Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

3.3.1986: (Μέρος Δ). Η Βουλή των Ελλήνων εγκρίνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για διερεύνηση του Φακέλου της Κύπρου.

S-2356

3.3.1986: Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Δ Μέρος).

Υστερα από τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων και άλλων βουλευτών η Βουλή των Ελλήνων στη συνεδρία της 21 Φεβρουαρίου 1986 αποφασίστηκε η σύσταση Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής σύμφωνα με την πρόταση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ με βάση το άρθρο 27 του Κανονιοσμού της Βουλής.

Με βάση το άρθρο 27 παράγραφος 8:

"Η Επιτροπή δύναται να ζητεί μόνο, από τους αρμοδίους Υπουργούς, την προσαγωγή δημοσίων εγγράφων ή και άλλων κατατεθειμένων εις τα αρχεία του κράτους. Οι υπουργοί υποχρεούνται να προσάγουν τα ζητηθέντα έγγραφα ή κεκυρωμένα αντίγραφα τούτων, πλήν εάν κρίνη ότι εκ της ανακοινώσεως αυτών, απειλείται βλάβη των συμφερόντων του κράτους, ιδία δε, αν πρόκειται περι διπλωματικού ή στρατιωτικού ή αναγομένου εις την ασφάλειαν του κράτους, μυστικού".

Αναφερόταν στην απόφαση της Βουλής (πρακτικά Βουλής των Ελλήνων, (τόμος Δ 1974-1989, συλλογή των κειμένων και επιμέλεια από τον επιστημονικό συνεργάτη της διευθύνσεως επιστημονικών μελετών της Βουλής Τριαντάφυλλο Γεροζήση):

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 68 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος.

β. Το άρθρο 27 του Κανονισμσού της Βουλής.

γ. Την από 2 Δεκεβρίου 1985 πρόταση 129 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αποφασίζει

1. Συνιστά Εξεταστική Επιτροπή, για την έρευνα, συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης της κυπριακής τραγωδίας και επικράτησε να ονομάζονται "Φάκελος της Κύπρου" σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο πρόταση των βουλευτών.

2. Ορίζει προθεσμία.... μηνών, από σήμερα για την περάτωση της εξέτασης και την υποβολή του πορίσματος στη Βουλή.

3. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει όλες τις εξουσίες και υποχρεώσεις, που ορίζονται στο άρθρο 27 του Κανονισμού της Βουλής, χωρίς κανένα περιορισμό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς έθεσε την απόφαση σε ψηφοφορία και η απόφαση ήταν ομόφωνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάνης Αλευράς):...Επομένως έγινε δεκτή η πρόταση και το ψήφισμα ομοφώνως... Παρακαλώ να με εξουσιοδοτήσετε να καταρτίσω 30μελή Εξεταστική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 πρ. 2 του Κανονισμού, δηλαδή κατ' αναλογία της δυνάμεως των κομμάτων.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση. Θα συνεννοηθώ με τους αξιοτίμους εκπροσώπους των κομμάτων και εις μίαν των προσεχών συνεδριάσεων θα ανακοινώσω τα ονόματα των βουλευτών που θα αποτελέσουν την εξεταστική Επιτροπή.

Η Βουλή συνήλθε τελικά στις 3 Μαρτίου 1986 και ενέκρινε τα μέλη της 30μελούς Επιτροπής:

Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αθήνα 3 Μαρτιου 1986

Αρ. Πρωτ.1209

Αριθ. Διεκ.901

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εχονας υπόψη:

1. Το άρθρο 68 παρ. 2 και 3 του συντάγματος.

2. Τα άρθρα 10 και 27 του κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α Κοινοβουλευτικό).

3. Την από 21 Φεβρουαρίου 1986 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση τριακονταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την εξέταση του φακέλου της Κύπρου, και

4. Τις έγγραφες υποδείξεις των κομμάτων, των Ομάδων και των Ανεξαρτήτων Βουλευτών.

Αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε Εξεταστική Επιτροπή με τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 27 του κανονιοσμού της Βουλής για την έρευνα, συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης της κυπριακής τραγωδίας, που επεκράτησε να ονομάζεται "φάκελος της Κύπρου", αποτελούμενη από τους εξής βουλευτές:

Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα:

1. Καίτη Σύλβα- Ακρίτα.

2. Παυσανία Ζακολίκο.

3. Κλεάνθη Ζερβό.

4. Ιωάννη Κουτσογιάννη.

5. Αλέξανδρο Λιαροκάτη.

6. Χρήστο Μαρκόπουλο.

7. Κωνσταντίνο Μπαντουβά.

8 Χρήστο Μπασαγιάννη

9. Μάρκο Νάτσινα.

10. Δημήτριο Παγορόπουλο.

11. Ιωάννη Παπαδονικολάκη.

12. Εμμανουήλ Παπαστεφανάκη.

13. Ανασάσιο Πεπονή.

14. Γεώργιο Περάκη.

15. Αντώνιο Τρίτση.

16. Κωνσταντίνο Τσιγαρίδα.

Από τη Νέα Δημοκρατία:

1. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.

2. Ιωάννη Βασιλειάδη.

3. Μιλτιάδη Εβερτ.

4. Σταύρο Δήμα.

5. Ανδρέα Ζαϊμη.

6. Στυλιανό Μπλέτσα.

7. Αθανασιο Ξαρχά.

8. Μιχάλη Παπακωνσταντίνου.

9. Αναστάσιο Παπαληγούρα.

10. Αριστοτέλη Παυλίδη.

11. Αννα Συνοδινού.

Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος:

1. Κωνσταντίνο Κάππο.

Από τη Δημοκρατική Ανανέωση:

1. Κωνσταντίνο Γιατράκο.

Από τους ανεξάρτητους:

1. Διονύσιο Λιβανό.

2. Η Εξεταστική Επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμά της μέσα σε προθεσμία έξι μημών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ