Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

11.9.1570: Η παράδoση της Κερύvειας. Ο Λαλά Μoυσταφά απoστέλλει ως πρoειδoπoιητικό μήνυμα στoυς κατoίκoυς της πόλης, τo κoμμέvo κεφάλι τoυ Νικoλό Ντάvτoλo.

S-56

11.9.1570: Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ. Ο ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ, ΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ MHNYMA ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ ΝΤΑΝΤΟΛΟ

Το λιμάνι της Κερύνειας

Με την κατάληψη της Λευκωσίας στις 9 Σεπτεμβρίου 1570 και τον αποκεφαλισμό του Νικολάου Δάνδολου (Νικολό Ντάντολο) ο Λαλά Μουσταφάς έστειλε στις 11 Σεπτεμβρίου 1570 ένα Ενετό έφιππο στρατηγό αλυσοδεμένο ο οποίος μετέφερε δυο κομμένες κεφαλές- για να τους προειδοποιήσει τι θα συνέβαινε και σ' αυτούς- και μια επιστολή προς τις αρχές της Κερύνειας με την οποία τους καλούσε να του παραδώσουν την πόλη, ώστε να μη έχουν την ίδια τύχη με τη Λευκωσία.

Ταυτόχρονα έστειλε και ένα χωρικό στην Αμμόχωστο με το κεφάλι του Νικολάου Δάνδολου, μέσα σε δίσκο καλώντας και τις αρχές της πόλης αυτής να κάνουν το ίδιο.

Οι αρχές της Κερύνειας ζήτησαν πίστωση χρόνου για να πάρουν οδηγίες από τους ανωτέρους τους, ενώ οι Αμμοχωστιανοί, με επικεφαλής τον Αστόρρε Βαγλιόνε, Γενικό Αρχιστράτηγο των στρατευμάτων του Βασιλείου της Κύπρου και τον Μαρκαντώνιο Βραγαδίνο, αρχιστράτηγο του Βασιλείου απάντησαν αρνητικά και διαβεβαίωσαν ότι δεν θα παραδίδονταν και ενέτειναν περισσότερο τις προετοιμασίες για αντιμετώπιση των δυνάμεων του Λαλά Μουσταφά, που είχαν αρχίσει να παίρνουν από τις 4 Μαϊου 1570 που ο σουλτάνος Σελήμ Β είχε κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Κύπρου.

Ομως ενώ δεν είχαν ακόμα σταλεί οι τελικές αποφάσεις του Βαγλιόνε στις αρχές της Κερύνειας, αυτές, ενώ αρχικά είχαν αναφέρει ότι δεν θα παραδίδονταν, ξαφνικά αποφάσισαν να παραδόσουν την πόλη στο Λαλά Μουσταφά.

Τις λεπτομέρειες παραθέτει ο Στρατηγός Αντζελο Γκάττο, ο οποίος βρισκόταν στην Αμμόχωστο και αργότερα συνελήφθη αιχμάλωτος και έγραψε τις αναμνήσεις του σε Πύργο του Ευξείνου Πόντου -το βιβλίο δημοσιεύθηκε από τον ιερέα Πολύκαρπο Κατιτζάνη και μεταγλωτίστηκε στην ελληνική από τον Π. Α. Δάνδολο σε έκδοση του 1898 στη Λάρνακα, και τον Αντρο Παυλίδη το 1993 στη δημοτική στην έκδοση του "Η Κύπρος ανά τους αιώνες σελ. 402):

"Στις 11 του ιδίου μηνός (Σεπτέμβριος 1570) έφθασε στην Αμμόχωστο ένας χωρικός που είχε σταλεί από το Μουσταφά πασά.

"Μετέφερε σε ένα δίσκο την κεφαλή του εξοχωτάτου κυρίου Νίκολο Ντάντολο, αντιστρατάρχη του βασιλείου. "Μετέφερε επίσης και μια επιστολή του Μουσταφά με την οποία ζητούσε να του δοθεί φιλικά η πόλη, παρακινώντας να μη θελήσουν να υποστούν συμφορά παρόμοια εκείνης της Λευκωσίας.

" Ταυτόχρονα ο Μουσταφά έστειλε στην Κερύνεια έφιππο τον στρατηγό Παύλο ντε Γκουάστο, αλυσοδεμένο και μεταφέροντας στη σέλλα του αλόγου του δυο κεφαλές, καθώς και επιστολή παρόμοια με εκείνη που έστειλε στην Αμμόχωστο.

Το Αββαείο του Μπέλλα Παϊς (Αρχείο ΓΤΠ)

"Ο φρούραρχος της Κερύνειας και ο διοικητής της πόλης, συνταγματάρχης Αλφόνσο Παλάτσι από τη Μπρέσκια, διαβουλεύθηκαν μεταξύ τους.

" Εστειλαν ένα μήνυμα στον αντιπρόσωπο του Μουσταφά, ότι δεν μπορούσαν να αποφασίσουν πριν πάρουν οδηγίες από την Αμμόχωστο.

"Ο αντιπρόσωπος του Μουσταφά απάντησε ότι είχε ευχαριστηθεί για το μήνυμα που του έστειλαν, το οποίο του φάνηκε σωστό, γι' αυτό και τους έδωσε χρόνο πέντε ημερών για να αποφασίσουν.

"Τους παραχώρησε μάλιστα και ένα χωρικό εφοδιασμένο με ασφαλιστήριο έγγραφο ώστε να μην ενοχληθεί από κανένα, προκειμένου

να ταξιδεύσει στην Αμμόχωστο για να μεταφέρει εκεί επιστολή του φρουράρχου της Κερύνειας.

"Στις 12 του ιδίου μήνα έφθασε στην Αμμόχωστο ο απεσταλμένος από την Κερύνεια που πράγματι μετέφερε σχετική επιστολή προς τις Αυτών Εξοχότητες.

"Η επιστολή έλεγε ότι οι της Κερύνειας ήσαν πρόθυμοι να αντισταθούν, προστατεύοντας και την τελευταία σπιθαμή του φρουρίου εκείνου και ότι είχαν τη βεβαιότητα ότι οι πράξεις τους θα ήσαν αντάξιες των διακηρύξεων τους, παρακαλούσαν δε τις Αυτών Εξοχότητες να τους απαντήσουν, δίνοντας προς αυτούς οδηγίες ως προς το τι θα έπρεπε να πράξουν.

"Αμέσως οι Αυτών Εξοχότητες απάντησαν ότι δεν αμφέβαλλαν για την ανδρεία και την πίστη εκείνων και ότι από καιρό είχαν βεβαιωθεί πως από τέτοιους άνδρες δεν ήταν δυνατό να αναμένουν τίποτα άλλο, παρά μόνο έργα γενναίων ιπποτών.

"Ο Εξοχότατος κύριος Βραγαδίνος και ο Εκλαμπρότατος κύριος Βαγλιόνε, έστειλαν και δεύτερη επιστολή, με τη οποία τους έδιναν οδηγίες για όλα όσα έπρεπε

1878: Η Κερύνεια σε φωτογραφία του J.P.Foscolo που επανεξέδωσε η Λαϊκή Τράπεζα

να πράξουν και δήλωναν πως οι άρχοντες της Αμμοχώστου ήσαν υπερευχαριστημένοι από τη γενναιοψυχία εκείναν της Κερύνειας.

"Ομως στις 14 του ιδίου μήνα (Σεπτέμβριος 1570) η Κερύνεια παραδόθηκε πριν ακόμη φθάσει εκεί η απάντηση από την Αμμόχωστο και χωρίς ο εχθρός να αναγκαστεί να ρίξει έστω και μια βολή".

Ετσι και η Κερύνεια βρέθηκε στα χέρια του Λαλά Μουσταφά και μάλιστα αμαχητί. Ομως έμενε η Αμμόχωστος, η μεγάλη πόλη, στην οποία βρισκόταν η αφρόκρεμα του στρατού των Ενετών.

Και η σειρά της δεν καθυστερούσε καθόλου να έλθει.