Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1.4.1959: Iδρύεται τo Εvιαίo Δημoκρατικό Μέτωπo Αvαδιoυργίας, ΕΔΜΑ, με ραχoκoκαλιά τoυς αγωvιστές της ΕΟΚΑ. Οι παλαιoπoλιτικoί Θεμιστoκλης Δέρβης και Iωάvvης Κληρίδης μέvoυv εκτός τoυ vέoυ σχήματoς.

S-1381

1.4.1959: ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΔΜΑ ΜΕ ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ. ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΡΒΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Η ίδρυση του ΕΔΜΑ. Φωτογραφία από το

εξώφυλλο του περιοδικού Times Of Cyprus, (τεύχος

48 , 15 4 1959). Από το ίδιο περιοδικό είναι παρμένες

και οι υπόλοιπες φωτογραφίες που αναφέρονται

στην ίδρυση και το συλλαλητήριο του ΕΔΜΑ

Στην περίοδο του "μήνα του μέλιτος" μεταξύ Μακαρίου και Γρίβα, λίγο μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου ο Γρίβας συνεργάστηκε με το Μακάριο ή συμφώνησε κι έδωσε μάλιστα τις ευλογίες του στην ίδρυση ενός πολιτικού Κόμματος, το οποίο θα αναλάμβανε να αξιοποιήσει και προωθήσει τους αγώνες του Κυπριακού λαού.

Ομως το νέο Κόμμα, που στηριζόταν βασικά από νέους ανθρώπους, προώθησε και τους νέους ανθρώπους που συγκρούστηκαν με τους παλαιοπολιτικούς της δεξιάς, που τέθηκαν στο περιθώριο.

Σαν τέτοιοι ήσαν οι Θεμιστοκλής Δέρβης Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εθνικού Κομματος και επί σειράν ετών δήμαρχος Λευκωσίας και σημαντικός παράγοντας στη σχολική εφορεία και Ιωάννης Κληρίδης, ο άνθρωπος της δεξιάς που εύρισκε προσβάσεις και στην Αριστερά.

Το νέο Κομμα πήρε την ονομασία ΕΔΜΑ (Ενιαίο Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας) και το αποτέλεσαν αγωνιστές που είχαν πάρει μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ και διεκδικούσαν τώρα μερίδιο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Από το συλλαλητήριο του ΕΔΜΑ στο στάδιο ΓΣΠ

Το νέο Κόμμα ιδρύθηκε την πρώτη Απριλίου 1959, επέτειο της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Το ιδρυτικό συνέδριο έγινε στη Λευκωσία στις 30 Μαϊου και στο πολιτικο πρόγραμμα του Κόμματος τίθεντο βασικές αρχές που απέρρεαν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τονίζονταν τα εξής μεταξύ άλλων:

Το ΕΔΜΑ αποβλέπει στη δημιουργία κοινωνίας εθνικής στο πλαίσιο της ιδέας της ελληνικής εθνότητας και θεμελιωμένης στις αρχές της ευθείας και της ισοπολιτείας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εργασίας από τις οποίες απορρέει η καθολική ευημερία του τόπου.

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3 4 1959. Η συνέχεια στην επόμενη

σελίδα

Του συνεδρίου προήδευσε ο Σπύρος Κυπριανού, αντιπρόσωπος της Εθναρχίας στην Αγγλία, στην παρουσία των μεταβατικών Υπουργών Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, Τάσσου Παπαδόπουλου και άλλων κοινωνικών παραγόντων.

Ως προεδρείο του Συνεδρίου υποδείχθηκαν από το Δήμο Χατζημιλτή οι Παύλος Παυλάκης, Αντης Σωτηριάδης, Φώτης Παπαφώτης, Δήμος Χατζημιλτής, Γιαννάκης Μάτσης, Πέτρος Στυλιανού, Κώστας Χριστοδουλίδης, Κωστάκης Κυριάκου, Λεύκιος Ροδοσθένους, Χριστάκης Τρυφωνίδης, Σταύρος Ποσκώτης, Ελένη Σεραφείμ, Γεώργιος Ιωαννίδης, Φειδίας Καρυόλαιμος, Ανδρέας Παναγιώτου και Γ. Χαραλάμπους.

Από τη διακήρυξη για ίδρυση του ΕΔΜΑ. Περιοδικό Times Of Cyprus,

Τελικά το συνέδριο εξέλεξε Διοικούσα επιτροπή από τους Παύλο Παυλάκη, Φώτη Παπαφώτη, Δήμο Χατζημιλτή, Αντη Σωτηριάδη, Σπύρο Κυπριανού, Λούλλα Κοκκίνου, Ρίνα Χαραλαμπίδου και Μαρούλα Μίτλεττον.

Στο ιδρυτικό συνέδριο του ΕΔΜΑ που έγινε στη Λευκωσία απέστειλαν χαιρετισμούς τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος οσο και ο Στρατηγός Διγενής.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Μακάριος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι το ΕΔΜΑ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον ειρηνικό αγώνα για ανασυγκρότηση της νήσου και οικοδόμηση της νέας πολιτείας.

Το μέλλον της Κύπρου ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος στο χαιρετισμό του βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα χέρια της νεολαίας και γι' αυτό "τρέφω την πεποίθηση ότι με πρωτεργάτες εσάς η Κύπρος θα βαδίσει την οδό της αναδημιουργίας και της προόδου και ο λαός μας θα γνωρίσει γαλήνη και ευτυχία".

Εξ άλλου ο Στρατηγός Γρίβας σε μήνυμά του τόνιζε:

"Με υπερηφάνειαν και χαράν χαιρετίζω την ιστορικήν ταύτην ημέραν, ήτις συμπίπτει με την τετάρτην επέτειον της ενάρξεως του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνος, την σύμπηξιν του Ενιαίου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδημιουργίας προς αξιοποίησιν των κτηθέντων διά του αγώνος αγαθών και περαιτέρω εξύψωσιν του πνευματικού και βιοτικού επιπέδου του Κυριακού λαού.

Είμαι βέβαιος ότι και εις τον νέον ειρηνικόν τούτον αγώνα θα διακριθήτε και θα ευδοκιμήσετε, όπως ευδοκιμήσατε και διεκρίθητε εις τον ένδοξον απελεθερωτικόν αγώνα τον οποίον από κοινού διεξηγάγομεν.

Το δεύτερο μέρος της διακήρυξης για την ίδρυση

του ΕΔΜΑ

Ταύτην μόνον την υποθήκην σας δίδω: Παραμείνατε ηνωμένοι υπό την ηγεσίαν του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πιστοί εις τα ιδεώδη σας, σταθεροί εις τας επιδιώξεις σας, εργατικοί εις τους τομείς που αναλάβετε και δημιουργικοί εις παν έργον εθνικώς άξιον και ηθικώς αγαθόν.

Και εστέ βέβαιοι ότι θα επιτύχετε".

(Μεταγλώττιση)

"Με υπερηφάνεια και χαρά χαιρετίζω την ιστορική αυτή ημέρα, η οποία συμπίπτει με την τετάρτη επέτειο της έναρξης του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα, την σύμπηξη του Ενιαίου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδημιουργίας προς αξιοποίηση των αγαθών που αποκτήθηκαν με τον αγώνα αγαθών και περαιτέρω εξύψωση του πνευματικού και βιοτικού επιπέδου του Κυριακού λαού.

Είμαι βέβαιος ότι και στο νέο ειρηνικό αυτό αγώνα θα διακριθείτε και θα ευδοκιμήσετε, όπως ευδοκιμήσετε και διεκριθήκετε στον ένδοξο απελεθερωτικό αγώνα τον οποίο από κοινού διεξαγάγαμε.

Αυτή μόνο την υποθήκη σας δίδω: Παραμείνετε ενωμένοι υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πιστοί στα ιδεώδη σας, σταθεροί στις επιδιώξεις σας, εργατικοί στους τομείς που αναλάβετε και δημιουργικοί σε κάθε έργο εθνικώς άξιο και ηθικώς αγαθό.

Και να είστε βέβαιοι ότι θα επιτύχετε".

Το ΕΔΜΑ πλαισιωμένο από τους αγωνιστές, οι οποίοι ξέρουν να τηρούν τις υποσχέσεις τους φλεγόμενο από την επιθυμία να αποπερατώσει το έργο εκείνων για την ευημερία του Κυπριακού λαού καλεί όλους να ταχθουν υπό τη σημαία του.

Εκείνοι που αγωνίστηκαν και χάρισαν τη λευτεριά στην Κύπρο, ξέρουν να αγωνιστούν για να χαρίσουν στο λαό μας και την ευημερια. Γιατί είναι άτομα των μεγάλων αποφάσεων και των έργων.

Το συνέδριο ενέκρινε δυο ψηφίσματα, ένα στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και ένα στο Στρατηγό Γρίβα.

Στο ψήφισμα προς τον Αρχιεπισκόπο Μακάριο αναφερόταν (Μεταγλώττιση):

"Το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο του Ενιαίου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδημιουργίας που συνήλθε στις 30 Μαϊου 1959 στο Θεάτρο Ρόγιαλ στη Λευκωσία και αποτελούμενο από 5.000 περίπου αντιπροσώπους ομόφωνα ψηφίζει τα ακόλουθα:

Περιοδικό Times Of Cyprus 15 6 1959 τεύχος 49

1. Εγκρίνει και επικυρώνει το πρόγραμμα και το πολιτικό περιεχομενο του Ενιαίου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδημιουργίας που προτάθηκε και συζητήθηκε και διαδηλώνει ότι το πρόγμαμα αυτό εφαρμοζόμενο ικανοποιεί τις απαιτήσεις και επιδιώξεις όλων των τάξεων του Ελληνικού Κυπριακού λαού.

2. Αναγνωρίζει ότι μόνο με την ελευθερία είναι δυνατό να επιτευχθεί ευδαιμονία και εκφράζει την αιώνια ευγνωμοσύνη του λαού προς τον πολιτικό ηγέτη του τόπου μας, τον Σεπτόν και Λαοφιλή Εθνάρχη μας Μακάριον τον Γ για τις άοκνες προσπάθειες του και τους συνεχείς αγώνες του, με τους οποίους χάρισε στην Κύπρο το σημερινό καθεστώς ελευθερίας μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι δυνατότητες για την ευδαιμονία του τόπου μας.

Ο Γιαννακης Μάτσης

προσφωνεί το συνέδριο

του ΕΔΜΑ στη Λευκωσία

3. Διαδηλώνει για μια ακομη φορά ότι ο λαός σύσσωμος αναγνωρίζει την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Κύπρου ως τον πολιτικό ηγέτη του λαού μας και εμπιστεύεται πλήρως στην υπεράξια του καθοδήγησημε τη συζήτηση και επίλυση των πολιτικών προβλημάτων που εναπέμειναν στον τόπο μας.

4. Επικυρώνει και διακηρύττει την απόφαση του ΕΔΜΑ, να παράσχει στην Αυτού Μακαριότητα κάθε υποστήριξη και συμπαράσταση στην προσπάθεια του προς εφαρμογή και λειτουργία της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι θα παραμείνει άρρηκτα προσηλωμένο στα κελεύσματα και υποδείξεις του Εθνάρχη μας.

Στο ψήφισμα προς το Διγενή έχει ως εξής

(Μεταγλώττιση):

"Το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο του Ενιαίου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδημιουργίας που συνήλθε στις 30 Μαϊου 1959 στο Θεάτρο Ρόγιαλ στη Λευκωσία και αποτελούμενο από 5.000 περίπου αντιπροσώπους ομόρφωνα ψηφίζει τα ακόλουθα:

1. Αποτελεί καθολογική αναγνώριση του ελληνικού Κυπριακού Λαού ότι ο θρυλικός ηγέτης της ΕΟΚΑ Διγενής- Γρίβας είναι ο πρωτεργάτης της Κυπριακής Ελευθερίας και εκφράζει την αμέριστη ευγνωμοσύνη του Λαού μας προς τον ένα και μοναδικό ήρωα, τον Ελευθερωτή της Κύπρου.

Περιοδικό Times Of Cyprus 15 6 1959 τεύχος 49

2. Εκφράζει τον ανυπόκριτο θαυμασμό και εκτίμηση του Κυπριακού Λαού για την ικανότητα, το θάρρος, την ευφυϊα, το μεγαλείο με το οποίο ο θρυλικός Διγενής διεξήγαγε τον τετραετή ηρωϊκό αγώνα της Ε0ΚΑ και τον ευγνωμονεί διότι με το θάρρος του παραδείγματος και της σοφίας του έχει κατορθώσει να διαπλάσει χαρακτήρες για να διαμορφώσει συνειδήσεις προσηλωμένες στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και την κοινωνική δικαιοσύνη τις οποίες έχει χαρίσει στην Κύπρο μας ως ανεκτίμητοκεφάλαιο για την αξιοποίηση της ελευθερίας.

3. Διαβεβαώνει Αυτόν ότι το όνομά του βρίσκεται στην καρδιά και τα χείλη κάθε Κυπρίου και θα βρίσκεται στα χείλη και τις καρδιές των παιδιών της Κύπρου και των όπου γης ελευθέρων ανθρώπων, ως σύμβολο πατριωτισμού, ευψυχίας, ανδρείας, ανθρωπιάς, ενότητας και τιμιότητας.

Φώτης Παπαφώτης:

Κατέθεσε το

πρόγραμμα του ΕΜΑ

4. Διακηρύττει ότι δεν θα φεισθεί προσπαθειών και αγώνων μέχρις ότου δει την σεπτήν Μορφήν του Διγενή ανάμεσα μας να αναπνέει τον ελεύθερο Κυπριακό αέρα και να απολαμβάνει της αέναης εκτίμησης και θαυμασμού μας. Ο Κυπριακός λαός ανυπομονεί να σε υποδεχθεί με τιμές ήρωα, με τιμές ελευθερωτή, με τιμές υπεράνθρώπου στα χώματα που ο Διγενής και οι ανδρείοι του έχουν καθαγιάσει με το πάτημά τους.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΔΜΑ

Το ΕΔΜΑ, στην πρώτη προκήρυξη του προς τον Κυπριακό λαό που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Καιροί της Κύπρου, στις 15 Απριλίου 1959, τεύχος 45, τόμος Δ, ανέφερε:

"Η Κύπρος, χάρις εις τους ηρωϊκούς αγώνας των τέκνων της, κατώρθωσε να αποτινάξη τον αποικιακόν ζυγόν και να εισέλθη εις στάδιον Ελευθέρου Εθνικού Βίου.

Το αγαθόν, διά την απόκτησιν του οποίου μακραί γενεαί των προγόνων μας υπέφερον και εθυσιάσθησαν, ευρίσκεται σήμερον εις χείρας μας, εις ημάς εναπόκειται να χρησιμοποιήσωμεν τούτο ως μέσον ηθικής αναμορφώσεως πνευματικής τελειώσεως, υλικής ανασυγκροτήσεως και προόδου, αυνεχίζοντες τον αγώνα, επί ειρηνικού τώρα πεδίου, να δημιουργήσωμεν μίαν Κύπρον ηθικήν ανθηράν και ευημερούσαν.

Οι αγωνισταί της ελευθερίας, ήνοιξαν με τον ιδρώτα και το αίμα των το νέον στάδιον. Εις το στάδιον τούτο καλούνται να εισέλθουν, αγωνισταί του έργου της ηθικής και υλικής ανασυγκροτήσεως της Νήσου μας, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ, ιδιαιτέρως η νέα γενεά, και ευθύναι και τα καθήκοντα, τα οποία μας επωμίζει η κτηθείσα ελευθερία είναι περισσότερα από τα δικαιώματα τα οποία μας διασφαλίζει.

Εν όψει των ανωτέρω και με πλήρη επίγνωσιν και συναίσθησιν των μεγάλων ευθυνών, τας οποίας εναναλαμβάνομεν, προβαίνομεν σήμερον εις την ίδρυσιν του Ενιαίου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδημιουργίας ΕΔΜΑ) του οποίου σκοπός είναι η επί ηθικών βάσεων θεμελίωσις του νέου Κυπριακού κράτους και η συνεχής μέριμνα διά την πνευματικήν ανύψωσιν και την υλικήν ευημερίαν.

Οι διάφοροι ομιλητές στο συνέδριο του ΕΔΜΑ-Oλοι αγωνιστές και

αγωνίστριες της ΕΟΚΑ

Πιστεύομεν ακραδάντως ότι ουδεμία πολιτεία δύναται να προοδεύση εάν δεν στηρίζεται επί του ηθικού Νόμου, του οποίου θεμελιώδεις αρχαί είναι η ευσέβεια, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός προς την ιστορικήν και εθνικήν παράδοσιν, ευσέβειαν απέναντι του Θεού, δικαιοσύνην απέναντι του ανθρώπου και σεβασμός προς ο,τι διά μόχθου θυσιών και αίματος αι γενεαί των προγόνων μας εδημιούργησαν και παρέδωσαν ως πολύτιμον παρακαταθήκην εις ημάς, προς την πολύτιμον ταύτην ιστορικήν και εθνικήν παράδοσιν δεν θα παύσωμεν να υποβλέπομεν με πίστιν και θρησκευτικήν προσήλωσιν.

Οι δεσμοί μας μετά παντός Ελληνικού θα συνεχισθούν και θα ενταθούν. Αι ελληνικαί ηθικαί και πνευματικαί αξίαι θα εξακολουθούν να αποτελούν τον γνώμονα της ζωής μας, και ελληνικόν θα είναι το περιεχόμενον των σκέψεων και των έργων μας.

Σκοπός και επιδίωξις μας θα είναι:

Οπως το νέον κράτος θεμελιωθή επί στερεών βάσεων κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι πολιτεία, αδιακρίτως καταγωγής απολαμβάνουν εξίσου των αγαθών της πολιτείας άνευ διακρίσεως, ευνοίας ή πάθους, παρέχωνται δε εις αυτούς ίσαι ευθύναι και ίσα δικαιώματα, αλλά και ίσαι ευκαιρίαι προς ανάληψιν των ευθυνών και απολαβήν των δικαιωμάτων των.

Το Ενιαίον Δημοκρατικον Μέτωπον Αναδημιουργίας, πέραν των θεμελιωδών τούτων επιδιώξεων, θα καταβάλη ιδιαιτέραν προσπάθειαν προς περιφρούρησιν και περαιτέρω αξιοποίησιν του αγαθού της προσωπικής εργασίας ως πολυτίμου κεφαλαίου διά την κοινωνικήν ευημερίαν και την ανασυγκρότησιν της Νήσου μας, τα προβλήματα της αγροτικής και εργατικής τάξεως πρέπει να αποτελούν πρωταρχικήν μέριμναν του Νέου κράτους και η διασφάλισις των δικαιωμάτων των θα αποτελή βασικήν επιδίωξιν του ΕΔΜΑ.

Θα μεριμνήση διά την υγείαν και ευημερίαν του Λαού ως βασικών δικαιωμάτων του πολίτου.

Θα επιδιώξη μετ' αποφασιστικότητος και ζήλου όπως η εκπαίδευσις τιθεμένη επί νέων βάσεων, αποβή κτήμα και δικαίωμα ολοκλήρου της Νεολαίας και ουχί προνόμιον οιασδήποτε τάξεως. Η Μέση και Ανωτέρα Εκπαίδευσις πρέπει να είναι προσιτή εις οιονδήποτε ήθελεν αποδειχθή άξιος ταύτης.

Ιδιαιτέραν ωσαύτως προσπάθειαν θα καταβάλη διά την ανόρθωσιν, την πρόοδον και την γένει εξύψωσιν του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού μας κόσμου, όστις αποτελεί σήμερον την υγιά βάσιν της εθνικής μας ζωής και την σπονδυλικήν στήλην της εθνικής μας οικονομίας.

Με αυτά τα συνθήματα απευθυνόμεθα προς όλους τους Κυπρίους ανεξαρτήτως φρονημάτων και κοινωνικής τοποθετήσεως και ζητούμεν την αρωγήν των εις το έργον της αναδημιουργίας της χώρας μας, εις το οποίον με πίστιν και ενθουσιασμόν κατερχόμεθα σήμερον. Εις τας τάξεις μας θα είναι ευπρόσδεκτοι όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν εις τας

Περιοδικό Times Of Cyprus 15 6 1959 τεύχος 49

αρχάς τας οποίας ανωτέρω εξεθέσαμεν, όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστέυουν εις το δίκαιον και την ηθικήν.

Με αυτά τα όπλα καλούμεν τον Κυπριακόν λαόν εις νέους αγώνας, αγώνας αναδημιουργίας και αυτοσυγκρατήσεως.

Οσοι πιστοί..."

(Μεταγλώττιση):

"Η Κύπρος χάρη στους ηρωϊκους αγώνες των παιδιών της, κατόρθωσε να αποτινάξει τον αποικιακό ζυγό και να εισέλθει στο στάδιο Ελεύθερου εθνικού βίου.

Το αγαθό για την απόκτηση του οποίου μακρές γενεές των προγόνων μας υπέφεραν και θυσιάστηκαν, βρίσκεται σήμερα στια χέρια μας. Σε μας εναπόκειται να χρησιμοποιήσουμε τούτο ως μέσο ηθικής αναμόρφωσης, πνευματικής τελείωσης, υλικής ανασυγκρότησης και προόδου και συνεχίζοντες τον αγώνα, σε ειρηνικό τώρα πεδίο να δημιουργήσουμε μια Κύπρο ηθική, ανθηρή και ευημερούσα.

Οι αγωνιστές της ελευθερίας άνοιξαν με τον ιδρώτα και το αίμα τους το νέο στάδιο. Στο στάδιο αυτό καλούνται να εισέλθουν αγωνιστές του έργου της ηθικής και της υλικής ανασυγκρότησης της Νήσου μας. ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ, ιδιαίτερα η νέα γενιά. Οι ευθύνες και τα καθήκοντα τα οποία μας επωμίζει η ελευθερία που αποκτήθηκε είναι πολύ περισσότερα από τα δικαιώματα τα οποία μας διασφαλίζει.

Ενόψη των πιο πάνω και με πληρη επίγνωση και συναίσθηση των μεγάλων ευθυνών, τις οποίες αναλαβάνομε, προβαίνουμε σήμερα στην ίδρυση του Ενιαίου Δημοκρατικού Μετώπου Αναδημιουργίας (ΕΔΜΑ), του οποίου σκοπός είναι η θεμελίωση επί ηθικών βάσεων του νεουκυπριακού κράτους και η συνεχής μέριμνα για την πνευματική ανύψωση και την υλική ευημερία και πρόοδο του κυπριακού λαού.

Σπύρος Κυπριανού, ένας από τους ομιλητές στο συνέδριο του ΕΔΜΑ

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι καμμιά πολιτεία δεν μπορεί να προοδεύσει, εάν δεν στηρίζεται στον ηθικό Νόμο, του οποίου θεμελειώδεις αρχές είναι η ευσέβεια, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός προς την ιστορική και εθνική παράδοση. Ευσέβεια απέναντι του θεού, δικαιοσύνη απέναντι στον άνθρωπο και σεβασμός προς ότι με μόχθο θυσίες και αίμα οι γενεές των προγόνων μας δημιούγησαν και παρέδωσαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη σε μας. Προς την πολιτική αυτή ιστορική και εθνική παράδοση δεν θα παύσουμε να αποβλέπουμε με πίστη και θρησκευτική προσήλωση.

Οι δεσμοί μας με κάθε ελληνικό θα συνεχισθεί και θα ενταθούν. Οι ελληνικές ηθικές και πνευματικές αξίες, θα εξακολουθούν να αποτελούν τον γνώμωνα της ζωής μας, και ελληνικόν θα είναι το περιεχόμενο των σκέψεων και των έργων μας.

Σκοπός και επιδίωξη μας θα είναι:

Οπως το νέο κράτος θεμελιωθεί σε στερεές βάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι πολίτες αδιάκριτα από καταγωγή απολαμβάνουν εξίσου τα αγαθά της πολιτείας χωρίς διάκριση, εύνοια ή πάθος, παρέχονται δε σε αυτούς ισες ευθύνες και ίσα δικαιώματα, αλλά και ίσες ευκαιρίες προς ανάληψη των ευθυνών και απολαβών των δικαιωμάτων τους.

Το Ενιαίο Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας, πέρα από τις θεμελιώδεις αυτές επιδιώξεις θα καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια προς περιφρούρηση και περαιτέρω αξιοποίηση του αγαθού της προσωπικής εργασίας, ως πολύτιμου κεφαλαίου για την κοινωνική ευημερία και την αυτοσυγκράτηση της Νήσου μας. Τα προβλήματα της αγροτικής και εργατικής τάξης πρέπει να αποτελούν πρωταρχική μέριμνα του νέου κράτους και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους θα αποτελεί βασική επιδίωξη του ΕΔΜΑ.

Περιοδικό Times Of Cyprus

15 6 1959, τεύχος 49

Θα περιμνήσει για την υγεία και ευημερία του λαού ως βασικών δικαιωμάτων του πολίτη.

Θα επιδιώξει με αποφασιστικότητα και ζήλο όπως η εκπαίδευση τιθέμενη σε νέες βάσεις, αποβεί κτήμα και δικαίωμα ολόκληρης της Νεολαίας και όχι προνόμιο οποιασδήποτε τάξης. Η Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση πρέπει να είναι προσιτή σε οποιονδήποτε θα ήθελε να αποδειχθεί άξιος αυτής.

Ιδιαίτερη επίσης προσπάθεια θα καταβάλει για την ανόρθωση, την πρόοδο και την εν γένει εξύψωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού μας κόσμου, ο οποίος αποτελεί σήμερα την υγιή βάση της εθνικής μας ζωής και την σπονδυλική στήλη της εθνικής μας Οικονομίας.

Με αυτά τα συνθήματα περευόμαστε προς όλους τους Κυπρίους, ανεξάρτητα από φρονήματα και κοινωνική τοποθέτηση, και ζητούμε την αρωγή τους στο έργο της αναδημιουργίας της χώρας μας, στο οποίο με πίστη και ενθουσιασμό κατερχόμαστε σήμερα. Στις τάξεις μας θα είναι ευπρόσδεκτοι όλοι εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν στις αρχές τις οποίες έχουμε εκθέσει ανωτέρω, όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στο δίκαιο και την ηθική.

Με αυτά τα όπλα καλούμε τον Κυπριακό λαό σε νέους αγώνες, αγώνες αναδημιουργίας και ανασυγκρότησης.

Οσοι πιστοί".

Το ΕΔΜΑ αποτελούσε κόμμα της νέας γενιάς και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ κι έτσι οι παλαιοπολιτικοί, όπως ο Θεμιστοκλής Δέρβης και Ιωάννης Κληρίδης, που ήσαν οι παράγοντες του τόπου για δεκαετίες ολόκληρες, ήταν φυσικό ότι θα αντιδρούσαν. Και αντέδρασαν δυναμικά και δημιούργησαν μέτωπο εναντίον του ΕΔΜΑ και του Μακαρίου, αλλά δεν είχαν την υποστήριξη για να επιβληθούν για άλλη μια φορά και περιέπεσαν στην πολιτικη αφάνεια και τα επόμενα χρόνια αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν βαριές φράσεις εναντίον της νέας Κυβέρνησης που θα ερχόταν στην επιφάνεια σύντομα.