Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27.1.1950: Τα απoτελέσματα τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς. Η Εθvαρχία αvακoιvώvει ότι στo δημoψήφισμα τo 96% τωv Κυπρίωv τάχθηκε υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.

S- 858B

27.1.1950: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. Η ΕΘΝΑΡΧΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟ 96% ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΑΧΘΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μακάριος Β: Ηταν επικεφαλής του ενωτκού δημοψηφίσματος, παρά την προχωρημένη του ηλικία

Το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 τέλειωσε όπως είχε προγραμματισθεί στις 22 Ιανουαρίου και αφού ψήφισε και ο τελευταίος Κύπριος που μπορούσε να μεταβεί στις εκκλησίες και να υπογράψει ή που δεν είχε κανένα άλλο κώλυμα.

Από τις 224,747 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους μόνο εννιάμιση χιλιάδες δεν υπέγραψαν.

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ανακοινώθηκαν με διάγγελμα της Εθναρχίας προς τον Κυπριακό λαό στις 27 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το διάγγελμα στο Δημοψήφισμα ψήφισαν 215.108 Ελληνες Κύπριοι από τους 224.747 εγγεγραμμένους στους καταλόγους δηλαδή το 96%.

Αναφερόταν στο Διάγγελμα (Μεταγλώττιση):

"Το Δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε από την Εθναρχία διεξήχθη με τη χάρη του Θεού αίσια, ειρηνικά και με πλήρη τάξη και ευπρέπεια κατά τρόπο αδιαμφισβήτητα αδιάβλητο, όπως αυτό προς τιμή μας διαπιστώθηκε και από ανταποκριτές ξένων εφημερίδων που παρακολούθησαν τη διενέργεια του και που ήλθαν ειδικά στην Κύπρο, σημείωσε δε πραγματικά απόλυτη επιτυχία ενώ όλοι διαδήλωσαν με ενθουσιασμό την αξίωση τους για Ενωση της Κύπρου με τη Μητέρα Ελλάδα.

Ολοι υπέγραψαν το ιστορικό έγγραφο της εθνικής τιμής, το έγγραφο της Ενωσης, με απόλυτη συναίσθηση της μεγάλης του σημασίας, του ιερότατου σκοπού του. Νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες, όλοι φιλοτιμήθηκαν να εκτελέσουν το επιτακτικό καθήκο.

Ετσι πανηγυρικά και θριαμβευτικά διατρανώθηκε και ενώπιον όλων, ενώπιον κυβερνήσεων και λαών, διακηρύχθηκε η μοναδική ομόθυμη, στερρά και αδάμαστη θέληση του Ελληνικού Κυπριακού λαού, της μέγιστης πλειονότητας της ελληνοκότατης αυτής Μεγαλονήσου, όπως ενωθεί με την ελεύθερη Μητέρα Ελλάδα και συνταυτίσει τις τύχες του με αυτήν.

Είναι άξια κάθε έξαρσης η βαθύτατη συμπάθεια που επιδείχθηκε προς τον εθνικό μας αγώνα εκ μέρους του Πανελληνίου βαθύτατη συμπάθεια και αδελφική αλληλεγγύη. Τόμο ολόκληρο αποτελούν τα τηλεγραφήματα, γράμματα, ψηφίσματα, και παντός είδους συγκινητικά ενθουσώδη και που διαπνέονται από βαθύ αδελφικό αίσθημα, που διαπνέονται από ζωηρό πόθο να μας δουν ελεύθερους, ενωμένους μαζί τους και να συναπολαμβάνουμε το ανεκτίμητο δώρο της ελευθερίας, πηγής και αιτίας όλων των αγαθών του ανθρώπου που απεστάλησαν προς την Εθναρχία από την Ελλάδα και από τους ανά κόσμο απόδημους Ελληνες

Μεταξύ αυτών την πρώτη θέση κατέχουν το τηλεγράφημα της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας και η διακήρυξη της Μεγάλης συνέλευσης από αντιπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδας, των Ελληνικών πνευματικών ιδρυμάτων και όλων των οργανώσεων, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του λαού που συγκροτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βαθύτατα συγκινημένοι ευχαριστούμε όλους ολόψυχα για την αδελφική αυτή συμπαράσταση, για την πολύτιμη τους συμβολή κατά την κρίσιμη αυτή καμπή του εθνικού Κυπριακού αγώνα.

Είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε ένα έκαστο ιδιαίτερα και είμαστε αναγκασμένοι να αρκεσθούμε στη γενική δημόσια αυτή έκφραση των ευχαριστιών μας.

Ελληνες Κύπριοι,

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος έχουν ως εξής:

Οι Ελληνες Κύπριοι που ενεγράφησαν στους καταλόγους που δικαιούνται να υπογράψουν το Ενωτικό Δημοψήφισμα ανέρχονται σε 224.747.

Από αυτούς υπέγραψαν οι 215.108 δηλαδή περίπου τα 96%.

Εάν δε ληφθεί υπόψη ότι η Κυβέρνηση απαγόρευσε ρητά στους υπαλλήλους κλπ να υπογράψουν, τότε εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλος ο Ελληνικός Κυπριακός λαός διατράνωσε κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αξίωση του για την Ενωση με τη Μητέρα Ελλάδα.

Μακάριος Γ: Πήρε στους ώμους του τη διενέργεια του δημοψηφίσματος

Πρέπει να είσαστε περήφανοι για τα λαμπρά αυτά αποτελέσματα, που οφείλονται στη φιλοπατρία σας και τη σύνεση. Εχετε δείξει αξιαγάστως ότι " επ ελευθερίαν εκλήθητε" κατά τον ουρανοβάμονα Απόστολο των Εθνών.

Εχετε δικαιώσει πλήρως και αδιάψευστα τους εκκλησιαστικούς και εθνικούς ηγέτες μας, οι οποίοι εξ ονόματος σας αξιώνουν εθνικήν αποκατάσταση της ελληνικότατης αυτής Μεγαλονήσου.

Η Εθναρχία θα προβεί περαιτέρω στα ενδεικνυόμενα αναγκαία διαβήματα, όπως αξιοποιήσει την ομόθυμη θέληση σας.

Επαινώντας σας για τη μέχρι τούδε αξιοπρεπή διαγωγή, σας παρακαλεί συγχρόνως να εμμείνετε στον καλό αυτό δρόμο.

Μείνετε σταθεροί, με ήρεμη την ψυχή και βέβαιη την πεποίθηση, την αίσια έκβαση του ευγενούς εθνικού μας αγώνα.

Μείνετε με ακράδαντη πίστη ότι "ο Θαυμασίων Θεός, ο δεσμεύων και πάλιν εξάγων, ο ταπεινών και αύθις ανυψών, ο τοις μεν υπερηφάνοις αντιτασσόμενος, ταπεινός δε διδούς χάριν" θα εκπληρώσει το νόμιμο και δίκαιο σας πόθο, αποδίδοντας στις φιλόστοργες μητρικές αγκάλες τη ξενοκρατούμενη περικαλλή αυτή νύμφη της Μεσογείου.

Ολα δείχνουν, όλα βροντοφωνάζουν, ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έφθασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα το όνειρο όλων των γενεών, το όνειρο των αειμακαρίστων πατέραν μας, οι οποίοι έκλεισαν τα μάτια με το παράπονο, ότι δεν είδαν και με την εγκάρδια ευχή όπως ευτυχήσουν τα παιδιά τους να δουν την αγαπητή τους πατρίδα ελεύθερη.

Με πλήρη, γι' αυτόν, τη βεβαιότητα από τα βάθη της αγαλλόμενης και ευγνώμονος προς τον Θεό ψυχής μας, αναφωνούμε: Ζήτω η προσεχής Ενωση.

Διάπυροι προς Κύριον Ευχέτες

+Ο Κύπρου Μακάριος.

+Ο Πάφου Κλεόπας

+Ο Κιτίου Μακάριος

+Ο Κυρηνείας Κυπριανός.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα κατά χωριό έχουν ως εξής:

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αλάμπρα 235, Αγροκηπιά 109, Αρεδιού 152, Ανάγια 102, Αναλυόντας 100, Απλίκι Παλαιχωρίου 65, Αθηαίνου 1839, Αβδελλερό 76, Αρσος Τρεμετουσιάς 125, Ασσια (Αγ. Γεώργιος) 622, Αφάνεια 232, Αγκαστίνα 420, Αρναδί 138, Αυγόρου 907, Αχνα 1076, Αχερίτου 483, Αρδανα 309, Ακανθού 1096, Αγιος Βασίλειος Λευκωσίας 192, Αγιοι Βαβατσινιάς 168, Βατυλή 872, Βιτσάδα 117, Βούφες 61, Βουκολίδα 226, Βασίλι Καρπασίας 250, Βαθύλακας 347, Γέρι 376, Γερόλακκος 816, Γούρι 259, Γέναγρα 186, Γαϊδουράς 177, Γύψου 750, Αγιοι Σπαθαρικού 252, Γεράνι 163, Γαστριά 186, Γιαλούσα (Αρχάγγελος και Αγ. Μαρίνα) 1546, Γιαλούσα (Αγ. Τριάδα) 672, Δελήκηπος 17, Αγιος Δομέτιος 1655, Ανω Δευτερά 528, Κάτω Δευτερά 198, Δερύνεια 873, Δαυλός 416, Εξω Μετόχι 452, Εγκωμη Λευκωσίας 897, Εγκωμη Αμμοχώστου 360, Αγιος Επιφάνιος Λευκωσίας 156, Εργάτες 259, Αγιος Ηλίας Καρπασίας 72, Αγιος Θεόδωρος Καρπασίας 395, Αγιος Ιωάννης Μαλούντας 159, Ιδάλιον 1933, Καϊμακλί 2092, Κυθραία (Αγιος Ανδρόνικος) 347, Κυθραία (Αγιος Γεώργιος 251), Κυθραία (Αγία Μαρίνα) 431, Κυθραία (Συργανιά) 288, Κυθραία (Χαρδιακιώτισσα) 305, Κυθραία (Χρυσίδα) 164, Κόρνος 412, Κάτω Μονή 122, Καλό Χωρίο Κλήρους 552, Καμπιά 170, Καπέδες 219, Καμπίν Φαρμακά 161, Κοντέα Αμμοχώστου 656, Καλοψίδα 451, Κώμη Κεπήρ 600, Κώμη Γιαλού 557, Κοιλάνεμος 65, Λουρουτζίνα 63, Ανω Λακατάμια 726, Λαζανιά 80, Λιμνιά Αμμοχώστου 695, Λύση 1717, Λάπηθος 200, Λευκόνοικον (Αρχάγγελος )721, Λευκόνοικον 612, Λιθράγκωμη 151, Λατσιά 111, Μια Μηλιά 442, Μοσφιλωτή 163, Μάμμαρι 343, Μαθιάτης 100, Μαλούντα 125, Μιτσερό 249, Μουσουλίτα 115, Μαραθόβουνος 1096, Μηλιά Αμμοχώστου 651, Μάνδρες 215, Μακράσυκα 320, Μελάναρκα 110, Νέον Χωρίον Κυθραίας 598, Νήσου 169, Αγιος Νικόλας Λευκονοίκου 202, Αγία Νάπα Αμμοχώστου 393, Νέτα 117, Ξυλοτύμπου 690, Ξυλοφάγου 703, Ομορφίτα 812, Ολύμπια 720, Οδού 151, Ορμήδεια 545, Παλαίκυθρο 406, Πυρόϊ 124, Παλλουριώτισσα 1724, Ποταμιά 117, Πέρα Χωρίο 330, Παλιομέτοχο 850, Πέρα 405, Πολιτικό 173, Παλαιχώρι Ορεινής 554, Παραλίμνι 1585, Πυργά Αμμοχώστου 301, Πραστειό Μεσαορίας 612, Περιστερώνα Αμμοχώστου 331, Πηγή Αμμοχώστου 600, Πατρίκι 466, Ριζοκάρπασο (Αγία Τριάς) 787, Ριζοκάρπασο (Αγιος Συνέσιος) 1213, Σιά 222, Στρόβολος 1843, Αγιος Σωζόμενος 25, Σκυλλούρα 230, Σωτήρα Αμμοχώστου 569, Αγιος Σέργιος 894 Στρογγυλό 112, Στύλλοι 330, Σύγκρασις 116, Σπαθαρικόν 215, Τραχώνι Κυθρέας 258, Τύμπου 519, Τράχωνας 967, Τριμιθιά 390, Αγιοι Τριμιθιάς 233, Τσέρι 441, Τρούλλοι 346, Τρυπημένη 307, Τρεμετουσιά 179, Τρίκωμο (Αγ. Γεώργιος 622, Τρίκωμο (Παναγιά) 612, Ταύρου 207, Φαρμακάς 307, Φικάρδου 76, Φρέναρος 631, Φλαμούδι 220, Ψευδάς 137, Ψημολόφου 103.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 2 1950

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Αγιος Αντώνιος 1464, Αγιος Ιωάννης 1397, Αγιος Κασσιανός 1105, Αγιος Λουκάς 654, Αγιοι Ομολογηταί 1245, Αγιος Σάββας 1040, Τρυπιώτης 1920, Φανερωμένη 1908, Χρυσαλινιώτισσα 762, Αγία Παρασκευή 168.

ΒΑΡΩΣΙΑ: Αγιος Γεώργιος Εξωρινός 307, Αγία Ζώνη 2028, Αγιος Λουκάς 1100, Αγιος Μέμνων 552, Αγιος Νικόλαος 2490, Αγία Παρασκευή 1375, Τίμιος Σταυρός 1301, Αγλαντζιά 723.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ: Αγιος Αμβρόσιος 195, Ανώγυρα 371, Αρμου 303, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων 156, Αγία Μαρινούδα 25, Αχέλεια 34, Αγία Βαρβάρα 50, Αρμου 257, Αναρίτα 248, Αναβαργός 212, Αμαργέτη 333, Ανω Αρόδες 277, Ανω Αρχιμανδρίτα 107, Κάτω Αρχιμανδρίτα 36, Ανω Ακουρδάλια 72, Κάτω Ακουρδάλια 66, Αρσος 7ι57, Ασπρογιά 93, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς 218, Αγιος Φώτιος 194, Αρκάδα 222, Αγία Βαρβάρα 50, Βάσα 566, Γαλαταριά 146, Γουδί 164, Γιόλου 335, Δρύνια 149, Δρούσια 519, Δρύμου 200, Δορά 510, Ελεδιώ 62, Επισκοπή 321, Εμπα 479, Θελέτρα 214, Ιερός Κήπος (Γεροσκήπου) 732, Ι. Μονή Αγίου Νεοφύτου 24, Ι. Μονή Χρυσορροϊατίσσης 25, Ιννια 426, Κάθηκας 516, Κοίλη 275, Κατω Πάχνα 601, Κοιλίνια 165, Κούκλια 281, Κρήτου Τέρρα 337, Κρήτου Μαρόττου 136, Κάτω Πλάτρες 230, Κάτω Πάφος 319, Κονιά 258, Κέδαρες, 270, Καλλέπεια 275, Κισσόνεργα 380, Κινούσα 114, Κελοκέδαρα 450, Κισσούσα 23, Κανναβιού 57, Λετύμπου 428, Λεμόνα 152, Λάσα 163, Λειβάδι 172, Λυσός 421, Μέσανα 206, Μαμώνια 114, Μελαμιού 48, Μαραθούντα 205, Μεσόγη 329, Μανδριά 41, Μαλιά 98, Μέσα Χωρίο 192, Νέο Χωρίο 381, Νικόκλεια 93, Ναλτά 294, Ομοδος 685, Πενταλιά 295, Περιστερώνα 244, Πέγεια 787, Πόλις Χρυσοχούς 461, Πραιτώρι 255, Πραστειό Αυδήμου 134, Ποταμιού 203, Προδρόμι 175, Παχύαμμος 131, Πωμός-Παλιάμπελα 345, Πολέμι 482, Παναγιά 574, Σύμου 178, Σκούλλη 56, Στρουμπί 408, Σουσκιού 61, Στρατός 310, Σαλαμιού 500, Στενή 147, Τίμη 226, Τάλα 220, Τραχυπέδουλα 186, Τρεμιθούσα 225, Τσάδα 550, Φιλούσα Κελοκεδάρων 200, Φιλούσα Χρυσοχούς 156, Φοίτη 227, Χολέτρια 174, Χούλου 468, Χόλη 52, Ψάθι 49, Πισσούρι 627, Ι. Μονή Τροοδιτίσσης 10, Χλώρακα 542, Ακουρσός 40, Ανω Πάχνα 342, Φοινί 602.

ΚΤΗΜΑ: Αγιος Θεόδωρος 853, Αγιος Κενδέας 1032.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΤΙΟΥ: Αραδίππου 1625, Αλεθρικόν 202, Αναφωτία 335, Αγιος Θεόδωρος 399, Δρομολαξιά 177, Κιτίου 523, Κάτω Δρυς 265, Κάτω Λεύκαρα 238, Λαγια 67, Μαρώνι 365, Μελίνη 144, Ορόκλινη 320, Πύλα 353, Πάνω Λεύκαρα 1209, Τερσεφάνου 255, Χοιροκοιτία 270, Ιερά Μονήο Σταυροβουνίου 25, Αγγλισίδες 252, Αγία Αννα 55, Αλαμινός 150, Μενεού 69, Καλό Χωριό Λάρνακος 121, Κελλιά 56, Λειβάδια 629, Μαζωτός 377, Ορά 366, Περβόλια 387, Πυργά 133, Σκαρίνου 235, Τόχνη 277, Ψεματισμένος 170, Καλαβασός 725.

Ακαπνού 120, Ασγάτα 350, Αρακαπάς 191, Αγία Φύλαξις 538, Ακρωτήρι 289, Ασώματος 48, Αγιος Αθανάσιος 405, Αγρός (Παναγιά) 540, Αγρός (Πρόδρομος) 295, Αγρίδια 273, Αγιος Θεόδωρος 419, Αγιος Ιωάννης 462, Ανθρακός 23, Ανω Αμίαντος 468, Αγιος Παύλος 132, Αγιος Κωνσταντίνος 106, Αγιος Τύχωνας 189, Αγιος Γεώργιος 184, Αγιος Θεράπων 289, Αψιού 176, Ακρούντα 148, Απαισιά 164, Αλασσα 71, Αγιος Μάμας 249, Βουνί 772, Βάσα 94, Βίκλα 18, Γερμασόγεια 548, Γεράσα 147, Διερώνα 170, Δύμες 167, Δωρός 140, Επταγώνια 300, Επισκοπή 361, Ερήμη 241, Ζακάκι 224, Ζωοπηγή 187, Κυλωνάρι 23, Κελλλακι 236, Κολόσσι 303, Καλό Χωριό 325, Κάτω Μύλος 106, Κάτω Αμίαντος 178, Καπηλειό 69, Κυβήδες 318, Κοιλάνι (Μονογενής) 374, Κοιλάνι (Παναγιά) 356, Λουβαράς 148, Λόφου 555, Λάνια 300, Λιμνάτι 359, Μονή 183, Μοναγρούλι 253, Μαθηκολώνη 184, Μέσα γειτονιά 250, Πύργος 331, Πεντάκωμο 128, Παλώδια 107, Παραμύθα 109, Πελέντρι (Καθολική) 400, Πελέντρι (Αρχάγγελος) 430, Ποταμίτισσα 156, Πλάτρες 259, Πέρα Πεδί 271, Σανίδα 48, Σωτήρα 98, Σπιτάλι 107, Συκόπετρα 115, Συλίκου 178, Τραχώνι 124, Τριμίκλινη 209, Υψωνας 314, Φασούλα 275, Φοινικάρια 125, Σούνι Ζανατζιά 16, Πλατειές Ασγάτας 99.

ΛΑΡΝΑΞ: Αγιος Λάζαρος 3249, Σωτήρα 1615, Χρυυσοπολίτισσα 920, Αγιος Ιωάννης 610.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Αγία Νάπα 1625, Καθολική 3694, Αγιος Αντώνιος 2444, Αγία Τριάς 2571, Αγία Ζώνη 1636, Αγιος Νικόλαος 858, Αγιος Γεώργιος Φραγκούδι 163.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: Τσακκίστρα 139, Κάμπος 646, Ανω Πύργος 183, Αστρτομερίτης 550, Λεύκα 601, Κυρά 191, Μηλικούρι 277, Συριανοχώρι 263, Χρυσηλιού 34, Καλόν χωρίον Λεύκας 169, Πεδουλάς 718, Καλοπαναγιώτης (Αγία Μασρίνα) 427, Αργάκι 509, Πέτρα 572, Λινού 175, Πηγαίνεια 317, Κάστω Πύργος 475, Παλαιόμυλος 135, Ορούντα 351, Οίκος 132, Νέοι Σόλοι 883, Κακοπετριά 623, Καραβάς (Αγιος Γεώργιος) 446, Καραβάς (Ευαγγελίστρια) 601, Αγία Ειρήνη (Κυρηνείας) 86, Παλαιόσοφος 107, Καραβάς (Αγία Ειρήνη) 473, Περιστερώνα (Μόρφου) 400, Μένοικον 460, Λάπηθος (Αγιος Λουκάς) 346, Λαγουδερά 199, Νικητάρι 191, Χανδριά 283, Ξυλιάτον 48, Βυζακιά 184, Σαράντι 90, Τριμίθθι 124, Ασκάς 263, Πάναγρα 46, Αγιος Αμβρόσιος 980, Καλογραία 432, Ακάκι 714, Λάπηθος (Αγία Αναστασία) 392, Δένια 77, Βουνόν 194, Εληά (Καραβά) 37, Φτέριχα 75, Κουτσοβέντης 68, Συγχαρί 172, Αυλώνα 201, Μόρφου (Αγιος Μάμας) 1602, Μόρφου (Αγιος Γεώργιος 538, Μόρφου (Αγία Παρασκευή) 1056, Πλατανιστάσα 364, Αγιος Ερμόλαος 222, Λεμύθου 275, Πρόδρομος 290, Ανω Ζώδια 626, Αμπελικού 78, Βαρίσια 99, Λουτρός 173, Γαληνή 491, Κοντεμένος 411, Καλλιάνα 205, Αληθινού 58, Λειβάδεια (Πιτσιλιάς) 123, Φιλιά 270, Λάρναξ Λαπήθου 456, Αλωνα 360, Φλάσου 258, Τεμβριά 375, Καμινάρια 325, Κοράκου 279, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 220, Κυπερούντα (Σανατόριον) 23, Πολύστυπος 267, Τρεις λΕληές 276, Σινά Ορος 79, Αγιος Δημήτριος 114, Γαλάτα 428, Κάτω Κουτραφάς 23, Ευρύχου (Αγία Μαρίνα) 300, Αγιος Θεόδωρος (Σολέας) 96, Κούρδαλι 65, Σπήλια 210, Πεντάγυια 449, Πραστειόν (Μόρφου) 228, Ποτάμι 163, Κατύδατα 222, Αγιος Γεώργιος (Σολέας) 222, Σκουριώτισσα 65, Νικήτας 144, Κάτω Ζώδια 955, Γερατζιές 349, Μουτουλλάς 541, Κατωκοπιά 548, Μάσσαρι 68, Καπούτι 326, Μοσφίλι 122, Αγία Ειρήνη (Καννάβια) 107, Κυπερούντα 658, Αγριδάκι 185, Φτερικούδι 217, Χάρτζια 288, Μύρτου 433, Ανω Δίκωμον 334, Λάπηθος (Αγία Παρασκυεή) 469, Λάπηθος (Αγιος Θεόδωρος) 515, Καζάφανι 248, Κάρμι 432, Σύσκληπος 259, Παλαιχώρι (Μόρφου) 625, Κάτω Δίκωμο 791, Κλεπίνη 159, Λάπηθος (Αγιος Πρόδρομος) 92, Βασίλεια 395, Οργα 117, Αγιος Επίκτητος 580, Διόριος 344, Λιβερά 83, Λάπηθος (Αγιος Μηνάς) 92, Καράκουμι 82, Ευρύχου (Αγιος Γεώργιος) 317.

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: Αρχάγγελος 653, Αγιος Γεώργιος 539.