Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

4.4.1937: Ο υπoυργός Απoικιώv Ορσμπι Γκόαρ αvακoιvώvει στη Βoυλή ότι δεv συζητείται καμμιά αλλαγή στo Σύvταγμα της Κύπρoυ.

S-604

4.4.1937: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΟΡΣΜΠΙ ΓΚΟΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Εφημερίδα "Ελευθερία” 30 Αυγούστου, 1936

Τα μέτρα που έπαιρνε ο Κυβερνήτης της Κύπρου Σερ Ρίτσμοντ Πάλμερ και κάθε ενέργειά του υποστήριζε η Κεντρική Κυβέρνηση του Λονδίνου, η οποία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να δώσει περισσότερες ελευθερίες στον Κυπριακό λαό, επτά μόλις χρόνια μετά την εξέγερση των Οκτωβριανών το 1931.

 

Ο Υπουργός των Αποικιών Ορσμπι Γκόαρ δήλωσε στις 24 Μαρτίου 1937 στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι δεν μελετάτο καμμιά μεταβολή στο Σύνταγμα της Κύπρου, παρά μόνο ενίσχυση των τοπικών αρχών, δηλαδή των Μουκταρέων και των δημάρχων που αποτελούσαν τους ανθρώπους της Κυβέρνησης στις πόλεις και την ύπαιθρο και οι οποίοι διορίζονταν από τον Κυβερνήτη.

Ο Γκόαρ απαντούσε στη Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή Ντ. Πριτ.

Ο Πριτ είχε ρωτήσει τον υπουργό, σύμφωνα με την εφημερίδα " Ελευθερία" της 4.4.1937 "εάν η Κυβέρνηση της αυτού Μεγαλειότητος προτίθετο να αποκαταστήσει την συνταγματική θέση της Κύπρου και εάν ναι, εάν με την ευκαιρία αυτή θα παραχωρείτο μάλλον φιλελελεύθερο Σύνταγμα, παρά εκείνο εναντίον του οποίου είχε στασιάσει ο Κυπριακός λαός κατά το 1931".

Ο Γκόαρ απάντησε:

"Καμιά μεταβολή στο σύνταγμα της Κεντρικής Κυβέρνησης (της Κύπρου) δεν βρίσκεται υπό σκέψη. Είναι φανερόν ότι λαμβανομένων υπόψη των τοπικών συνθηκών, η ορθή γραμμή προόδου έγκειται στο να ενθαρρυνθούν οι νησιώτες κατά πρώτο και κύριο λόγο στον χειρισμό των τοπικών υποθέσεων τους στις επαρχίες. Γ ια το λόγο αυτό η καθορισμένη πολιτική της Κυβέρνησης είναι να επεκτείνει τη δράση των τοπικών αρχών και συνεπώς επεκτείνονται οι εξουσίες των δημαρχείων και των Χωριτικών Αρχών.

ΠΡΙΤ: Σε σχέση με την Κεντρική Κυβέρνηση της Κύπρου δεν μένει αυτή στάσιμη;

ΓΚΟΑΡ: Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ανεπιθύμητο να μεταβληθεί το παρόν Σύνταγμα της Κεντρικής κυβέρνησης της Κύπρου.

ΠΡΙΤ: Υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν χωρίς Νομοθετική Συνέλευση;

ΓΚΑΟΡ: Ω, μάλιστα, κύριε.