαγιάρτ κατά το Ζαννέτο στην επιστολή του (correspondance Respecting the application of the surplus revenue of Cyprus):

"Υπουργείο Εξωτερικών, 23 Δεκεμβρίου 1879.

Κύριε,

Πήρα την επιστολή της Εξοχότητος σας της 25ης τρέχοντος με την οποία αποστέλλονται αντίγραφα του διατάγματος που εξέδωσε η Πύλη και με το οποίο εκχωρούνται ετήσια 1.350.000 τουρκικές λίρες προς εξυπηρέτηση του Οθωμανικού Δημοσίου Χρέους.

Μεταξύ των εγγυήσεων για πληρωμή του ποσού που αναφέρεται το άρθρο 3 του διατάγματος, τα ετήσια έσοδα για τη νήσο Κύπρο αναφέρονται ότι τίθενται εντελώς στους κατόχους υποχρεώσεων για μια περίοδο δέκα χρόνων.

Θα πρέπει να ζητήσω από τη Εξοχότητά σας να πληροφορήσει την Πύλη αναφορικά με αυτό το Διάταγμα, ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θεωρεί τον εαυτό της υποχρεωμένο, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ της συνθήκης της 4ης Ιουνίου 1878, να καταβάλλει το πλεόνασμα των εσόδων της Κύπρου στο Σουλτάνο και μόνο στο Σουλτάνο και ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί ή αναγνωρίσει τη μεταβίβαση σε άλλο πρόσωπο το δικαίωμα της Αυτής Μεγαλειότητας για να λαμβάνει τα χρήματα αυτά. Ούτε παραδέχεται οποιοδήποτε ενεργητικό άμεσο ή τυχαίο, να καταβάλλεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από το Σουλτάνο.

Επί πλέον, οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την Πύλη στην Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας πρέπει απαραιτήτως να ίσταται ως πρώτος απαιτητής έναντι του πλεονάσματος αυτού".

(υπογραφή)

Σώλσμπερι

Η Πύλη αναγκάστηκε να διευκρινήσει ότι δεν είχε στόχο να καταστήσει τη βρετανική Κυβέρνηση υπεύθυνη έναντι άλλων ως προς το Κυπριακό πλεόνασμα και ότι απλώς έκαμνε χρήση του φυσικού της δικαιώματος εκχωρούσα την πρόσοδο αυτή προς τους δανειστές του κράτους.

Τη διευκρίνηση έδωσε προς το Λαγιάρτ ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Πύλης Σάββας Πασάς σε επιστολή του στις 23 Μαρτίου, 1880, σε απάντηση προηγούμενης επιστολής του Λαγιάρτ προς αυτόν στις 12 Ιανουαρίου του ιδίου χρόνου.

Την απάντηση του τούρκου υπουργού διαβίβασε στο Λαγιάρτ στις 24 Μαρτίου 1880 στο Σώλσμπερυ:

"Κωνσταντινούπολη, 24 ΜΝαρτίου, 1880

Λόρδε μου.

Αναφορικά με την επιστολή της Εξοχότητας σας της 23ης παρελθόντος Δεκεμβρίου, έχω την τιμή να διαβιβάσω στην Εξοχότητα σας αντίγρφο σημείωσης που έχω πάρει από τον Τούρκο υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία η αυτού Εξοχότητα τονίζει ότι εκχωρώντας το πλεόνασμα των εσόδων της Κύπρου προς εξυπηρέτηση του Οθωμανικού Δημοσίου Χρέους η Αυτοκρατορική Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να καταστήσει την Κυβέρνηση της

Ανταποκρίσεις στην εφημερίδα τουΛονδίνου Times στις 11.7.78. Η συνέχεια της ανταπόκρισης στην επόμενη σελίδα

Αυτής Μεγαλειότητας απ' ευθείας υπεύθυνη για το ποσό σε τρίτο μέρος και ότι η Αυτής Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα ο Σουλτάνος, δίδοντας το ποσό στους πιστωτές του κράτους, έχει μόνο εγκαταλείψει το αμετάκλητο δικαίωμά του".

(Υπογραφή)

Λαγιάρτ

Η δήλωση του η Σάββα Πασά που εσώκλειε ο Λαγιάρτ έχει ως εξής:

"Κωνσταντινούπολη, 23 Μαρτίου, 1880

Κύριε Πρέσβη,

Εχω παραλάβει τη σημείωση την οποία η Εξοχότητά σας είχε την τιμή να μου απευθύνει στις 23 Ιανουαρίου 1880 πάνω στο θέμα της ανάθεσης του πλεονάσματος των εσόδων από τη νήσο Κύπρο προς εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με το διάταγμα της 10/22 Νοεμβρίου 1879.

Η Αυτοκρατορική Κυβέρνηση ποτέ δεν σκόπευε να καταστήσει την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας απ'ευθείας υπεύθυνη σε τρίτο μέρος για το πλεόνασμα των εσόδων της νήσου Κύπρου, αλλά η Αυτού Αυτοκρατορική Υψηλότητα ο Σουλτάνος εγκατέλειπε φυσικό δικαίωμα με την ανάθεση των εσόδων στους πιστωτές του κράτους, μια περίπτωση, η οποία με κανένα τρόπο δεν αίρει ή τροποποιεί τις θέσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Ιουνίου του 1878.

Αποδεχθείτε

(Υπογραφή)

Σάββας (Savvas)

Αυτή ήταν και η τελευταία ανάμιξη του Λαγιάρτ στην προσπάθεια καθορισμού του Φόρου Υποτελείας γιατί το Φεβρουάριο του 1880 είχαν ήδη ανέλθει στην εξουσία οι Φιλελεύθεροι και ο Λαγιάρτ αντικαταστάθηκε από το νέο πρεσβευτή Τζιορτζ Γκοσιέν, ο οποίος και ανέλαβε τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Επίσης έφυγε ακόμα ένας πρωταγωνιστής, ο Λόρδος Σώλσμπερι, πέραν του πρωθυπουργού Λόρδου Μπήκονσφιλντ ή Ντισραέλι.

Την εξουσία ανέλαβε ο νέος πρωθυπουργός Γλάδστων και το Κυπριακό ανατέθηκε πλέον στο Υπουργείο Αποικιών.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1880 ο Γκοσιέν σε σύντομο τηλεγράφημά του ανέφερε στον Κόμη Γκράνβιλ από την Κωνσταντινούπολη γύρω από τις επαφές του με την τουρκική Κυβέρνηση:

"Ο υπουργός Οικονομικών προσφέρεται να αναθέσει το πλεόνασμα των εσόδων της Κύπρου του τρέχοντος έτους (δηλαδή το ποσό που βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Πύλης) για να πληρωθεί ο οφειλόμενος τόκος του εγγυημένου δανείου για την υπερφόρτωση του οποίου ανησυχεί. Υπολογίζει το ποσό που είναι σήμερα διαθέσιμο στις 85.000 λίρες με βάση την προσφορά του προς 120 γρόσια την κάθε λίρα. Δεν λέγει ότι οι δύο προτάσεις ίστανται μαζί.

Στις 27 Δεκεμβρίου ο Κόμης Γκράνβιλ ζητούσε διευκρινήσεις γύρω από την πρόταση της τουρκικής Κυβέρνησης για καταβολή του πλεονάσματος, έναντι του χρέους, το οποίο ας σημειωθεί ότι αυξανόταν γιατί η Πύλη δεν κατέβαλλε ούτε τόκους ούτε το χρεωλύσιο:

"Κόμης Γκράνβιλ προς τον Στ. Τζων

Υπουργείο Εξωτερικών, 27 Δεκεμβρίου 1880,

Κύριε,

Εχω παραλάβει και αναφέρομαι στο τηλεγράφημα του επιτρόπου του Θησαυροφυλακίου της 7ης τρέχοντος στο οποίο αναφέρεται ότι ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών έχει προσφερθεί να αναθέσει το πλεόνασμα των εσόδων της Κύπρου του τρέχοντος έτους για πληρωμή του οφειλομένου τόκου του εγγυημένου χρέους.

Οι αυτών Εξοχότητες, περαιτέρω ζητούν να πληροφορηθούν εάν η τουρκική Κυβέρνηση προσφέρει 120 γρόσια για μάθε λίρα με σκοπό να εξοφληθούν οι οφειλόμενες πληρωμές του εγγυημένου δανείου και γιατί καθορίζει αυτή την αξία (των 120 λιρών για μια λίρα) για τον σκοπό αυτό και μόνο.

Θα ήταν ως εκ τούτου ορθό να γνωρίσετε στον Τούρκο υπουργό ότι η ακριβής έκταση της πρότασης του πρέπει να τεθεί σαφώς πριν ή Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας προχωρήσει σε ικανοποιητική εξέταση της".

(Υπογραφή)

Γκράμβιλ

Στις 28 Δεκεμβρίου ο Στ. Τζων τηλεγραφούσε στον Γκράμβιλ ότι η τουρκική Κυβέρνηση εννοούσε πληρωμή μόνο των οφειλομένων του 1879:

"Κωνσταντινούπολη, 28 Δεκεμβρίου, 1880

Στο τηλεγράφημα της Εξοχότητας σας της 27 τρέχοντος, έχει δηλωθεί σαφώς στο Δραγομάνο μας στις 5 Δεκεμβρίου στο Τμήμα Οικονομικών ότι μόνο για το 1879 θα πληρωθούν οι οφειλές στις εγγυήτριες δυνάμεις από το πλεόνασμα της Κύπρου και ο λόγος είναι ότι για το τρέχον έτος το πλεόνασμα της Κύπρου έχει ήδη υποσχεθεί στις τράπεζες του Γαλατά (δες μήνυμα του κ. Χ. Λαγιάρτ) της 1ης Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου).

Ο Γκράμβιλ πίεζε τα πράγματα και στις 3 Μαρτίου 1981 έδινε οδηγίες στον πρεσβευτή να προειδοποιήσει την Τουρκία ότι η Αγγλία θα προέβαινε στη λήψη άλλων μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει τυχόν απώλειες οφειλόμενες στην τουρκική Κυβέρνηση.

Εγραφε ο Γκράνβιλ στον Γκοσιέν στις 3 Μαρτίου 1881:

"Κύριε,

Η κυβέρνηση της αυτής Μεγαλειότητας, εξετάζει την πρόταση της τουρκικής Κυβέρνησης που η Εξοχότητα σας έχει διαβιβάσει τηλεγραφικώς στις 7 Δεκεμβρίου για την ανάθεση του πλεονάσματος των εσόδων της Κύπρου για το 1879-80 για πληρωμή των καθυστερήσεων των τόμων που οφείλονται στο εγγυημένο δάνειο του 1855. Το διαθέσιμο ποσό υπολογίζεται στις 85.000 λίρες με βάση τα 120 γρόσια για κάθε τουρκική λίρα.

Πληροφορώ τώρα την Εξοχότητα σας ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας αποδέχεται αυτή την πρόταση και ότι ο Υπατος Αρμοστής της Κύπρου θα διαταχθεί να εμβάσει στην Οθωμανική Τράπεζα στην Κωνσταντινούπολη για να βρίσκεται σε διαταγή σας, το

Ανταπόκριση της εφημερίδας TIMES

του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου 1878 από την Κωνσταντινούπολη

απαιτούμενο ποσό, ώστε μαζί με το ήδη κατατεθέν εκεί, να γίνει η πλήρης οφειλόμενη πληρωμή στην Πύλη για το 1879-80 με αξία 120 γρόσια για κάθε τουρκική λίρα.

Θα πληροφορήσετε την Πύλη γι' αυτή την απόφαση και να διευθετήσετε για έμβασμα όλου του ποσού στην τράπεζα της Αγγλίας αμέσως με την παραλαβή του, για τις οφειλόμενες καθυστερήσεις της τουρκικής Κυβέρνησης προς τις Κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας για τον καθυστερημένο τόκο για το εγγυημένο δάνειο του 1855".

(Υπογραφή)

Γκράνβιλ

Σε μια νέα επιστολή του την ίδια μέρα (3 Μαρτίου 1881) ο Κόμης Γκράνβιλ πληροφορούσε επίσης τον Γκοσιέν:

"Κύριε,

Αναφερόμενος στη σημερινή μου επιστολή σχετικά με το πλεόνασμα των εσόδων από την Κύπρο για το 1879-80 για την πληρωμή των καθυστερημένων τόκων που οφείλονται στο εγγυημένο δάνειο του 1855 πρέπει να υποδείξω στην Εξοχότητα σας ότι κατά το τελευταία τρία χρόνοια η Πύλη, έχει, με δύο εξαιρέσεις, αποτύχει να παράσχει τον τόκο του δανείου, όταν καταστεί πληρωτέος.

Η ετήσια επιβάρυνση για το δάνειο είναι δυνατό να καθορισθεί μεταξύ 153.000 και 154.000 λιρών από τις οποίες οι 72.000 αντιμετωπίζονται με το φόρο υποτελείας (Tribute) της Αιγύπτου, το δε υπόλοιπο θα αφεθεί πάνω από 80.000 λίρες, το οποίο πρέπει να καταβάλει η Πύλη.

Τα καθυστερημένα ποσά έχουν αναληφθεί έπειτα από πολλή αλληλογραφία μέχρι τις αρχές του 1880 και ένα μεγάλο μέρος του οφειλομένου ποσού από έκτοτε θα πρέπει να καταβληθεί από πληρωμή της Κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας, από το Φόρο Υποτελείας της Κύπρου για το 1879-80. Αλλά είναι φανερό ότι οι παρούσες διευθετήσεις είναι πολύ ελαττωματικές και έτσι είναι αξίωμα ότι η τουρκική Κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε τέτοια τακτική πρόβλεψη για καταβολή των φόρων, ώστε να ανακουφισθούν οι Κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας από τα έξοδα και τη δυσκολία στις οποίες τώρα περιοδικώς εκτίθενται.

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ της Συνθήκης του 1855, τα τελωνεία της Σμύρνης και της Συρίας, όπως επίσης και το πλέονασμα από το Φόρο Υποτελείας της Αιγύπτου, επιβαρύνονται ειδικά με τον τόκο και το χρεωλύσιο του δανείου και πρέπει να δώσω οδηγίες στην Εξοχότητα σας να καλέσετε την Πύλη να δώσει στην Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας, το όφελος ειδικής ασφάλειας το οποίο δικαιούται με βάση τη συνθήκη.

Ανταποκρίσεις του βρετανικού πρακτορείου ειδήσεων Ρόϊτερ από τη Λάρνακα και την Κωνσταντινούπολη στις 12 και 13 Ιουλίου 1878 που δημοσιεύονται στην Times

Σε περίπτωση που η αξίωση αυτή δεν ικανοποιηθεί εναπόκειται στην Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας να εξετάσει πια άλλη διευθέτηση μπορεί να γίνει και τη διασφάλιση του βρετανικού Θησαυροφυλακίου έναντι απωλειών με υπαιτιότητα της τουρκικής Κυβέρνησης.

Εχω ζητήσει από τον πρεσβευτή της Αυτής Μεγαλειότητας στο Παρίσι να ζητήσει ώστε παρόμοιες οδηγίες να σταλούν στο γάλλο πρσβευτή στην Κωνσταντινούπολη".

(Υπογραφή)

Γκράνβιλ

Παράλληλα ο Γκράνβιλ ειδοποιούσε τον πρεσβευτή της Τουρκίας στο Λονδίνο Μουσουρούς Πασά για τις διευθετήσεις στις οποίες είχε προβεί.

"Φόρεϊν Οφφις 10 Μαρτίου 1881

Κύριε Πρέσβη,

Εχω την τιμή να πληροφορήσω την Εξοχότητα σας ότι ο πρεσβευτής της Αυτής Μεγαλειότητας στην Κωνσταντινούπολη έχει διαταχθεί να ενημερώσει την τουρκική Κυβέρνηση για την αποδοχή από μέρους της Κυβέρνησης της Αυτής Μεαλειότητας της πρότασης για ανάθεση του πλεονάσματος των εσόδων της Κύπρου για το 1879-80 για πληρωμή των καθυστερημένων φόρων που οφείλονται στο εγγυημένο δάνειο του 1855. Το διαθέσιμο ποσό υπολογίζεται σε 85.000 λίρες με βάση τα 120 γρόσια για κάθε τουρκική λίρα.

Ο Υπατος Αρμοστής της Κύπρου έχει λάβει οδηγίες να εμβάσει στην Οθωμανική Τράπεζα στην Κωνσταντινούπολη το απαιτούμεννο ποσό, ώστε να γίνει η όλη οφειλόμενη πληρωμή στην Πύλη για το 1879-80 με αξία 120 γρόσια για κάθε τουρκική λίρα και ο πρεσβευτής της Αυτής Μεγαλειότητας έχει διαταχθεί να προβεί σε διευθετήσεις για να εμβάσει όλο το ποσό στην τράπεζα της Αγγλίας για τις οφειλόμενες καθυστερήσεις από μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης στις Κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας για τους τόκους του εγγυημένου δανείου του 1855.

(Υπογραφή)

Γκράνβιλ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Γκράνβιλ ο Γκοσιέν προέβη σε διαβήματα προς την Πύλη γύρω από την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους της τουρκικής Κυβερνησης για τους τόκους του δανείου του 1855.

Η Αγγλία βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση μια και είχε το πλεόνασμα από τη διαχείρηση της Κύπρου και σκόπευε αντί να δίνει τα χρήματα στην Τουρκία, η οποία δεν έδειχνε και τόσο ενδιαφέρον να εξοφλήσει τα χρέη της, να κατάσχει το ποσό αυτό κάθε χρόνο έναντι των τόκων.

Γι' αυτό πίεζε συνέχεια τα πράγματα γνωρίζοντας μάλιστα ότι η Τουρκία βρισκόταν σε τέτοια οικονομική κατάσταση που δεν μπορούσε να κάμει αλλοιώς.

Στις 5 Απριλίου 1881 ο Γκοσιέν έγραφε στον Κόμη Γκράνβιλ από την Κωνσταντινούπολη (αποσπάσματα όπως παρατίθενται στα επίσημα έγγραφα):

Ανταποκρίσεις της εφημερίδας TIMES του Λονδίνου στις 13 Ιουλίου 1878 από την Κωνσταντινούπολη

"Συνομίλησα με την Αυτού Εξοχότητα τον Ασσίμ Πασά πριν μια εβδομάδα πολύ επειγόντως αναφορικά με την πληρωμή του Φόρου Υποτελείας της Κύπρου και τη χρησιμοποίηση του για τους καθυστερημένους τόκους που οφείλονται στο δάνειο του 1855.

Είπα ότι ανέλαβα μεγάλες φασαρίες για να οδηγήσω το θέμα σε ικανοποιητική διευθέτηση ενώ βρισκόμουν στην Αγγλία και ότι παρουσίασα τη μεγάλη επιθυμία των τουρκικών αρχών όπως το θέμα διευθετηθεί κατάλληλα, αλλά τώρα παρουσιάζεται ότι αυτές οι αρχές αφήνουν το θέμα να μακρυγορεί.

Με ευχαρίστησε για τη διευθέτηση όσον αφορά την ανταλλαγή στην οποία κατέληξα και τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον υπουργό Οικονομικών αναφορικά με την ανάθεση όλου του Φόρου Υποτελείας που είναι τώρα διαθέσιμος για τις αναφερόμενες καθυστερήσεις, αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο με την Οθωμανική Τράπεζα, το οποίο έχει συζητηθεί και ελπίζει ότι σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί μου και πάλι. Στη συνέχεια έκαμε αναφορά σε μένα κατά πόσον το ποσό που είναι διαθέσιμο στην Κύπρο μπορούσε να μη εμβασθεί κατ' ευθείαν στο Λονδίνο, μια πορεία που είχα εισηγηθεί στην Εξοχότητά σας.

Δεν έχω ακούσει τίποτε από έκτοτε.

Προτείνω να δω τον υπουργό Οικονομικών το απόγευμα και να τον πιέσω πάλι πάνω στο θέμα".

Στις 2 Μαϊου ο Γκοσιέν έγραφε επίσης στον Κομη Γκράνβιλ:

"Κωνσταντινούπολη, 2 Μαϊου, 1878

Λόρδε μου,

Σύμφωνα με τις οδηγίες σας που περιλαμβάνονταν στην επιστολή της Εξοχότητας σας της 3ης Μαρτίου, έχω την τιμή να σας διαβιβάσω αντίγραφο της σημείωσης την οποία απηύθυνα προς την Πύλη, πιέζοντας για κάποια πρόνοια για τακτική πληρωμή από την Οθωμανική Κυβέρνηση του τόκου του εγγυημένου δανείου του 1855.

Βρίσκομαι σε επαφή με το γάλλο πρεσβευτή για ανάληψη κοινής δράσης πάνω στο θέμα και παράλληλα πριν στείλω τη σημείωση μου τη διαβίβασα στον Μ. Τισσότ, ο οποίος απηύθυνε παρόμοια παράσταση προς την Οθωμανική Κυβέρνηση ουσιαστικά πανομοιότυπη με τη δική μου".

(Υπογραφή)

Τζιορτζ Γκοσιέν

Το έγγραφο που είχε αποστείλει ο Γκοσιέν στον Ασσίμ Πασά έχει ως εξής:

Κωνσταντινούπολη, 30 Απριλίου, 1881

Κύριε Υπουργέ,

"Εχω την τιμή να πληροφορήσω την Εξοχότητά σας, ότι έχω λάβει οδηγίες από τον Κόμητα Γκράνβιλ να επισύρω την προσοχή της Υψηλής Πύλης

Στο γεγονός ότι για τα τελευταία τρία χρόνια η Υψηλή Πύλη έχει, με δύο εξαιρέσεις, αποτύχει να παράσχει τον τόκο που όφειλε στο εγγυημένο δάνειο του 1855 όταν αυτός καταστεί οφειλόμενος.

Τα καθυστερημένα ποσά έχουν αναληφθεί έπειτα από μεγάλη αλληλογραφία μέχρι τις αρχές του 1880 και η Οθωμανική Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να προβεί σε διευθετήσεις

Λευκωσία 1878 (Αρχείο Α NIKOLAS)

σύμφωνα με τις οποίες ένα μεγάλο μέρος του οφειλόμενου ποσού από την ημέρα εκείνη θα καταβληθεί, αλλά είναι φανερό ότι οι παρούσες διευθετήσεις είναι πολύ ελαττωματικές και ότι είναι καθήκον της Οθωμανικής Κυβέρνησης να προβεί σε τέτοια κανονική πρόβλεψη για την καταβολή του τόκου και να ανακουφίσει τις κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας για έξοδα και δυσκολίες στις οποίες τώρα περιοδικώς εκτίθενται.

Εχω την τιμή να επισύρω την προσοχή της Εξοχότητάς σας στο γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ της συνθήκης του 1855 τα τελωνεία της Σμύρνης και της Συρίας ως επίσης και το πλεόνασμα του Φόρου Υποτελείας της Αιγύπτου επιβαρύνονται ειδικά με τον τόκο και το χρεωλύσιο του δανείου.

Είναι ως εκ τούτου, καθήκον της Υψηλής Πύλης να δώσει στις εγγυήτριες Κυβερνήσεις το όφελος και τις ειδικές εγγυήσεις στις οποίες είναι εξουσιοδοτημένες από τη συνθήκη.

Πρέπει εν τούτοις να προειδοποιήσω την Εξοχότητά σας ότι σε περίπτωση που η παρούσα παράσταση δεν έχει το επιθυμούμενο αποτέλεσμα, η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας, σε συνδυασμό με τη γαλλική Κυβέρνηση θα έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν ποιες άλλες διευθετήσεις θα μπορέσουν να κάμουν για τη διασφάλιση των εγγυητριών δυνάμεων έναντι απωλειών εξ υπαιτιότητος της Οθωμανικής Κυβέρνησης".

(Υπογραφή)

Τζιορτζ Γκοσιέν

Ο Ασσίμ Πασάς απάντησε με μεγάλη καθυστέρηση στις 7 Μαϊου και στην απάντηση του δεχόταν ως τελικό το ποσό των 85.000 λιρών του πλεονάσματος από τη διαχείρηση της Κύπρου και επέμενε παράλληλα όπως η λίρα μετράται προς 100 γρόσια και όχι προς 120 όπως την υπολόγιζε η Αγγλία.

Το Παλάτι του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο όπου οι βρετανικές βουλές (Γραβούρα του 1851 από τη συλλογή του Γουέστμινστερ)

Ο Γκοσιέν απέστειλε την απάντηση του Ασσίμ με συνοδευτική επιστολή του προς τον Γκράνβιλ:

Κωνσταντινούπολη, 10 Μαϊου 1881

Λόρδε μου.

" Εχω την τιμή να επισυνάψω αντίγραφο σημείωσης από την Πύλη σχετικα με τις οφειλόμενες καθυστερήσεις του Οθωμανικού Εγγυημένου δανείου του 1855 και τη διευθέτηση του πλεονάσματος των εσόδων της Κύπρου (για το έτος 1879-80) για πληρωμή τους.

Η σημείωση δεν ήταν πολυ σαφής και χθες ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών εξηγήσεις σχετικά με ορισμένα σημεία και συζητήσαμε το πλήρες περιεχόμενο της.

Η Εξοχότητα σας θα παρατηρήσει ότι τονίζει, στην πρώτη θέση, ότι το ποσό των 85.000 λιρών που χρησιμοποιούνται τώρα ως πλεόνασμα από τα έσοδα της Κύπρου για το αναφερόμενο έτος (στην αξία ανταλλαγής των 120) γροσίων δεν είναι αποδεκτό από την Πύλη ως τελική διευθέτηση. Η Υψηλή Πύλη προβαίνει σε επιφύλαξη στο θέμα αυτό, αλλά αν μπορώ να θυμηθώ σωστά, είχε αφεθεί, ένα τέτοιο θέμα ανοικτό από τον Σερ Ρ. Βίδδωλφ.

Στην άλλη θέση η σημείωση τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ της συνθήκης που έγινε με τη "διοίκηση των έξι Εμμέσων Εισφορών", η Οθωμανική Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι τα έσοδα της Κύπρου θα καταβάλλονται για τον τόκο στο γενικό δημόσιο χρέος, εσωτερικό και εξωτερικό, και μπορεί να εκχωρήσει τόσο ποσοστό των εσόδων της Κύπρου στο δάνειο του 1855 όσο ήταν πριν από την ημέρα (της υπογραφής) της συνθήκης.

Αυτό το σημείο μου εξηγήθηκε ότι σημαίνει πως η Πύλη δεν μπορεί να αναθέσει όλες τις 85.000 λίρες για καταβολή των καθυστερημένων του αναφερομένου δανείου, αλλά πρέπει να αφαιρέσει από το ποσό αυτό ένα ποσοστό για την περίοδο, η οποία έχει παρέλθει μετά που είχε δοθεί υπόσχεση όπως το πλεόνασμα των εσόδων καταβάλλεται για το γενικό χρέος. Η Αυτού Εξοχότης ο Ασσίμ Πασάς πίστευε ότι τα έσοδα δέκα μηνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το δάνειο του 1855, αλλά ότι ένα ποσό όσο αντιπροσωπεύει (έσοδα δύο μηνών) πρέπει να δοθεί στα άλλα δάνεια.

Πιστεύω ότι το γεγονός είναι ότι η Οθωμανική Τράπεζα, στην οποία έχουν κατατεθεί 45.000 από τις 85.000 λίρες του τελευταίου χρόνου δεν θα αποχωρισθεί αυτά τα χρήματα, εκτός αν γίνει διευθέτηση, όπως υποδεικνύεται στη σημείωση.

Εάν αυτή είναι η περίπτωση, το ένα έκτο των 85,000 λιρών ή γύρω στις 15.000 λίρες, θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο οι 70.000 λίρες θα παραμείνουν για πληρωμή των καθυστερημένων.

Το παράθυρο της Βασίλισσας στο κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος. Το κάστρο τη σύγχρονη εποχή ελέγχεται από τους τούρκους από το Δεκέμβρη του 1963

Ζήτησα από την Εξοχότητα του να με πληροφορήσει αμέσως ποιο είναι το ακριβές ποσό, το οποίο, σύμφωνα με αυτή την άποψη, θα πρέπει να αφαιρεθεί και τουλάχιστον, να δώσει οδηγίες ώστε όλο το διαθέσιμο ποσό να εμβασθεί.

Επίσης πρέπει να πίσω την Πύλη για να γνωρίζω με ποια μέσα θα αντιμετωπίσει τόσο το έλλειμα των 85.000 λιρών και τις περαιτέρω καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν συσσωρευθεί από τη μη πληρωμή του αναγκαίου τόκου τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Εξοχότητά του απάντησε ότι αυτό το θέμα δεν σχετίζεται με εκείνο με το οποίο ασχοληθηκα σε ξεχωριστή σημείωση μου, δηλαδή τις μελλοντικές διευθετήσεις για την υπηρεσία του εγγυημένου χρέους. Μπορούσε να με διαβεβαιώσει ότι το θέμα τυγχάνει της ταχείας προσοχής των Υπουργών. Ηλπιζε ότι σύντομα θα είναι σε θέση να προβεί σε ικανοποιητική πρόταση.

Τέλος, έχω προβεί σε επιφύλαξη αναφορικά με το απόσπασμα της σημείωσης σχετικά με τη μελλοντική αξία ανταλλαγής (της λίρας) με τη μετατροπή των κυπριακών εσόδων σε τουρκικές λίρες. Δεν μπορούσα να δεχθώ τα 100 γρόσια. Αυτό ήταν ένα θέμα που έπρεπε να παραμείνει ανοικτό για περαιτέρω διευθετήσεις.

Δεν προτείνω απάντηση στη σημείωση μέχρις ότου λάβω λεπτομέρειες τις οποίες ζήτησα και τις οποίες ο υπουργός Οικονομικών μου υποσχέθηκε, αλλά θα συνεχίσω να πιέζω να εμβασθεί αμέσως ένα μεγάλο ποσό των 85.000 λιρών, όσα είναι είναι δυνατό.

Ελπίζω να μπορέσω να απευθυνθώ στην Εξοχότητά σας πάνω στο θέμα σε λίγες μέρες".

(Υπογραφή)

Τζιωρτζ Τζ. Γκοσιέν

Το σημείωμα του Ασσίμ Πασά προς τον Γκοσιέν, το οποίο επισυναπτόταν στην επιστολή του βρετανού πρεσβευτή προς τον Γκράνβιλ έχει ως εξής:

Υψηλή Πύλη, 7 Μαϊου 1981

"Εχω πάρει τη σημείωση την οποία η πρεσβεία της Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας μου έστειλε την 1η Φεβρουαρίου, σχετικα με το θέμα των πλεονασμάτων της Κύπρου.

Μπικ Μπέν: Δεσπόζει του κτιρίου όπου στεγάζονται οι βρετανικές βουλές κι όπου για δεκάδες χρόνια συζητείτο το κυπριακό

Μια επικοινωνία αφότου η Αυτού Εξοχότης, ο Λόρδος Γκράνβιλ απηύθυνε προς την πρεσβεία της Αυτής Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητας του Σουλτάνου στο Λονδίνο αναφέρει ότι ο Υπατος Αρμοστής της Κύπρου έχει εξουσιοδοτηθεί να εμβάσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το αναγκαίο ποσό για να συμπληρωθεί το πλήρες οφειλόμενο ποσό στην Πύλη για πληρωμή από τα έσοδα της νήσου για το έτος 1879-80, που ανέρχεται στις 85.000 λίρες, έναντι 120 γροσίων για κάθε τουρκική λίρα.

Η ίδια επικοινωνία προσθέτει ότι αυτό το ποσό θα κατατεθεί στην τράπεζα της Αγγλίας, για να τοποθετηθεί στο λογαριασμό των καθυστερημένων που οφείλονται στις Κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας ως τόκος οφειλομένων από το εγγυημένο δάνειο του 1855.

Επιτρέψετέ μου, κύριε πρέσβη, να επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότιτο αναφερόμενο ποσό των 85.000 λιρών δεν αντιπροσωπεύει όλο το πλεόνασμα των εσόδων της Κύπρου και ότι, κατά συνέπεια, ο υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να γνωρίσει τη λήψη του εκτός έπειτα από αντίληψη και τελική διευθέτηση.

Θεωρώ καθήκον μου να προσθέσω ότι στους όρους του άρθρου ΙΙΙ της Συνθήκης με τη Διοίκηση των έξι Εμμέσων Εισφορών, η Αυτοκρατορική Κυβέρνηση, έχοντας αφιερώσει τα έσοδα της Κύπρου στην υπηρεσία του δημόσιου χρέους γενικά, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, δεν μπορεί να αναθέσει το αναφερόμενο ποσό για τους τόκους του εγγυημένου δανείου του 1855, εκτός για το ποσοστό εκείνο το οποίο προηγήθηκε της σύναψης της συνθήκης αυτής.

Αναφορικά με την αξία της τουρκικής λίρας, αυτή είναι 100 γρόσια. Εάν η Αυτοκρατορική Κυβέρνηση αποδεχόταν το πλεόνασμα των εσόδων του έτους 1879 στα 120 γρόσια για κάθε λίρα, ήταν ένα εξαιρετικό μέτρο και συνέπεια των λόγων που είχαν τεθεί στη σημείωση του προκατόχου μου στις 15 Ιουλίου, 1880 και στη δική μου της 13ης Οκτωβρίου.

Στο μέλλον, βεβαίως, το πλεόνασμα των εσόδων της νήσου δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό από το Μαλιέ (Malie) εκτός σε σωστά χρήματα, με την τουρκική λίρα να ανταλλλάσσεται στη νόμιμη αξία της, δηλαδή στα 100 γρόσια".

(Υπογραφή)

Μ. Ασσίμ

Στις 21 Μαϊου, δηλαδή μόλις 14 ημέρες από την απάντηση του Ασσίμ, ο Κόμης Γκράνβιλ πληροφορούσε τον Γκοσιέν, ότι το υπόλοιπο που έμενε από τα οφειλόμενα της Τουρκίας έναντι του χρέους, μετά την αφαίρεση του φόρου Υποτελείας της Τουρκίας, ανερχόταν στις 82.891 λίρες, δύο σελίνια και τέσσερις πένες (Αποσπάσματα από τηλεγράφημα του Γκράνβιλ):

"Υπουργείο Εξωτερικών, 21 Μαίου, 1881

Πληροφορώ την Εξοχότητά σας ότι το ποσό των 142.754 λιρών 13 σελινίων και οκτώ πενών είναι εκείνο που οφείλει η Πύλη έναντι του εγγυημένου δανείου του 1855 προς τις Κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Αγγλίας μαζί με τους απλήρωτους τόκους και προμήθειες της Τράπεζας μέχρι της 6ης τρέχοντος.

Το ετήσιο οφειλόμενο ποσό από την Τουρκία ανέρχεται στις 154.897 λίρες, δύο σελίνια και τέσσερις πένες, έναντι των οποίων ο φόρος της Αιγύπτου που καταβάλλεται κατ' ευθείαν στην Τραπεζα της Αγγλίας παρέχει το ποσό των 72.000 λιρών αφήνοντας ένα υπόλοιπο 82.897 λιρών, δύο σελινίων και τεσσάρων πενών, που θα πρέπει να καλυφθεί από την Πύλη ή αν αυτή αποτύχει από τις Κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας.

Οταν η Αγγλία είδε την απροθυμία της Τουρκίας να συμβιβασθεί και έχοντας στο χέρι το πλεόνασμα των εσόδων μετά την αφαίρεση των εξόδων από τη διαχείρηση της νήσου, αποφάσισε τελικά ότι αντί να καταβάλλει το ποσό αυτό στην Τουρκία, και να περιμένει να της το δίνει έναντι του δανείου, που είχε εγγυηθεί με τη Γαλλία, αλλά ιδιαίτερα γιατί η Τουρκία αρνείτο να δώσει οποιαδήποτε εγγύηση, αποφάσισε και διέταξε τον Υπατο Αρμοστή της Κύπρου να

Επιστολή βρετανού στην εφημερίδα Times του Λονδίνου στις 14 Ιουλίου 1878, περίοδο κατά την οποία η Κύπρος περιήλθε υπό τη διοίκηση των βρετανών μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο και τη μυστική συμφωνία Βρετανίας- Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

αναστείλει κάθε πληρωμή του πλεονάσματος στην Τουρκία και κατέσχε το ποσό αυτό, πράγμα που έκαμνε και τα επόμενα χρόνια.

Εγραφε ο Κόμης Γκράνβιλ στον Κόμη Ντουφφερίν στις 14 Ιουλίου 1881:

"Λόρδε μου,

Η Κυβέρνηση της αυτής Μεγαλειότητας εξέτασε την έκθεση του κ. Γκοσιέν της 10ης Μαϊου με την οποία στάληκε και σημεείωση της Πύλης σχετικά με το θέμα της ανάθεσης του πλεονάσματος της Κύπρου για το έτος 1879-80 για πληρωμή των καθυστερημένων που οφείλονται στο Θθωμανικό εγγυημένο δάνειο του 1855.

Στη σημείωση αναφέρεται πρώτα ότι η Οθωμανική Κυβέρνηση δεν θεωρεί το ποσό των 85.000 λιρών ως το πλήρες πλεόνασμα των εσόδων της Κύπρου για το χρόνο αυτό.

Δεύτερο, ότι επειδή η διοίκηση έχει υποσχεθεί τα έσοδα στις έξι έμμεσες εισφορές με τη συνθήκη της 22ας Νοεμβρίου 1879, το ποσοστό μόνο των εσόδων τα οποία προηγήθηκαν της συνθήκης, μπορούν να επηρεασθούν από το δάνειο του 1855.

Τρίτο ότι για το μέλλον η Οθωμανική Κυβέρνηση θα επιμένει στη μετατροπή του πλεονάσματος με την αξία 100 γρόσια για κάθε τουρκική λίρα.

Θα ασχοληθώ πρώτα με το δεύτερο σημείο, το οποίο αναφέρεται στην ανάθεση του φόρου υποτελείας στη διοίκηση των έξι συνεισφορών. Η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας έχει λάβει συμβουλή, ότι είναι εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί το πλεόνασμα των εσόδων της Κύπρου ως μέρος των εσόδων της Τουρκίας, τα οποία επιβαρύνονται με το άρθρο ΙΙΙ της συνθήκης του 1855, με την καταβολή των τόκων και των χρεωλυσίων του δανείου του 1855 και δεν μπορεί να παραδεχθεί δικαίωμα στην Πύλη να το αναθέσει αργότερα σε μετέπειτα πιστωτές.

Μια επιστολή που έστειλε ο προκάτοχος μου στον κ. Χένρυ Λαγιάρτ στις 23 Δεκεμβρίου 1879 στην οποία τονίζεται ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας δεν μπορεί να αποδεχθεί ή αναγνωρίσει σε κανένα άλλο πρόσωπο το δικαίωμα του Σουλτάνου να παίρνει την πληρωμή ούτε δέχεται οποιοδήποτε ενεργητικό, άμεσο ή εξαρτώμενο, να πληρωθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός από το Σουλτάνο.

Περαιτέρω ότι οποιοδήποτε χρέος οφειλόμενο από την Πύλη στην Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα πρέπει εξ ανάγκης να ίσταται ως πρώτο έναντι του αναφερόμενου πλεονάσματος.

Θα πρέπει να δώσω οδηγίες στην Εξοχότητα σας να απευθύνετε σημείωση στην Πύλη, με την οποία να επισύρετε την προσοχή στην επικοινωνία με αυτό το πνεύμα που έγινε από το Σερ Χένρυ Λαγιάρτ το Γεννάρη του 1880 και να δηλώσετε ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας δεν αναγνωρίζει την ανάθεση των εσόδων της Κύπρου στη διοίκηση των έξι Εισφορών.

Σερ Γκάρνετ Γούλσλη, ο πρώτος Υπατος Αρμοστής της Κύπρου το 1878

Αναφορικά με το πρώτο και δεύτερο σημείο που εγείρονται από τη σημείωση του Ασσίμ Πασά, μπορώ να παραπέμψω την Εξοχότητα σας στην επιστολή της επιτροπής του Θησαυροφυλακίου της 16ης Φεβρουαρίου. Θα δείτε ότι η επιτροπή, μετά από προσεκτική εξέταση του θέματος, θεωρεί ότι οι λογαριασμοί για μειώσεις που έγιναν από εκείνο, ήταν δικαιολογημένες και υπολογίζεται, εκτός άλλων καλυτέρων πληροφοριών ότι η ετήσια πληρωμή καθορίστηκε κανονικά από εκείνον στα 11.121.951 γρόσια. Το ποσό αυτό θα μειωθεί προσωρινά σε 29.574 γρόσια για το αναγκαστικό δάνειο του 1877.

Αναφορικά με την αξία αναλλαγής (της λίρας) η Επιτροπή είχε την άποψη ότι η πληρωμή στην Πύλη για τα χρόνια μέχρι το 1879-80 θα πρέπει να γίνεται με τη συνηθισμένη αξία που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων που προηγήθηκαν της κατοχής.

Εάν η Οθωμανική Κυβέρνηση επιθυμεί να επανανοίξει συζήτηση αυτών των σημείων η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα είναι έτοιμη να το πράξει στην κατάλληλη ευκαιρία, αλλά εν όψει του ισχυρισμού που τέθηκε για να παραγνωρισθούν τα δικαιώματα των εγγυητριών Κυβερνήσεων, σύμφωνα με τη συνθήκη της 27ης Ιουνίου, 1879, η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας έχει αποφασίσει, με σκοπό να διατηρήσει την προηγούμενη απαίτηση της, από τις εγγυήτριες κυβερνήσεις, να διατάξει τον Υπατο Αρμοστή της Κύπρου να αναστείλει οποιεσδήποτε πληρωμές αναφορικά με το πλεόνασμα των εσόδων.

Η πρόταση του κ. Γκοσιέν για να συνεχίσει να πιέζει για άμεσο έμβασμα ενός όσο το δυνατό μεγάλου ποσοστού από τις 85.000 λίρες, τις οποίες η Πύλη προσφέρθηκε να πληρώσει για λογαριασμό των οφειλομένων τόκων του δανείου του 1855 έχει εγκριθεί και θα πρέπει να ζητήσω από την Εξοχότητά σας να αναλάβει κατάλληλη δράση".

Από αυτή τη στιγμή έκλεινε ουσιαστικά ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα γύρω από την κατάληψη της Κύπρου από την Αγγλία.

Η Αγγλία προχωρούσε στις αποφάσεις της και έκτοτε κατέβαλλε το ποσό του πλεονάσματος στη βρετανική τράπεζα στο Λονδίνο.

Ο Γ. Γιωργαλλίδης στο βιβλίο του "A political and administrative History of Cyprus 1918-1926" που εκδόθηκε στη Λευκωσία το 1979, από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, γράφει για τη συνέχεια της τύχης του Φόρου Υποτελείας και τον τελικό καθορισμό του:

" Η πλήρης υποχρέωση της Κύπρου εκφραζομένη σε στερλίνες μετά από μικρές αφαιρέσεις κατά τα χρόνια 1885-86 ήταν ετησίως 87.686 λίρες. Με την προσθήκη το 1884 του ποσού των 113 λιρών, έντεκα σελινίων και τριών πενών (113 11 3) που αντιπροσώπευαν έσοδα από την πρώην Οθωμανική Διοίκηση Φόρων (φαρικά κατά το Ζαννέτο) που ανελήφθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση, πλέον οι 5.000 λίρες, σύμφωνα με τη συμφωνία της 3ης Φεβρουαρίου 1879 (για εισοδήματα της Πύλης και του Οθωμανικού κράτους από περιουσίες τους στην Κύπρο) το σύνολο της ετήσιας επιβάρυνσης, έφθανε τις 92.799 λίρες, έντεκα σελίνια και τρεις πένες.

Από το ποσό αυτό η τράπεζα της Αγγλίας χρησιμοποίησε τις 81.852 λίρες για να καλύψει τους τόκους του δανείου του 1855.

Το υπόλοιπο ποσό των 11.048 λιρών περιορίστηκε για τα χρεωλύσια του δανείου, τα οποία, παρόλον ότι ήταν καθορισμένα να συμπληρωθούν το 1900, δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν χωρίς τη συνεργασία της Πύλης, εφόσον το χρεωλύσιο του δανείου (που αναστάληκε από την Τουρκία το 1876) δεν είχε καλυφθεί από την Αγγλογαλλική εγγύηση.

ΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΚΞ 8 8 1934: Η εφημερίδα παραθέτει εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου το 1878 στην οποία προτρέπει τους Ελληνες Κυπρίους να επιδεικνύουν φρόνηση έναντι των Τούρκων. Σας συμβουλεύουμε "ίνα φέρεσθε φρονίμως τιμίως και δικαίως ου μόνο μεταξύ των ετεροθρήσκων προς αποχήν τυχόν παρανοήσεων και παρεξηγήσεων",αναφέρει.

Εν αναμονή μιας συμφωνίας με την Τουρκία, η οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, οι εισπράξεις του περισσεύματος κρατήθηκαν σε ξεχωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Αγγλίας και επενδύθηκαν σε πάγια δάνεια του δημοσίου. Το ποσό αυτό ανερχόταν στις 31 Μαρτίου 1912 όπως αναφέρθηκε στη Βουλή στις 430.178 λίρες".

Με τον τρόπο αυτό η Αγγλία, ενώ κατέλαβε την Κύπρο, ουσιαστικά δεν διοχέτευε ούτε ένα γρόσι στα τουρκικά ταμεία.

Ο Φόρος Υποτελειας συνεχίστηκε μέχρι τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1920.