Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

10.9.1967: Η ΚΟΠ απoδέχεται τις πρoτάσεις τoυ Γεvικoύ Γραμματέα Αθλητισμoύ Κωvσταvτίvoυ Ασλαvίδη και πρoχωρεί σε εvoπoίηση τoυ Κυπριακoύ Πoδoσφαίρoυ με τη συμμετoχή τoυ Ολυμπιακoύ Λευκωσίας, ως πρώτης oμάδας στo πρωτάθλημα Πρώτης Εθvικής Κατηγoρίας.

S-1755

10.9.1967: Η ΚΟΠ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΜΑΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

30 8 1967: Ο Συνταγματάρχης Ασλανίδης μιλά σε διάσκεψη τύπου στη Λευκωσία. Στη διάσκεψη παρίσταται μεταξύ άλλων και ο διευθυντής της ΜΑΧΗΣ Νίκος Σαμψών (δεξά στη φωτογραφία πρώτη γραμμή)

Ενας από τους παράγοντες της χούντας που έγνε ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί ήταν ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Ασλανίδης, ο οποίος ανέλαβε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και από τη θέση του μπορούσε να διαθέτει κονδύλια για ενίσχυση των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών και ποδοσφαιρικών ομάδων.

Μια από τις πρώτες δωρεές που ανακοίνωσε ήταν προς τον ΑΣΙΛ Λύσης από 5.500 λίρες για αποπεράτωση του γηπέδου του.

Ο ΑΣΙΛ ήταν το πρώτο κυπριακό ποδοσφαιρικό σωματείο που αποκτούσε γήπεδο με χορτάρι και όταν ο Πρόεδρος του Παναγής Χατζηκώστας απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο Ασλανίδη αυτός έσπευσε να ενισχύσει την προσπάθεια του λυσιώτικου σωματείου.

Ο Ασλανίδης τέλεσε επίσης και τα εγκαίνια του γηπέδου του σωματείου στις 23 Ιουλίου 1967.

Ο Ασλανίδης βρισκόταν στην Κύπρο με την ευκαιρία τριμερών αγώνων στίβου από τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Κύπρο.

Εφαρμόζοντας την τακτική της χούντας για πραγματοποίηση της ένωσης, μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας "εκ των κάτω" πρότεινε και πέτυχε την ενοποίηση ουσιαστικά του Κυπριακού Αθλητισμού με τον Ελλαδικό.

Ωστόσο με την ενοποίηση η Κύπρος θα διατηρούσε την ανεξαρτησία της και θα μετείχε στα πρωταθλήματα της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ.

Ο Συνταγματάρχης Ασλανίδης μιλώντας στις 30 Αυγούστου 1967 σε διάσκεψη τύπου στη Λευκωσία ανέφερε ότι με τις προτάσεις του συμφωνούσαν και οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας.

Η ενέργεια αυτή, είπε, είναι μακρυά από κάθε πολιτική σκοπιμότητα και αποσκοπεί στην παροχή από μέρους της Ελλάδας τεχνικής και ηθικής βοήθειας προς ανύψωση του Κυπριακού αθλητισμού.

Για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσε, θα διορισθεί στην Κύπρο Επιτροπή, η οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και η οποία σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού Ελλάδας θα διευθύνει τα αθλητικά πράγματα της Κύπρου.

Ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης έβλεπε τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα από αυτή την ενοποίηση.

Ως πλεονέκτημα, είπε θα είναι η συμμετοχή των Κυπριακών ομάδων στο Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με αντιπάλους ανώτερες τεχνικώς ομάδες. Η άνοδος της στάθμης του Κυπριακού ποδοσφαίρου θα δημιουργήσει ενδιαφέρον και οικονομικά οφέλη.

Ως μειονέκτημα είναι οι δαπάνες μεταφοράς των Ομάδων στην Κύπρο και Ελλάδα, αλλά αυτό θα αντιμετωπιζόταν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ενα άλλο μειονέκτημα θα ήταν, είπε, η μελλοντική άνοδος κυπριακών ομάδων στο πρωτάθλημα Α Εθνικής Κατηγορίας της Ελλάδας.

Αναλυτικότερα προτεινόταν:

ΑΓΩΝ 8 9 67

ΠΡΩΤΟ: Το Κυπριακό ποδόσφαιρο θα συμμετάσχει στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Ελλάδας.

2. Η Κύπρος θα εξακολουθήσει να είναι μέλος της ΦΙΦΑ κατά παρόμοιο τρόπο που συμβαίνει στη Βρεττανική Ομοσπονδία με την Ουαλλία.

ΤΡΙΤΟ: Θα διατηρηθεί ο θεσμός της Μικτής Ομάδας Κύπρου, (η Εθνική Κύπρου ονομαζόταν τότε Μικτή Κύπρου) η οποία θα συμμετέχει στα διεθνή Πρωταθλήματα.

ΤΕΤΑΡΤΟ: Ολες οι κυπριακές ομάδες θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Ελλάδας ανέφερε ότι ενώπιον της ΚΟΠ υπήρχαν τρεις προτάσεις για επίλυση του θέματος της ενοποίησης:

1. Μια Κυπριακή ομάδα ίσως και δύο- ο ίδιος είπε προτιμούσε μια ομάδα- θα συμμετάσχει φέτος στο Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας της Ελλάδας. Την ομάδα αυτή θα υποδείξει η ΚΟΠ. Δυο άλλες κυπριακές ομάδες θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας. Το Πρωτάθλημα στην Κύπρο θα διεξαχθεί με τις υπόλοιπες κυπριακές ομάδες ή δε πρωταθλήτρια θα συμμετάσχει στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Ελλάδας για να προκριθεί στη Β Κατηγορία.

2. Ολες οι κυπριακές ομάδες να αποτελέσουν το Γ Ομιλο της Β Κατηγορίας της Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια θα ανέλθει στην Α Εθνική Κατηγορία.

3. Μια ομάδα της Κύπρου να συμμετάσχει στους αγώνες από φέτος όλες δε οι υπόλοιπες κυπριακές ομάδες θα θεωρηθούν ως ομάδες της Β Εθνικής Κατηγορίας η δε πρωταθλήτρια να ανέλθει στην Α. Κατηγορία στην Ελλάδα.

Ενα άλλο θέμα ήταν η οικονομική βοήθεια στον κυπριακό αθλητισμό.

Αυτό θα γινόταν από τα έσοδα του ΠΡΟ-ΠΟ που έπρεπε να ενισχυθεί και να προστατευθεί νομοθετικά.

Η Ελλάδα επέμενε και τελικά πέτυχε να προωθηθεί και στην Κύπρο το ΠΡΟ-ΠΟ το οποίο απέφερε αρκετά χρήματα ενώ τα στοιχήματα που θα παίζονταν στην Κύπρο θα έμεναν στον τόπο. Αυτό θα εκτόπιζε -και το πέτυχε σταδιακά- τα βρεττανικά στοιχήματα ποδοσφαίρου γνωστά ως POOLS τα οποία παίζονταν σε μεγάλη έκταση στην Κύπρο.

Οπως είπε ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης η βοήθεια από την Ελλάδα θα έφθανε στις 30 χιλιάδες λίρες ενώ άλλες 60.000 θα εξασφαλίζονταν από το ΠΡΟ-ΠΟ (τέθηκε σε εφαρμογή από τις 23 Νοεμβρίου 1969).

Στις 3 Σεπτεμβρίου συνήλθε η Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ η οποια αποφάσισε κατ' αρχήν αποδοχή της πρότασης για ενοποίηση χωρίς λεπτομέρειες οι οποίες θα συζητούνταν αργότερα.

Ταυτόχρονα το Συμβούλιο της ΚΟΠ αποφάσισε την αποστολή πενταμερούς αντιπροσωπείας στο προεδρικό για συζήτηση του όλου θέματος με τον Πρόεδρο Μακάριο.

Οι διεργασίες συνεχίζονταν καθώς έφθασε στην Λευκωσία στις 5 Σεπτεβρίου και πάλι ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης, ο οποίος είχε επαφές με τα σωματεία Ομόνοια, Ολυμπιακός, Ανόρθωσης και Απόλλωνα.

Επειγόταν με το όλο θέμα γιατί πλησίαζε η έναρξη του Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Ασλανίδης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στον οποίο εξήγησε τις σκέψεις του ενώ την επομένη πήρε μέρος σε σύσκεψη στα γραφεία της ΚΟΠ στην οποία παρέστη το Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και εκπρόσωποι των σωματείων.

Η σύσκεψη υιοθέτησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ για κατ' αρχήν ένταξη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και προχώρησε στη μελέτη τρόπων εφαρμογής της απόφασης.

Ετσι κατέληξε στην απόφαση όπως μια κυπριακή ομάδα της Πρώτης Κατηγορίας της Κύπρου μετάσχει στο πρωτάθλημα Πρώτης Εθνικής Κατηγορίας της Ελλάδας ενώ υπόλοιπες να αποτελέσουν ξεχωριστό όμιλο της Δεύτερης κατηγορίας της Ελλάδας και η πρωταθλήτριά του Ομίλου να εισέρχεται στην πρώτη Κατηγορία της Ελλάδας.

Ωστόσο, με βάση τη απόφαση η Κύπρος θα συνέχιζε να μετέχει στις Ομοσπονδίες ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ.

Η τελική απόφαση λήφθηκε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου.

Με την τελική απόφαση με την ενοποίηση του Κυπριακού και του Ελλαδικού ποδοσφαίρου η ΚΟΠ θα παρέμενε στη ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ, θα διατηρείτο ο θεσμός της Μικτής Κύπρου, οι πρωταθλήτριες Κύπρου θα συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επιπρόσθετα προς τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα Α Εθνικής Κατηγορίας της Ελλάδας.

Με 9 ψήφους υπέρ, δύο κατά και δύο αποχές, η πρώτη κυπριακή Ομάδα που θα μετείχε στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας θα ήταν ο Ολυμπιακός Λευκωσίας.

Το πρωτάθλημα άρχιζε στις 8 Οκτωβρίου 1967.

Με την απόφαση οι άλλες 12 κυπριακές ομάδες με τη συμμετοχή του Αρη και με την άνοδο του ο ΑΣΙΛ Λύσης στην Πρώτη Κατηγορία θα διεξαγάγουν κανονικό κυπριακό πρωτάθλημα και δεν θα θεωρούνται χωριστός Ομιλος του ελληνικού πρωταθλήματος, διατηρώντας την ανεξαρτησία του κυπριακού πρωταθλήματος.

Ακόμα η Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ αποφάσισε όπως η πρωταθλήματα της περιόδου 1967-68 θα μετέσχε στο ελληνικό πρωτάθλημα οπότε στην Α Εθνική Κατηγορία θα υπήρχε δυνατότητα να αγωνίζονται δυο κυπριακές ομάδες, εκτός αν ο Ολυμπιακός Λευκωσίας υποβιβαζόταν και θα επέστρεφε στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης αναχώρησε στις 13 Σεπτεμβρίου έχοντας στην τζέπη του απόφαση για ενοποίηση του αθλητισμού και ανακοίνωσε ότι ο Ολυμπιακός θα μετέβαινε στην Ελλάδα με τη Ολυμπιακή Αεροπορία για τους αγώνες του στην Α Εθνική Κατηγορία και ότι θα του εξασφαλίζονταν 20 θέσεις και μια θέση για αθλητικό συντάκτη.

Ο Ασλανίδης είπε ακόμη ότι η κλήρωση θα γινόταν τις επόμενες μέρες.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ενοποιούνταν και οι Ομοσπονδίες Καλαθόφαιρας Κύπρου και Ελλάδας ενώ η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας δεν έθεσε θέμα παραμονής της στην Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ.

Τελικά, αφού τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση η Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ αποφάσισε στις 30 Μαϊου 1968 όπως μόνο μια κυπριακή ομάδα μετάσχει στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής. Αυτό σήμαινε ότι αν μια κυπριακή ομάδα κατόρθωνε να μη υποβιβασθεί δεν θα έπαιρνε μέρος και δεύτερη κυπριακή ομάδα γιατί θα εξασθενούσε το κυπριακό πρωτάθλημα.