Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κατoχύρωση και πρoστασία της θρησκείας τωv μoυσoυλμάvωv και της περιoυσίας τoυ ΕΒΚΑΦ στo Σύvταγμα.

S- 42

1960: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΚΑΦ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το άρθρο 18 του Συντάγματος το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα ελευθερίας της θρησκείας

Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1960 τα θρησκευτικά θέματα των Τουρκοκυπρίων τέθηκαν υπό την Τουρκοκυπριακή Κοινοτική Συνέλευση.

Με ειδικό άρθρο (18) προβλέπεται στο Σύνταγμα ότι ο κάθε Κύπριος έχει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, και θρησκείας.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι ο κάθε Κύπριος είναι ελεύθερος και έχει το δικαίωμα να πρεσβεύει την πίστη του και να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις με τη λατρεία, διδασκαλία, άσκηση ή τήρηση των τύπων είτε ατομικά είτε συλλογικά κατ' ιδίαν ή δημόσια και να μεταβάλλει τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Με το Σύνταγμα προστατεύθηκαν ακόμα οι βακουφικές περιουσίες (όπως και οι περιουσίες που ανήκαν στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία) από απαλλοτριώσεις εκτός αν εξασφαλιζόταν εκ των προτέρων η συγκατάθεση της Ελληνικής ή τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης στις οποίες υπάγονταν τα δυο θρσευτικά καθιδρύματα..

Με βάση το άρθρο 23 παράγραφος 8 υποπαράγραφος α, προς εξυπηρέτηση σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που καθορίζεται με γενικό νόμο για επιτάξεις, ο οποίος θα θεσπισθεί μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Συντάγματος (τέθηκε σε εφαρμογή στις 16.8.1960) μπορεί να επιταχθεί οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία από τη δημοκρατία, ή την Κοινοτική Συνέλευση υπέρ εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, οργανώσεων ή ιδρυμάτων υποκείμενων στην αρμοδιότητα της με αντάλλαγμα την αποζημίωση.

Ωστόσο με το άρθρο αυτό προβλεπόταν ότι δεν επιβάλλεται καμμιά αποστέρηση ή όρος, περιορισμός ή δέσμευση οποιουδήποτε δικαιώματος σε οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη βακουφική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει τα αντικείμενα και υποκείμενα των βακουφίων, των ιδιοκτησιών που ανήκουν στα τεμένη ή σε οποιαδήποτε άλλα μουσουλμανικά θρησκευτικά ιδρύματα ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον σ' αυτά παρά με την έγκριση της Τουρκικής Κονοτικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τους νόμους και τις αρχές των βακουφίων.