Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

19.10.1941: Τo ΑΚΕΛ απoκτά Επαρχιακή Επιτρoπή στηv Κερύvεια.

S-670

19.10.1941: ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΠΟΚΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

Αντρέας Φάντης: Προήδρευσε της ιδρυτικής συνέλευσης της επαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕΛ Λάρνακας τον Οκτώβρη του 1941

Σαν αποτέλεσμα της απόφασης του Πρώτου Παγκυπρίου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ για περαιτέρω δράση ήταν και η προσπάθεια για διεύρυνηση του Κόμματος ώστε να αγκαλιάσει ολόκληρη την Κύπρο ευρύτερα.

Η μόνη επαρχία που δεν είχε επαρχιακή επιτροπή ήταν η Κερύνεια και αυτή την απέκτησε στις 19 Οκτωβρίου 1941.

Η ιδρυτική σύσκεψη έγινε στο οίκημα των συντεχνιών της πόλης στην παρουσία ενός στελέχους του ΑΚΕΛ και των συντεχνιών, του Ανδρέα Φάντη.

Εγραψε ο "Ανεξάρτητος" στις 21 Οκτωβρίου:

"Προχθές Κυριακήν συνεκροτήθη εις το οίκημα των συντεχνιών Κυρηνείας γενική συνέλευσις των μελών του ΑΚΕΛ, εις την οποίαν είχον λάβει μέρος και άλλα πρόσωπα, μη μέλη, εκ της πόλεως και των αγροτικών κέντρων της επαρχίας, δικηγόροι, καθηγηταί, έμποροικαι άλλοι.

Ο κ. Χρ. Πύργος καταστηματάρχης, μέλος της ΕΕ ήνοιξε τη συνέλευσιν και προσεκάλεσε τον κ. Α.Φάντην να προεδρεύση της συνελεύσεως και τον κ. Γ. Χ" Μηνάν ως γραμματέα.

Ακολούθως ο κ. Χ" Μηνάς ωμίλησε περί των σκοπών και των επιδιώξεων του ΑΚΕΛ, ηκολούθησε δε ψηφοφορία προς ανάδειξιν της Ε.Ε, η οποία αποτελέσθη από τους κ.κ. Κ. Λεπτόν, έμπορον, Χρ. Πύργον, Καταστηματάρχην,-κτίστην, Κ. Κύρου, καταστηματάρχην, Γεώργιο Χριστοδουλίδην, ξυλουργόν, Ανδρέα Θεοφάνους, εργάτην και Γ. Χ" Μηνάν ιδιωτικόν υπάλληλον.