Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28.9.1941: 28.9.1941: Τo ΑΚΕΛ διερύvεται και μετά τηv εγγραφή vέωv μελώv αρχίζει η συγκρότηση επαρχιακώv συvεδρίωv τoυ Κόμματoς

S-666

28.9.1941: ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Αντρέας Ζιαρτίδης: Συνέβαλε ενεργά στην περαιτέρω οργάνωση του ΑΚΕΛ

Τους πρώτους μήνες από της ίδρυσης του ΑΚΕΛ οι λίγοι άνθρωποι που είχαν συμβάλει στη συγκρότηση του (14.4.1941) στρώθηκαν στη δουλειά και δούλεψαν πραγματικά με κέφι και μεράκι για τη διεύρυνση του.

Μέχρι τον Αύγουστο του 1941, ύστερα από ένα τετράμηνο, τα μέλη του ΑΚΕΛ είχαν φθάσει επίσημα στα 500 ενώ η επιρροή του άρχισε να γίνεται αισθητή σε όλες τις φάσεις της ζωής των Κυπρίων και ιδιαίτερα στον αντιφασιστικό αγώνα μια και συνεχιζόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Αυτή η οργανωτική δουλειά προχώρησε και τους επόμενους μήνες και καθώς η εγγραφή μελών είχε πάρει τη μορφή σνόομπολ, τα εγγεγραμμένα μέλη, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας" Ανεξάρτητος", που αποτελούσε το εκφραστικό του όργανο, τα μέλη είχαν φθάσει μέχρι τον Οκτώβριο στα 1,300.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 28 6 1941: Ανάλυση της κατάστασης από τον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη. Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Παράλληλα είχαν συγκροτηθεί επαρχιακές επιτροπές σε όλες τις πόλεις με ιδιαίτερα προβλήματα στις επαρχίες Πάφου και Κερύνειας.

Το Κόμμα προχωρούσε προς το πρώτο του Παγκύπριο Συνέδριο που είχε προγραμματισθεί για τις 5 Οκτωβρίου για την έγκριση της τελικής Διακήρυξης και του Καταστατικού του Κόμματος.

Ετσι έγιναν οι πρώτες επαρχιακές συνδιασκέψεις στις οποίες έγινε μια εκτίμηση του τι είχε γίνει και εξελέγησαν οι επαρχιακές επιτροπές.

Σ' αυτές τις διασκέψεις συνέχιζαν να παίζουν σημαντικό ρόλο δύο άνθρωποι: Οι Πλουτής Σέρβας και Γ. Βασιλειάδης χωρίς να υποτιμάται η προσφορά και των τοπικών στελεχών.

Σ' αυτές τις επαρχιακές συνδιασκέψεις αναμίχθηκαν πολλά στελέχη και ιδιαίτερα μερικά από τα οποία θα συνέχιζαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στα επόμενα 50 και πλέον χρόνια της ζωής του Κόμματος όπως οι Α. Ζιαρτίδης, και Ανδρέας Φάντης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου έγινε η επαρχιακή συνδιάσκεψη Λευκωσίας.

Η συνδιάσκεψη έγινε το πρωϊ στο οίκημα του Συνδέσμου Ενοικιαστών Καταστημάτων.

Το προεδρείο της συνέλευσης αποτέλεσαν ο Γ. Βασιλειάδης, Γ. Λέρνης και Κ. Κόνωνας, η δε Γραμματεία προς τήρηση των πρακτικών αποτελείτο από τους Α. Ζιαρτίδη και

Η συνέχεια του άρθρου του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη. Το άρθρο συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

Τ. Πίττα.

Της συνέλευσης προήδρευσε ο Γ. Βασιλειάδης που κήρυξε την έναρξη των εργασιών της και χαιρέτισε τους παρισταμένους και διάβασε την ημερήσια διάταξη που περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα: Λογοδοσία του προσωρινού γραμματέα της επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας, εκλογή αντιπροσώπων για το Παγκύπριο Συνέδριο, εκλογή τακτικής Επαρχιακής Επιτροπής, εισηγήσεις για το καταστατικό και γενικότερης φύσης εισηγήσεις.

Πρόσθετε ο "Ανεξάρτητος" της 30.9.1941:

"Μετά τον Γ. Βασιλειάδην έλαβε τον λόγον ο πρ. γραμματεύς, ο οποίος αφού έδωκε σύντομον εικόνα της σημερινής παγκοσμίου καταστάσεως και διέγραψε την θέσιν της Κύπρου, ιδίως μετά την έξοδον της Ιταλίας εις τον πόλεμον και τα θλιβερά γεγονότα της Ελλάδος, ανεσκόπησεν εν τέλει την οργανωτικήν και οικονομικήν κατάστασιν του Κόμματος."

Ακολούθησε η εκλογή 27 αντιπροσώπων για το Παγκύπριο Συνέδριο κατ' αναλογία ένας αντιπρόσωπος για κάθε 15 μέλη.

Υστερα έγινε η εκλογή της τακτικής 13μελούς Επαρχιακής Επιτροπής την οποία αποτέλεσαν οι ακόλουθοι: Γ. Λέρνης, Α. Ζιαρτίδης, Γ. Λαδάς, Μιλτ. Χριστοδούλου, Α. Φάντης, Λ.

Τσιμίλλης, Κ. Κόνωνας, Τ. Πήττας, Χρ. Ναθαναήλ, Χρ. Καρεκλάς, Μιχ, Κωνσταντινίδης, Στ. Παντζαρής και Λ. Χριστοφίδης.

Αναπληρωματικοί εκλέγηκαν οι Ρ. Τσιγγουνάκης, Γ. Φωτίου, Τ. Κόνωνας, Α. Κυμίσης και Π. Γεωργίου.

Τις εργασίες της συνεδρίας έκλεισε ο Γ. Βασιλειάδης "επαινέσας την παραδειγματικήν τάξιν καθ' ην αύται διεξήχθησαν και τονίσας τον μελλοντικόν ρόλον που θα παίξει το κόμμα όταν θα επιστή η στιγμή της λύσεως των προβλημάτων του Κυπριακού Λαού".

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Την ίδια μέρα στις 11 το πρωϊ έγινε στο θέατρο Χατζηχαμπή στο Βαρώσι, η επαρχιακή συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου.

Στη Συνδιάσκεψη παρευρέθησαν 109 μέλη από την πόλη Αμμοχώστου και 13 αντιπρόσωποι δύο κωμοπόλεων και 8 χωριών που αντιπροσώπευαν 115 μέλη.

Στη διάσκεψη ανέπτυξε το πρόγραμμα και τον σκοπό του Κόμματος ο Γραμματέας Τάκης Μ. Φιλίππου έγινε η εκλογή της μόνιμης επαρχιακής επιτροπής η οποία αποτελείτο από τους Κ. Ιωακέιμ, Λευκής Μαραθοβουνιώτη, Τ. Μ. Φιλίππου, Χρι. Κατσιαούνη, Χρίστου Σαββίδη, Γεω. Λαδά, Ιακ. Νικολάου (Τρίκωμον), Νεοφ. Χριστοφόρου (Αχνα), Γαβριήλ Μακρής, Σωκρ. Γιωργάκης, Νικ. Μ. Νικηφόρου (Λευκόνοικον) και Ανδρόνικος Γεωργίου (Λιμνιά).

Πρόσθετε ο " Ανεξάρτητος" στις 30.0.1941:

"Επί τη ευκαιρία του πρώτου επαρχιακού συνεδρίου του ΑΚΕΛ, Τμήμα Αμμοχώστου, απεστάλη προς τον πρωθυπουργόν κ. Τσέριλ και τον εν Λονδίνω Ρώσσον πρεσβευτήν κ. Μαϊσκι, το ακόλουθον τηλεγράφημα:" Επ' ευκαιρία του πρώτου επαρχιακού συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) Αμμοχώστου απευθύνομεν εγκάρδιον

Το τέταρτο τμήμα του άρθρου του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη για την κατάσταση του πολέμου. Το πέμπτο και τελευταίο τμήμα στην επόμενη σελίδα

χαιρετισμόν εις ηρωϊκώς μαχόμενον αγγλικόν και σοβιετικόν λόν, ευχόμενοι τελικήν νίκην δημοκρατικών ιδεωδών".

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΦΟΥ: Την ίδια μέρα (28.9.1941) έγινε στην Πάφο, λόγω δυσκολιών, αντί επαρχιακή συνδιάσκεψη Ιδρυτική σύσκεψη σύσκεψη κατά την οποία εξελέγη επαρχιακή Επιτροπή της Πάφου.

Η επιτροπή εκλέγηκε σε σύσκεψη στην αίθουσα Κινύρας. Τους συγκεντρωθέντες προσφώνησε ο Στεφανίδης ο οποίος εξήγησε τους σκοπούς του κόμματος και το καταστατικό. Την πενταμελή προσωρινή οργανωτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Σ. Αντωνιάδης, Χαρα. Κ. Ζόπος, Ε. Ιωάννου και Ν. Οικονόμου. Για το παγκύπριο συναλλητήριο εξελέγησαν οι Λ. Νικολαϊδης Κοντός και Ν. Οικονόμου.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΕΜΕΣΟΥ: Η επαρχιακή συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λεμεσού έγινε στο "Μαξίμ" τη Δευτέρα στις 29 Σεπτεμβρίου. Παρέστησαν 95 μέλη του Κόμματος της πάλης και 12 αντιπρόσωποι της επαρχίας Λεμεσού που αντιπροσώπευαν 200 μέλη.

Τις εργασίες της συνδιάσκεψης άνοιξε ο γιατρός Μάρκος Μαρκουλλής ο οποίος, σύμφωνα με τον "Ανεξάρτητο" της 3.10.1941, "ήνοιξε την συνδιάσκεψιν ομιλήσας διά την εξαιρετικήν σημασίαν αυτής τονίσας την σπουδαιότητα της υπάρξεως ενός κόμματος αρχών, ενός κόμματος του εργαζομένου λαού, όπως τοιούτον είναι το ΑΚΕΛ".

Το προεδρείο αποτέλεσαν οι Μάρκος Μαρκουλλής, Βάσος Παπαδόπουλος, Π. Σέρβας, Μ. Περδίος, Αναστάσης Παπαδόπουλος. Γραμματείς των πρακτικών ήταν οι Κώστας Κοντόπουλος και Γιάννης Βρυωνίδης.

Στο τέλος εξελέγη η επαρχιακή επιτροπή την οποία αποτέλεσαν οι εξής: Πλουτής Σέρβας, Μ. Περδίος, δ. Ζωή Κυριακίδου, Αλέκος Χαράκης, Δ. Στεφανίδης, Χαρα. Σολομωνίδης, Β. Παπαδόπουλος, Μ. Μαρκουλλής, Γιαν. Καρνάος, Μάριος Μαληκίδης, Πιερής Γεωργίου, Κ. Κοντόπουλος και Κυρ. Αποστόλου.

Η συνδιάσκεψη ενέκρινε και το ακόλουθο ψήφισμα στην Παγκύπρια Οργανωτική Επιτροπή:

" Η πρώτη επαρχιακή Συνδιάσκεψη του τμήματος Λεμεσού του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού στέλλει το θερμό της χαιρετισμό προς την παγκύπριον Οργανωτικήν επιτροπήν που με την ακούραστη ενέργεια και δράση της εξασφάλισε την όλη οργανωτική προεργασία έτσι που να δυνηθούν όλα τα τμήματα του Κόμματος να προετοιμάσουν το δρόμο στο Α. Παγκύριο Συνέδριο.

Είμαστε βέβαιοι ότι το Α. Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λού θα αποτελέση σημαντικο σταθμό στην ιστορία του Κυπριακού Κινήματος και θα συντελέση στο να ανατείλουν καλύτερες κι ευτυχισμένες μέρες στην πατρίδα μας.

Το Α. Παγκύπριο Συνέδριο θα αποτελέση επίσης το σημαντικώτατο συντελεστή για τη καλύτερη κι αποτελεσματικώτερη συμμετοχή του κυπριακού λαού στον πανανθρώπνμο αγώνα ενάντια στο φασισμό".

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: Στη Λάρνακα η επαρχιακή συνδιάσκεψη έγινε στις 3 Οκτωβρίου μόλις δύο μέρες πριν από το Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο.

Το τελευταίο τμήμα του άρθρου του Α. Αιμιλιανίδη (Φ.τ.Κ. 28 6 1941)

Η συνδιάσκεψη έγινε στο οίκημα του σωματείου ΕΠΑ και σ' αυτήν παρέστησαν 46 μέλη και δύο αντιπρόσωποι της επαρχίας που αντιπροσώπευαν 14 μέλη. Ο αντιπρόσωπος μάλιστα 15 μελών του χωριού Δρομολαξιάς παρουσιάστηκε χωρίς πληρεξούσιο.

Το προεδρείο αποτέλεσαν οι Γ.Βασιλειάδης, Ι. Μουντάκης και Κ. Σιακαλλής και γραμματείς για τήρηση των πρακτικών οι Α. Καλογήρου, και Αδ. Βερνάλης.

Στη συνδιάσκεψη σύμφωνα με τον "Ανεξάρτητο" (5.10.) "ο Γ. Βασιλειάδης ανέλυσε εκτενώς το καταστατικόν και τους σκοπούς του κόμματος" και "είτα ο γραμματεύς της προσ. Επιτροπής κ. Σιακαλλής ωμίλησε περί της δράσεως και των πεπραγμένων της Τοπικής Επιτροπής".

Ακολούθησε η εκλογή της επαρχιακής επιτροπής την οποία αποτελούν οι Ι. Μουντάκης, Κ. Σιακαλλής, Στ. Παναγιώτου, Γ. Βασιλειάδης, Κ. Λουκά. Τ. Χαραλάμπους, Κ. Κουγιουμντζιάν, Γ. Ρούζβελντ, Αντ. Μιχαήλ, Α. Καλογήρου και Αδ. Βερνάλης με αναπληρωτικούς τους τρεις επιλαχόντες Κ. Κλεόπα, Χρ. Κυριλλή και Μιχ. Γιαλλούρη.