Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κύπρoς: Νεoλιθική επoχή περίoδoς 6.000-3.000 π.χ

S-15

ΚΥΠΡΟΣ: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (6.000-3.000 π.χ.)

image001
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21 3 1936

Η θεση της Κύπρου στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου κοντά στη Μικρά Ασία και τη Συρία, τη συνέδεσε κατά τη νεολιθική εποχή στενά με την Ανατολή.

Η έκταση του νησιού και η ευφορία του εδάφους του συνέβαλαν στη δημιουργία σπουδαίων κέντρων εγκατάστασης του νεολιθικού ανθρώπου.

Ετσι στην Κύπρο δημιουργήθηκαν αξιόλογοι νεολιθικοί συνοικισμοί από το 6.000 π.χ. (Νεότερες ανασκαφές παραπέμπτουν την Ιστορία της Κύπρου μέχρι το 8.000 π.χ.).


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1 4 1936

Ο Κυπριακός νεολιθικός πολιτισμός είναι τόσο ιδιόρυθμος και ανεξάρτητος από τους γειτονικούς πολιτισμούς της εποχής, που έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι υπήρχε προνεολιθική παράδοση, η οποία άρχισε να επιβεβαιώνεται από αρχαιολογικά ευρήματα.

Πιθανή θεωρείται η καταγωγή των πρώτων αποίκων της Κύπρου από τα Βαλκάνια ή την Κιλικία ή ακόμα και τη Μακεδονία.

Η Κύπρος είναι γνωστή από το 1.700 π.χ. στην Ανατολή ως χώρα του χαλκού.

Στις χεττικές πινακίδες, στην αλληλογραφία του Φαραώ Ακενατόν και στα κείμενα της Ουγκαρί αναφέρεται με το όνομα Αλάσσια.

Πρώτη αναφορά του ονόματος Κύπρος γίνεται στις πινακίδες της μυκηναϊκής γραμμικής Β γραφής.

Αρχαιότερος είναι ο νεολιθικός συνοικισμός της Χοιροκοιτίας, που ήταν χτισμένος στο λόφο του Μαρωνίου, στις νότιες ακτές του νησιού, ανάμεσα στη Λάρνακα και τη Λεμεσό.

 

Η Χοιροκοιτία ήταν μια πόλη με 5.000 περίπου κατοίκους, με θολωτά σπίτια χτισμένα με λίθινη βάση και στέγη από ωμούς πλίνθους.

Οι άνθρωποι ασχολούνταν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία και δεν γνώριζαν την κεραμική σ' αυτή τη φάση της νεολιθικής περιόδου, την "ακεραμική" (6.000-5.800 π.χ.)

Γύρω στο 5.800 η Χοιροκοιτία ερημώθηκε. Στο Τρουλί, στη βόρεια παραλία του νησιού, κοντά στον Αγιο Επίκτητο, εμφανίζονται για πρώτη φορά πήλινα αγγεία.

Ακολουθεί ο πολιτισμός της Σωτήρας με κυριότερο το συνοικισμό της Σωτήρας, κοντά στην Επισκοπή, δυτικά της Λεμεσού.


Πέντε χιλιάδες κάτοικοι διέμεναν στην αρχαιόητα στην πόλη της Χοιροκοιτίας

Αλλος σημαντικός συνοικισμός είναι της Ερήμης, στη νοτιοδυτική πλευρά της Κύπρου.

Γύρω στο 3.000 εμφανίζεται για πρώτη φορά η χρήση του χαλκού. (Επίσημες πληροφορίες).

-------------

ΣΗΜ: Στην επόμενη σελίδα ειδική μελέτη του παράγοντα της Λάρνακας, βουλευτή και δικηγόρου Γεώργιου Σιακαλλή για την καταγωγή των Κυπρίων, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ τον Απρίλη του 1893 κάτω από τον τίτλο "Η Κύπρος και το Κυπριακό ζήτημα"

 


Η εισαγωγή ης εφημερίδας ΦΩΝΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Απρίλης 1893) για

την Κύπρο, το Κυπριακό ζήτημα

και την καταγωγή των Κυπρίων.

Απόσπασμα από τη μελέτη

ακολουθεί


Το απόσπασμα του Γ. Σιακαλλή

για την καταγωγή των Κυπρίων

στη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Απρίλης

1893)